Luokat 7-9

IdealamppuLUMATIKKA-koulutuksen luokka-astekohtainen osa on kuuden (6) opintopisteen laajuinen, ja se on suositeltavaa suorittaa kaikille yhteisen osan jälkeen. Luokka-astekohtaisen osan jälkeen voit suorittaa kiinnostuksesi mukaan ohjelman valinnaisia kursseja.


Luokat 7-9

Tulossa kevätlukukaudella 2019!

Kuvaus

Kurssin punaisena lankana on matematiikan käsitteellisen ja menetelmällisen osaamisen tukeminen. Uusia rikastuttajia ja haasteita ovat ohjelmointi, teknologia ja monitieteisyys. Kurssi rakentuu kuudesta pienestä moduulista, joiden läpi lähestymme matematiikan opetusta ja yhteisen osan pohjustamaa matikkainnostuksen lisäämistä.

Kohderyhmä

Matematiikan aineenopettajat ja erityisopettajat vuosiluokilla 7-9.

Tavoitteet

Moduuli 1: Opettaja havainnollistaa matematiikan maailmaa
Moduulissa 1 tarkastelemme opettajan keinoja syventää käsitteellistä ymmärtämistä ja havainnollistaa abstraktia matematiikan maailmaa erilaisia esitystapoja hyödyntäen.

Moduuli 2: Oppilaat toimimaan
Moduulin 2 tavoitteena on tukea kokemuksellista oppimista. Matematiikkaa voi oppia toimintavälineitä käyttäen, pelejä pelaten, ohjelmoiden, liikkuen, taiteen keinoin ja teknologiaa hyödyntäen. Eri tavat sopivat erilaisille oppijoille ja lisäävät opettajan mahdollisuuksia yksilöllistää ja monipuolistaa opetustaan. Samalla ne auttavat opettajaa jaksamaan työssään.

Moduuli 3: Matemaattinen kommunikaatio
Moduulin 3 tavoitteena on tutustua erilaisiin keinoihin, joilla opettaja voi lisätä matemaattista puhetta luokkaansa ja opettaa oppilaitaan selittämään, perustelemaan ja kommunikoimaan matematiikan kielellä.

Moduuli 4: Innostu ongelmista ja ilmiöistä
Moduuli 4 jatkaa yhteisen osan ongelmanratkaisuteemaa. Pääset oppilaittesi kanssa kokeilemaan erilaisia ongelmatehtäviä, ohjelmointitehtäviä ja tutustut ilmiölähtöiseen matematiikan opetukseen.

Moduuli 5: Tutki ja mallinna matematiikkaa hyödyntäen
Moduulin 5 tavoitteena on lisätä oppilaiden matematiikan menetelmällistä osaamista, mallintamista ja tutkivaa oppimista. Tutustut hiukan projektioppimiseen ja yhdistät teknologiaa tutkimustehtäviin.

Moduuli 6: Arvioi matematiikan oppimista
Moduuli 6 keskittyy arviointiin. Ensisijaisena on formatiivinen, opetuksen aikainen arviointi. Pohdimme palautteen antamista, oppilaan itsearviointia ja vertaisarviointia sekä ohjelmoinnin ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien arviointia.

Toteutustapa ja laajuus

Kurssin kuormitus on noin 160 h (laajuus 6 op; yksi opintopiste noin 27 tuntia opiskelua).

Opiskelu tapahtuu verkossa ja neljänä lähipäivänä. Koulutus koostuu seuraavista elementeistä:

> neljä lähipäivää (yht. 24 h)
> perehtyminen verkkomateriaaliin (max 36 h)
> moduulien ennakkotehtävät ja pohdintatehtävät, sekä niistä raportointi (max 40 h)
> kokeilut omassa opetuksessa, sis. suunnittelun ja raportoinnin (max 60 h)

Kouluttajat

 

Jenny Kolström
Tutkimusavustaja
Itä-Suomen yliopisto

 

Melike Öz
Opetusavustaja
Helsingin yliopisto

 

 

 

 

 

 

Laura Tuohilampi
Kasvatustieteiden yliopistonlehtori, Matikkanälkä-kirjan kirjoittaja
Helsingin yliopisto

 

 

 

 

 

Martina Aaltonen
Tutkijatohtori
Helsingin yliopisto

 

 

 

 

 

 

Päivi Portaankorva-Koivisto
Kasvatustieteiden yliopistonlehtori
Helsingin yliopisto

 

 

 

 

 

Henna Hiltunen
Suunnittelija
Oulun yliopisto

Haasta kollega mukaan!

Ajatusten ja ideoiden vaihtaminen kollegan kanssa rikastaa koulutuksen antia! Saat enemmän, kun voit lähipäivien ulkopuolellakin pallotella ajatuksia jonkun koulutukseen sitoutuneen kollegan kanssa ja voit yksinäisen puurtamisen sijaan tutustua materiaaliin yhdessä jonkun kanssa. Suosittelemme vahvasti, että samasta yksiköstä koulutukseen osallistuu useampi varhaiskasvattaja/opettaja.

Valmistaudu koulutukseen
Aikataulu, paikkakunnat ja ilmoittautuminen

Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. Alla rättigheter förbehålles.