Luokat 3-6

IdealamppuLUMATIKKA-koulutuksen luokka-astekohtainen osa on kuuden (6) opintopisteen laajuinen, ja se on suositeltavaa suorittaa kaikille yhteisen osan jälkeen. Luokka-astekohtaisen osan jälkeen voit suorittaa kiinnostuksesi mukaan ohjelman valinnaisia kursseja.


Luokat 3-6

Tulossa kevätlukukaudella 2019!

KUVAUS

Kurssilla perehdymme lukukäsitteiden (luonnolliset luvut ja rationaaliluvut) havainnolliseen ja oppilaan ymmärtämiseen perustuvaan opetukseen. Keskeisinä teemoina ovat matematiikan kielentäminen ja konkreettisten ja virtuaalisten havaintomateriaalien (toimintamateriaalien) integroiva käyttö oppilaskeskeisissä työtavoissa. Nämä ovat osaltaan muovaamassa myönteisiä asenteita matematiikkaan ja sen opiskeluun. Myönteisten kokemusten ja oman osaamisen tunnistamisen kautta oppilaille syntyy positiivinen näkemys itsestä oppijana.

KOHDERYHMÄ

Luokanopettajat, erityisopettajat ja muut asiasta kiinnostuneet opettajat

TAVOITTEET

Kurssin keskeisenä tavoitteena on, että saat valmiudet ohjata oppilaita monipuoliseen oman matemaattisen ajattelun ilmaisuun suullisesti ja kirjallisesti yhdessä tarkoituksenmukaisen toimintamateriaalien käytön kanssa. Tarkastelemme opettamisen lisäksi ovat muun muassa arviointia, oppimateriaaleja ja sähköisiä oppimisympäristöjä.

Sisällöt

Moduuli 1: Matemaattisen ajattelun kielentäminen (2op)

> matemaattisen ajattelun kielentäminen neljän kielen avulla
> kirjallinen kielentäminen
> kielentämisen tehtävämalleja
> suulliseen kielentämiseen ohjaaminen

Moduuli 2: Luonnollisten lukujen laskutoimitusten ja laskualgoritmien havainnollistaminen (2 op)

> jakolaskun käsite (sisältö- ja ositusjako)
> allekkain laskutoimitukset (paikkajärjestelmän vahvistaminen)
> toimintamateriaalien ja kielentämisen käyttö yllä mainittujen havainnollistamisessa

Moduuli 3: Rationaaliluvut ja niiden laskutoimitusten havainnollistaminen (2op)

> rationaaliluku, murtoluku, jakolasku, suhde
> murtolukujen laskutoimitukset ja niiden havainnollistaminen
> luonnollisen kielen merkitys matematiikan symbolikielen merkityksien rakentamisessa: tapaus murtoluku

TOTEUTUSTAPA JA LAAJUUS

Koulutuspäiviä on kolme, joista kahdella ensimmäisellä teemana ovat moduulien 1-3 keskeiset sisällöt. Kolmas koulutuspäivä on varattu koulutuksen pohjalta tehtyjen omien opetuskokeilujen esittelyyn.

Kaikille yhteisen osan kuormitus on noin 160 h (laajuus 6 op; yksi opintopiste noin 27 tuntia opiskelua).

Opiskelu tapahtuu verkossa ja ensimmäisellä koulutuskierroksella kolmessa lähipäivässä. Koulutus koostuu seuraavista elementeistä:

> kolme lähipäivää (yht. 18 h)
> perehtyminen verkkomateriaaliin ja välitehtävät (max 60 h)
> kokeilut omassa opetuksessa, sis. suunnittelun ja raportoinnin (max 80 h)

KOULUTTAJAT

Päivi Perkkilä
Kasvatustieteiden yliopistonlehtori
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

 

 

 

 

 

 

Jorma Joutsenlahti
Matematiikan didaktiikan lehtori
Tampereen yliopisto

 

 

 

 

 

 

Daranee Lehtonen
Projektitutkija
Tampereen yliopisto

 

 

 

 

 

 

Melike Öz
Opetusavustaja
Helsingin yliopisto

 

 

 

 

 

Tuula Pesonen
Laaja-alainen erityisopettaja, koordinaattori
Kuopion kaupunki, Matikkakukko

Jenny Kolström
Tutkimusavustaja
Itä-Suomen yliopisto

Haasta kollega mukaan!

Ajatusten ja ideoiden vaihtaminen kollegan kanssa rikastaa koulutuksen antia! Saat enemmän, kun voit lähipäivien ulkopuolellakin pallotella ajatuksia jonkun koulutukseen sitoutuneen kollegan kanssa ja voit yksinäisen puurtamisen sijaan tutustua materiaaliin yhdessä jonkun kanssa. Suosittelemme vahvasti, että samasta yksiköstä koulutukseen osallistuu useampi varhaiskasvattaja/opettaja.

Valmistaudu koulutukseen
Aikataulu, paikkakunnat ja Ilmoittautuminen

Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. Alla rättigheter förbehålles.