Luokat 3-6

IdealamppuLUMATIKKA-koulutuksen luokka-astekohtainen osa on kuuden (6) opintopisteen laajuinen, ja se on suositeltavaa suorittaa kaikille yhteisen osan jälkeen. Luokka-astekohtaisen osan jälkeen voit suorittaa kiinnostuksesi mukaan ohjelman valinnaisia kursseja.


Luokat 3-6

Tulossa kevätlukukaudella 2019! Kurssi järjestetään yhdessä alkuopetuksen kanssa.

KUVAUS

Kurssilla perehdymme lukukäsitteiden (luonnolliset luvut ja rationaaliluvut) havainnolliseen ja oppilaan ymmärtämiseen perustuvaan opetukseen. Keskeisinä teemoina ovat matematiikan kielentäminen ja konkreettisten ja virtuaalisten havaintomateriaalien (toimintamateriaalien) integroiva käyttö oppilaskeskeisissä työtavoissa. Nämä ovat osaltaan muovaamassa myönteisiä asenteita matematiikkaan ja sen opiskeluun. Myönteisten kokemusten ja oman osaamisen tunnistamisen kautta oppilaille syntyy positiivinen näkemys itsestä oppijana.

KOHDERYHMÄ

Luokanopettajat, erityisopettajat, matematiikan alakoulun aineenopettajat ja muut asiasta kiinnostuneet opettajat.

TAVOITTEET

Kurssin keskeisenä tavoitteena on, että saat valmiudet ohjata oppilaita monipuoliseen oman matemaattisen ajattelun ilmaisuun suullisesti ja kirjallisesti yhdessä tarkoituksenmukaisen toimintamateriaalien käytön kanssa. Tarkastelemme opettamisen lisäksi ovat muun muassa arviointia, oppimateriaaleja ja sähköisiä oppimisympäristöjä.

Sisällöt

Moduuli 1: Matemaattisen ajattelun kielentäminen (2op)

> matemaattisen ajattelun kielentäminen neljän kielen avulla
> kirjallinen kielentäminen
> kielentämisen tehtävämalleja
> suulliseen kielentämiseen ohjaaminen

Moduuli 2: Luonnollisten lukujen laskutoimitusten ja laskualgoritmien havainnollistaminen (2 op)

> jakolaskun käsite (sisältö- ja ositusjako)
> allekkain laskutoimitukset (paikkajärjestelmän vahvistaminen)
> toimintamateriaalien ja kielentämisen käyttö yllä mainittujen havainnollistamisessa

Moduuli 3: Rationaaliluvut ja niiden laskutoimitusten havainnollistaminen (2op)

> rationaaliluku, murtoluku, jakolasku, suhde
> murtolukujen laskutoimitukset ja niiden havainnollistaminen
> luonnollisen kielen merkitys matematiikan symbolikielen merkityksien rakentamisessa: tapaus murtoluku

TOTEUTUSTAPA JA LAAJUUS

Koulutuspäiviä on kolme, joista kahdella ensimmäisellä teemana ovat moduulien 1-3 keskeiset sisällöt. Kolmas koulutuspäivä on varattu koulutuksen pohjalta tehtyjen omien opetuskokeilujen esittelyyn.

Luokka-astekohtaisen osan kuormitus on noin 160 h (laajuus 6 op; yksi opintopiste noin 27 tuntia opiskelua).

Opiskelu tapahtuu verkossa ja ensimmäisellä koulutuskierroksella kolmessa lähipäivässä. Koulutus koostuu seuraavista elementeistä:

> kolme lähipäivää (yht. 21 h)
> perehtyminen verkkomateriaaliin ja välitehtävät (max 60 h)
> kokeilut omassa opetuksessa, sis. suunnittelun ja raportoinnin (max 80 h)

Aikataulu, paikkakunnat ja Ilmoittautuminen
Valmistaudu koulutukseen
KOULUTTAJAT

Jorma Joutsenlahti
Matematiikan didaktiikan yliopistonlehtori, dosentti
Tampereen yliopisto

Päivi Perkkilä
Matematiikan didaktiikan yliopistonlehtori, KT
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Daranee Lehtonen
Matematiikan didaktiikan projektitutkija
Tampereen yliopisto

Melike Öz
Matematiikan opetusavustaja
Helsingin yliopisto

Tuula Pesonen
Laaja-alainen erityisopettaja, koordinaattori
Kuopion Kaupunki, Matikkakukko

Jenny Kolström
Matematiikan opetusavustaja
Itä-Suomen yliopisto


Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. Alla rättigheter förbehålles.