Lukio

IdealamppuLUMATIKKA-koulutuksen luokka-astekohtainen osa on kuuden (6) opintopisteen laajuinen, ja se on suositeltavaa suorittaa kaikille yhteisen osan jälkeen. Luokka-astekohtaisen osan jälkeen voit suorittaa kiinnostuksesi mukaan ohjelman valinnaisia kursseja.


Lukio

Tulossa kevätlukukaudella 2019!

Kuvaus

Kurssilla käsitellään sekä lyhyen että pitkän matematiikan oppimiseen ja opettamiseen liittyviä ajankohtaisia haasteita. Keskeisiä teemoja ovat matematiikan oppimista tukevien teknologisten sovellusten tekninen ja pedagogisesti mielekäs käyttö opetuksessa sekä opiskelijoiden syvällisen matemaattisen ymmärryksen ja matemaattisen itseluottamuksen kehittymisen tukeminen. Kurssilla käsitellään myös erilaisia vaihtoehtoja arviointiin lukion matematiikassa ja keinoja oppilaiden kiinnostuksen ja motivaation herättämiseen ja ylläpitoon matematiikkaa kohtaan.

Kohderyhmä

Lukion matematiikan opettajat.

Tavoitteet

> Matemaattisen tiedon eri esitystapojen, erityisesti dynaamisten representaatioiden, merkityksen tunteminen matemaattisen ajattelun tukena lukion matematiikan oppimisessa

> Matematiikan oppimista tukevien sovellusten, kuten GeoGebran, mahdollisuuksien tunteminen lukion matematiikan opetuksessa, sovellusten käytön tekninen hallinta ja niiden pedagogisesti mielekäs käyttö

> Kielentämisen, argumentoinnin ja todistamistyyppisen ajattelun merkityksen tunteminen lukiomatematiikan oppimisen suhteen

> Arvioinnin eri muotojen, kuten formatiivisen arvioinnin, itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin, etujen ja haasteiden pohtiminen

> Matematiikan eri osa-alueisiin sekä yhteiskunnallisiin sovelluksiin tutustuminen sekä klassisten ongelmien ja mallinnustehtävien tuominen osaksi lukiomatematiikan opetusta.

Toteutustapa ja laajuus

Kurssin kuormitus on noin 160 h (laajuus 6 op; yksi opintopiste noin 27 tuntia opiskelua).

Kurssi sisältää kolme lähiopetuspäivää ja niiden lisäksi itsenäistä työskentelyä verkkomateriaalin, oppimistehtävien ja verkossa tapahtuvan keskustelun avulla. Suuri osa oppimistehtävistä on mahdollista liittää suoraan oman opetuksen kehittämiseen.

Aikataulu, paikkakunnat JA ILMOITTAUTUMINEN
Valmistaudu koulutukseen
Kurssin verkkoympäristöön (kevät 2019)

Kirjautumisohjeet on lähetetty ilmoittautuneille. Jos et ole saanut viestiä, ole yhteydessä info@lumatikka.luma.fi.

Kouluttajat

Antti Viholainen
Matematiikan didaktiikan tutkijatohtori
Itä-Suomen yliopisto

Lasse Eronen
Matematiikan yliopistotutkija
Itä-Suomen yliopisto

Martina Aaltonen
Matematiikan tutkijatohtori
Helsingin yliopisto

Lauri Hellstén
FM, matematiikan opettaja
Espoon yhteislyseon lukio

Laura Tuohilampi
matematiikan didaktiikan yliopistonlehtori
Helsingin yliopisto

Dimitri Tuomela
matematiikan tohtorikoulutettava
Oulun yliopisto


Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. Alla rättigheter förbehålles.