Kaikille yhteinen osa

Kuvaus

Monet tahot kantavat huolta matemaattis-luonnontieteellisten osaajien tarpeen kasvusta ja koulujärjestelmän kyvystä tuottaa näitä osaajia tulevina vuosina. Myös oppijoiden keskuudessa matematiikan tärkeys ymmärretään, mutta silti matematiikka ei usein kuulu suosituimpien oppiaineiden joukkoon.

LUMATIKKA-ohjelman kaikille yhteisessä osassa lähestymme näitä haasteita ratkaisukeskeisesti. Uskomme vahvasti, että opetuksen tavoiteorientoitunut ongelmalähtöisyys ja kaiken tasoisten oppijoiden osaamisen vahvistaminen ovat tärkeitä osatekijöitä matikkainnostuksen lisäämisessä!

Tavoitteet

Kaikille yhteissä osassa

> opit hyödyntämään ongelmanratkaisua entistä monipuolisemmin opetuksessasi.
> saat työkaluja eriyttämiseen ja kaiken tasoisten oppijoiden osaamisen vahvistamiseen.
> saat runsaasti uusia näkökulmia olemassa olevan oppimateriaalin hyödyntämiseen.

Toteutustapa ja laajuus

Kaikille yhteisen osan kuormitus on noin 80 h (laajuus 3 op; yksi opintopiste noin 27 tuntia opiskelua).

Opiskelu tapahtuu verkossa ja kahdessa lähipäivässä. Koulutus koostuu seuraavista elementeistä:

> kaksi lähipäivä (yht. 12 h)
> perehtyminen verkkomateriaaliin (max 20 h)
> pohdintatehtävät ja niistä raportointi (max 20 h)
> kokeilut omassa opetuksessa, sis. suunnittelun ja raportoinnin (max 30 h)

Kouluttajat

Laura TuohilampiLaura Tuohilampi

matematiikan opettaja, opettajankouluttaja, Matikkanälkä -kirjan kirjoittaja
Twitter-logo

Mika Koponen

matematiikan opettaja, opettajankouluttaja

Haasta kollega mukaan!

Ajatusten ja ideoiden vaihtaminen kollegan kanssa rikastaa koulutuksen antia! Saat enemmän, kun voit lähipäivien ulkopuolellakin pallotella ajatuksia jonkun koulutukseen sitoutuneen kollegan kanssa ja voit yksinäisen puurtamisen sijaan tutustua materiaaliin yhdessä jonkun kanssa. Suosittelemme vahvasti, että samasta yksiköstä koulutukseen osallistuu useampi varhaiskasvattaja/opettaja.

Valmistaudu koulutukseen
Ilmoittaudu