(1) Kaikille yhteinen osa

IdealamppuLUMATIKKA-koulutuksen kaikille yhteinen osa (3 op) avaa LUMATIKKA-kurssien sarjan, ja se on suositeltavaa suorittaa ennen muita koulutuksen osia.


 
Kuvaus

Monet tahot kantavat huolta matemaattis-luonnontieteellisten osaajien tarpeen kasvusta ja koulujärjestelmän kyvystä tuottaa näitä osaajia tulevina vuosina. Myös oppijoiden keskuudessa matematiikan tärkeys ymmärretään, mutta silti matematiikka ei usein kuulu suosituimpien oppiaineiden joukkoon.

LUMATIKKA-ohjelman kaikille yhteisessä osassa lähestymme näitä haasteita ratkaisukeskeisesti. Uskomme vahvasti, että opetuksen tavoiteorientoitunut ongelmalähtöisyys ja kaiken tasoisten oppijoiden osaamisen vahvistaminen ovat tärkeitä osatekijöitä matikkainnostuksen lisäämisessä!

Kuva: LUMATIKKA – kaikille yhteinen osa syksyllä 2018 / Mika Koponen (c)
Kohderyhmä

Matematiikan parissa työskentelevä opetushenkilöstö varhaiskasvattajista toisen asteen opettajiin ja erityisopettajiin.

Tavoitteet

Kaikille yhteissä osassa

> opit hyödyntämään ongelmalähtöisyyttä entistä monipuolisemmin opetuksessasi.
> saat työkaluja eriyttämiseen ja kaiken tasoisten oppijoiden osaamisen vahvistamiseen.
> saat runsaasti uusia näkökulmia olemassa olevan oppimateriaalin hyödyntämiseen.

Toteutustapa ja laajuus

Kaikille yhteisen osan kuormitus on noin 80 h (laajuus 3 op; yksi opintopiste noin 27 tuntia opiskelua).

Voit suorittaa kurssin joko

1) täysin verkossa tai
2) sulautettuna opiskeluna (kaksi lähipäivää sekä verkossa suoritettavia tehtäviä).

1) Jos suoritat koulutuksen täysin verkossa, koulutus sisältää:

> kolme verkkon kautta toteutettavaa pienryhmätapaamista. Tapaamisen ajoittuvat kurssin kolmannelle, kuudennelle ja yhdeksännelle vkolle, ja niiden tarkka ajankohta sovitaan oman pienryhmän kanssa.
> perehtymistä verkkomateriaaliin sekä materiaaliin liittyviä tehtäviä
> kokeilut omassa opetuksessa, sis. suunnittelun ja raportoinnin

2) Jos suoritat koulutuksen sulautettuna opiskeluna, koulutus sisältää:

> kaksi lähipäivä
> perehtymistä verkkomateriaaliin sekä materiaaliin liittyviä tehtäviä
> kokeilut omassa opetuksessa, sis. suunnittelun ja raportoinnin

Suoritustapa kannattaa valita huolella, sillä et voi siirtyä sulautetusta opiskelusta täysin verkossa suoritettavaan versioon tai päinvastoin enää kurssin alettua.

Kouluttajat

Laura Tuohilampi

Laura Tuohilampi

matematiikan opettaja, opettajankouluttaja,
Matikkanälkä-ideologian luoja
Helsingin yliopisto
Twitter-logo

Mika Koponen

matematiikan opettaja, opettajankouluttaja
Helsingin yliopisto

 

Aikataulu, paikkakunnat ja Ilmoittautuminen
Valmistaudu koulutukseen


Ohjeet kurssiympäristöihin kirjautumisesta on lähetetty kurssin alkaessa ilmoittautuneille. Jos et ole saanut ohjesähköpostia, ole yhteydessä info@lumatikka.luma.fi.

Verkkokurssin kurssiympäristöön
Sulautetun kurssin kurssiympäristöön