Varhaiskasvatus ja esiopetus

Lela asui meressä. Kerran kalakuningas antoi Lelalle taikajuomaa, ja Lela muuttui heti kalasta ihmiseksi! Hän nousi maan pinnalle ja kierteli ympäriinsä. Maalla hän kohtasi toinen toistaan ihmeellisempiä asioita! Lopulta Lela löysi itsensä päiväkodista, joka oli kaikkein ihmeellisin paikka…

Voit arvata, että maan päällä kaikki oli aivan erilaista kuin meren pohjassa – myös lelujen kerääminen!

Päiväkodissa oli taas tullut lelujen keräämisen hetki. Lapset olivat rakentaneet linnan käyttäen erivärisiä legoja ja puupalikoita. Lela keräsi siniset, punaiset ja keltaiset rakennusosat omiin laatikoihin. Niksu keräsi legot ja palikat omiin laatikoihinsa. Voit arvata, että maan päällä kaikki oli aivan erilaista kuin meren pohjassa – myös lelujen kerääminen! Miten lelut voidaan kerätä monella tapaa? Joka päivä päiväkodista löytyi uusia ihmeellisiä asioita!


Varhaiskasvatuksen opettajille ja sosionomeille suunnatulla LUMATIKKA-kurssilla saat konkreettisia ideoita siitä, miten lasten matemaattista ajattelua voidaan kehittää esimerkiksi tällaisten arjen tilanteiden kautta. Kurssilla tutustutaan Lela-hahmon kautta varhaiskasvatukseen kuuluviin matemaattisiin sisältöihin, kuten suhteisiin, mittaamiseen, tilastointiin ja ohjelmointiin. Matematiikkaa eheytetään liikuntaan ja ympäristökasvatukseen ja esitellään lapsen ajattelun kehitykseen ja opetussuunnitelmiin pohjautuen. Kurssilla käydään läpi uusimman tutkimustiedon valossa myös matematiikan opettamisen ikäkausipedagogiikkaa sekä matematiikan oppimisen tukemista.

Kohderyhmä

Varhaiskasvatuksen opettajat ja varhaiskasvatuksen sosionomit

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on antaa työkaluja lapsilähtöiseen, ilmiöpohjaiseen ja havainnollistavaan matematiikan perustaitojen opetukseen päiväkodin arjessa.

Kurssilla osallistuja

> Ymmärtää, miten erilaisia arjen tilanteita voidaan hyödyntää lasten matemaattisen ajattelun tukemisessa 

> Hahmottaa, miten matematiikka näyttäytyy varhaiskasvatuksen opetussuunnitelmien ja ajattelun kehityksen näkökulmasta

> Ymmärtää varhaiskasvatuksen ja myöhempien matemaattisten taitojen välisen yhteyden

> Oppii hyödyntämään tarinoita ja liikuntaa pedagogisesti lukukäsitteiden, mittaamisen, geometrian, ajan käsitteen, ohjelmoinnin ja suhdekäsitteiden opettamisen parissa

Tutustu tarkempaan kurssisuunnitelmaan.

Toteutustapa ja laajuus

Kurssin kuormitus on noin 160 h (laajuus 6 op; yksi opintopiste noin 27 tuntia opiskelua).

Kurssi toteutetaan keväällä 2019 sulautettuna opetuksena, joka sisältää
> verkko-opintoja 
> kolme lähikoulutuspäivää (á 6 h)
> opetuskokeiluita sekä niiden suunnittelua, raportointia ja reflektointia.

Ensimmäisellä toteutuskerralla kurssi sisältää kolme lähipäivää, jossa osallistujilla on mahdollisuus keskustella ja viihtyä yhdessä kurssin teemojen parissa.Kurssin opetusmateriaali tulee kokonaisuudessaan verkkoon. Lähipäiviin osallistuminen on lämpimästi suositeltua, mutta niistä pois jääminen ei ole este kurssin suorittamiselle. 

Kurssin toteuttajat


Aikataulu, paikkakunnat ja ilmoittautuminen
Valmistaudu koulutukseen


Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. Alla rättigheter förbehålles.