Varhaiskasvatus ja esiopetus

IdealamppuLUMATIKKA-koulutuksen luokka-astekohtainen osa on kuuden (6) opintopisteen laajuinen, ja se on suositeltavaa suorittaa kaikille yhteisen osan jälkeen. Luokka-astekohtaisen osan jälkeen voit suorittaa kiinnostuksesi mukaan ohjelman valinnaisia kursseja.


Varhaiskasvatus ja esiopetus

Tulossa kevätlukukaudella 2019!

Kuvaus

Kurssilla perehdytään konkreettiseen ja toiminnalliseen matematiikan opetukseen pohjautuen varhaiskasvatussuunnitelmaan ja esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin. Kurssilla käsiteltäviä aihealueita ovat muun muassa esimatemaattiset taidot, lukukäsite sekä geometria ja spatiaalinen ajattelu.

Kohderyhmä

Varhaiskasvatuksen opettajat ja esiopettajat

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on antaa työkaluja lapsilähtöiseen, ilmiöpohjaiseen ja havainnollistavaan matematiikan perustaitojen opetukseen päiväkodin arjessa.

Toteutustapa ja laajuus

Kurssin kuormitus on noin 160 h (laajuus 6 op; yksi opintopiste noin 27 tuntia opiskelua).

Kurssilla on kolme lähikoulutuspäivää, verkkotehtäviä, opetuskokeilu, sen suunnittelua, raportointia ja reflektointia.

Kouluttajat

Coming soon!

Haasta kollega mukaan!

Ajatusten ja ideoiden vaihtaminen kollegan kanssa rikastaa koulutuksen antia! Saat enemmän, kun voit lähipäivien ulkopuolellakin pallotella ajatuksia jonkun koulutukseen sitoutuneen kollegan kanssa ja voit yksinäisen puurtamisen sijaan tutustua materiaaliin yhdessä jonkun kanssa. Suosittelemme vahvasti, että samasta yksiköstä koulutukseen osallistuu useampi varhaiskasvattaja/opettaja.

Aikataulu ja paikkakunnat