Ammatillinen koulutus

IdealamppuLUMATIKKA-koulutuksen luokka-astekohtainen osa on kuuden (6) opintopisteen laajuinen, ja se on suositeltavaa suorittaa kaikille yhteisen osan jälkeen. Luokka-astekohtaisen osan jälkeen voit suorittaa kiinnostuksesi mukaan ohjelman valinnaisia kursseja.


Ammatillinen koulutus

Tulossa kevätlukukaudella 2019!

Kuvaus

Ammatillisessa koulutuksessa matematiikkaa opettaville suunnatussa kurssissa keskitymme käytännönläheisiin menetelmiin ja välineisiin, jotka auttavat sinua kehittämään omaa opetustasi! Keskeisiä teemoja ovat oppijalähtöisyys ja tuki kaiken tasoisille oppijoille, havainnollistaminen ja konkretia sekä digitaaliset työvälineet ja ohjelmistot.

Kohderyhmä

Ammatillisessa koulutuksessa matematiikkaa opettavat opettajat, myös erityisopettajat.

Tavoitteet

> Saat työkaluja matematiikan opetuksen eriyttämiseen ja monen tasoisten oppijoiden osaamisen vahvistamiseen.
> Saat uusia näkökulmia ja ideoita keskeisten matematiikan sisältöjen havainnollistamiseen.
> Opit hyödyntämään digitaalisia työvälineitä ja ohjemistoja entistä monipuolisemmin matematiikan opetuksessa.
> Saat uusia näkökulmia matematiikan integroinnista opiskelijan omaan ammattialaan.

Toteutustapa ja laajuus

Kurssin kuormitus on noin 160 h (laajuus 6 op; yksi opintopiste noin 27 tuntia opiskelua).

Opiskelu tapahtuu verkossa ja kolmessa lähipäivässä. Koulutus koostuu seuraavista elementeistä:

> kolme lähipäivää (á 6 h)
> ennakkotehtävät verkkomateriaalin pohjalta
> kokeilut omassa opetuksessa
> pohdintatehtävät, vertaiskeskustelu ja -palaute verkossa

Kurssin suorittaminen edellyttää osallistumista lähipäiviin ja verkkotyöskentelyyn.

Kouluttajat

Hanna Kinnari-KorpelaHanna Kinnari-Korpela

Tampereen ammattikorkeakoulu
hanna.kinnari-korpela@tamk.fi
+358 40 822 7601

Ulla MiekkalaUlla Miekkala

Tampereen ammattikorkeakoulu
ulla.miekkala@tamk.fi
+358 40 822 7588

Kirsi-Maria RinneheimoKirsi-Maria Rinneheimo

Tampereen ammattikorkeakoulu
kirsi-maria.rinneheimo@tamk.fi
+358 40 506 6093

 

Haasta kollega mukaan!

Ajatusten ja ideoiden vaihtaminen kollegan kanssa rikastaa koulutuksen antia! Saat enemmän, kun voit lähipäivien ulkopuolellakin pallotella ajatuksia jonkun koulutukseen sitoutuneen kollegan kanssa ja voit yksinäisen puurtamisen sijaan tutustua materiaaliin yhdessä jonkun kanssa. Suosittelemme vahvasti, että samasta yksiköstä koulutukseen osallistuu useampi opettaja.

Aikataulu ja paikkakunnat