Ammatillinen koulutus

IdealamppuLUMATIKKA-koulutuksen luokka-astekohtainen osa on kuuden (6) opintopisteen laajuinen, ja se on suositeltavaa suorittaa kaikille yhteisen osan jälkeen. Luokka-astekohtaisen osan jälkeen voit suorittaa kiinnostuksesi mukaan ohjelman valinnaisia kursseja.


Ammatillinen koulutus

Kuvaus

Ammatillisessa koulutuksessa matematiikkaa opettaville suunnatussa kurssissa keskitymme käytännönläheisiin menetelmiin ja välineisiin, jotka auttavat sinua kehittämään omaa opetustasi! Keskeisiä teemoja ovat oppijalähtöisyys ja tuki kaiken tasoisille oppijoille, havainnollistaminen ja konkretia sekä digitaaliset työvälineet ja ohjelmistot.

Kohderyhmä

Ammatillisessa koulutuksessa matematiikkaa opettavat opettajat, myös erityisopettajat.

Tavoitteet

> Saat työkaluja matematiikan opetuksen eriyttämiseen ja monen tasoisten oppijoiden osaamisen vahvistamiseen.
> Saat uusia näkökulmia ja ideoita keskeisten matematiikan sisältöjen havainnollistamiseen.
> Opit hyödyntämään digitaalisia työvälineitä ja ohjemistoja entistä monipuolisemmin matematiikan opetuksessa.
> Saat uusia näkökulmia matematiikan integroinnista opiskelijan omaan ammattialaan.

Toteutustapa ja laajuus

Kurssin kuormitus on noin 160 h (laajuus 6 op; yksi opintopiste noin 27 tuntia opiskelua). Opiskelu tapahtuu verkossa ja kolmessa lähipäivässä. Koulutus koostuu seuraavista elementeistä:

> kolme lähipäivää (á 6 h)
> ennakkotehtävät verkkomateriaalin pohjalta
> kokeilut omassa opetuksessa
> pohdintatehtävät, vertaiskeskustelu ja -palaute verkossa

Aikataulu, paikkakunnat ja Ilmoittautuminen
Valmistaudu koulutukseen
Kurssiympäristöön (kevät 2019)

Kirjautumisohjeet  lähetetään sähköpostitse ilmoittautuneille. Ole yhteydessä info@lumatikka.luma.fi, jos et ole saanut ohjeita.

Kouluttajat

Hanna Kinnari-Korpela

Hanna Kinnari-Korpela
Matematiikan lehtori
Tampereen ammattikorkeakoulu

Kirsi-Maria Rinneheimo

Kirsi-Maria Rinneheimo
Matematiikan lehtori
Tampereen ammattikorkeakoulu

Ulla Miekkala

Ulla Miekkala
matematiikan yliopettaja
Tampereen ammattikorkeakoulu

Eero Talonen
Ammatillisen opettajankoulutuksen lehtori
Oulun ammattikorkeakoulu

Kari Mikkola
Lehtori
Oulun seudun ammattiopisto


Oikeudet muutoksiin pidätetään.