Alkuopetus

IdealamppuLUMATIKKA-koulutuksen luokka-astekohtainen osa on kuuden (6) opintopisteen laajuinen, ja se on suositeltavaa suorittaa kaikille yhteisen osan jälkeen. Luokka-astekohtaisen osan jälkeen voit suorittaa kiinnostuksesi mukaan ohjelman valinnaisia kursseja.


Alkuopetus

Tulossa kevätlukukaudella 2019! Kurssi järjestetään yhdessä luokkien 3-6 kanssa.

KUVAUS

Alkuopetuksessa rakennetaan pohjaa matemaattisten käsiteiden ja matematiikan rakenteiden ymmärtämiselle sekä kehitetään oppilaiden taitoja tiedon käsittelyssä sekä ongelmanratkaisussa. On tärkeää, että jokaisella oppilaalla on mahdollisuus opiskella matematiikkaa omalta tasoltaan monipuolisesti, konkreettisten välineiden ja omien lähtökohtiensa pohjalta yhdessä toisten kanssa. Myönteisten kokemusten ja oman osaamisen tunnistamisen kautta oppilaille syntyy positiivinen näkemys itsestä matematiikan oppijana.

Kurssilla perehdymme lukukäsitteen rakentumisen perusteisiin ja peruslaskutaitojen havainnollistamiseen luonnollisten lukujen alueella sekä oppilaan ymmärtämiseen perustuvaan opetukseen. Keskeisinä teemoina ovat matematiikan kielentäminen sekä konkreettisten ja virtuaalisten havaintomateriaalien (toimintamateriaalien) integroiva käyttö oppilaskeskeisissä työtavoissa.

KOHDERYHMÄ

Alkuopetuksen luokanopettajat, erityisopettajat ja asiasta kiinnostuneet opettajat

TAVOITTEET

Kurssin keskeisenä tavoitteena on, että saat valmiudet ohjata oppilaita  oman matemaattisen ajattelun monipuoliseen ilmaisuun suullisesti ja kirjallisesti yhdessä tarkoituksenmukaisen toimintamateriaalien käytön kanssa. Tarkastelemme opettamisen lisäksi muun muassa arviointia, oppimateriaaleja ja sähköisiä oppimisympäristöjä.

Sisällöt

Moduuli 1: Matemaattisen ajattelun kielentäminen (2op)

> Matemaattisen ajattelun kielentäminen neljän kielen avulla
> Kehollinen ja taktiilinen kielentäminen
> Kielentämisen tehtävämalleja
> Suulliseen kielentämiseen ohjaaminen

Moduuli 2: Lukukäsitteen rakentuminen ja luonnolliset luvut ja yhteen- ja vähennyslaskujen havainnollistaminen (2 op)

> Lukukäsitteen pohjataidot ja luonnollisen luvun rakentuminen, lukujonotaidot
> Yhteen- ja vähennyslaskujen erilaiset muodot, kymmenjärjestelmän pohjustaminen
> Toimintamateriaalien ja kielentämisen käyttö yllä mainittujen havainnollistamisessa

Moduuli 3: Lukukäsitteen varmentaminen luonnollisilla luvuilla ja kertolaskun käsite (2op)

> Kymmenjärjestelmän varmentaminen, laskustrategiat
> Kertolaskun käsite
> Toimintamateriaalien ja luonnollisen kielen merkitys matematiikan symbolikielen merkityksien rakentamisessa: tapaus kertolaskun käsite

Toteutustapa ja laajuus

Koulutuspäiviä on kolme, joista kahdella ensimmäisellä teemana ovat moduulien 1-3 keskeiset sisällöt. Kolmas koulutuspäivä on varattu koulutuksen pohjalta tehtyjen omien opetuskokeilujen esittelyyn.

Luokka-astekohtaisen osan kuormitus on noin 160 h (laajuus 6 op; yksi opintopiste noin 27 tuntia opiskelua).

Opiskelu tapahtuu verkossa ja ensimmäisellä koulutuskierroksella kolmessa lähipäivässä. Koulutus koostuu seuraavista elementeistä:

> kolme lähipäivää (yht. 21 h)
> perehtyminen verkkomateriaaliin ja välitehtävät (max 60 h)
> kokeilut omassa opetuksessa, sis. suunnittelun ja raportoinnin (max 80 h)

Aikataulu, paikkakunnat ja ILMOITTAUTUMINEN
Valmistaudu koulutukseen
Kurssin verkkoalueelle (kevät 2019)

Ilmoittautuneille on lähetetty kirjautumisohjeet sähköpostilla. Ole yhteydessä info@lumatikka.luma.fi, jos et ole saanut viestiä.

KOULUTTAJAT

Päivi Perkkilä
Matematiikan didaktiikan yliopistonlehtori, KT
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Jorma Joutsenlahti
Matematiikan didaktiikan yliopistonlehtori, dosentti
Tampereen yliopisto

Daranee Lehtonen
Matematiikan didaktiikan projektitutkija
Tampereen yliopisto

Maarit Laitinen
Luokanopettaja
Tampereen kaupunki

Tuula Pesonen
Laaja-alainen erityisopettaja, koordinaattori
Kuopion kaupunki, Matikkakukko

Jenny Kolström
Matematiikan opetusavustaja
Itä-Suomen yliopisto


Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. Alla rättigheter förbehålles.