Koulutuksen rakenne

IdealamppuLUMATIKKA-koulutus koostuu kolmesta osasta, joiden laajuus on yhteensä 15 opintopistettä. Osat ovat (1) kaikkien luokka-asteiden opettajille yhteinen osa, (2) luokka-astekohtainen osa sekä (3) valinnainen osa.

Osallistujien toivotaan sitoutuvan koko 15 opintopisteen kokonaisuuden suorittamiseen, mutta myös pienempien osien suorittaminen on mahdollista. Suositeltu suoritusjärjestys on (1) yhteinen osa, (2) luokka-astekohtainen osa ja (3) valinnainen osa, mutta muutkin etenemisjärjestykset hyväksytään.

Hankevaiheessa koulutus toteutetaan sulautetun oppimisen mallilla, jossa verkko- ja kontaktiosuudet vuorottelevat. Hankkeen aikana rakennetaan avoimia verkkokursseja (MOOC), jotka jäävät toimintaan myös hankkevaiheen päättymisen jälkeen. Lue lisää: MOOC

(1) Kaikille yhteinen osa (3 op)
syksy 2018

> sulautetut ryhmät Helsinki, Tampere, Oulu & Vasa (på svenska)

kevät 2019

> sulautetut ryhmät Helsinki & Helsingfors (på svenska); suoritettavissa myös täysin verkossa

kesä 2019

>täysin verkossa

syksy 2019

> alustavasti sulautetut ryhmät Helsinki & Joensuu; suoritettavissa myös täysin verkossa

(2) Luokka-astekohtainen osa (6 op)
kevät 2019

> sulautettuja ryhmiä Helsinki, Tampere, Oulu & Vasa (på svenska)

syksy 2019

> alustavasti sulautettuja ryhmiä Kuopio, Turku, Joensuu, Helsinki & Helsingfors (på svenska); suoritettavissa myös täysin verkossa

(3) Valinnainen osa (6 op)
syksy 2018

> Origameilla oivalluksia oppimiseen (sulautettuna Espoo)

kevät 2019

> Rakennetaan matemaattisia esineitä (sulautettuna Espoo), Perhosvaikutus (sulautettuna Jyväskylä), Projektit opetuksen polkimena (verkossa), Crystal Flowers in Halls of Mirrors (sulautettuna Espoo), Spatial Structures (sulautettuna Espoo), Algoritmisen ajattelun kehittäminen (sulautettuna Helsinki, verkossa), Ohjelmoinnin merkitys matematiikan opetuksessa (sulautettuna Helsinki, verkossa), Matematiikkaa kehollisesti ja liikkuen (sulautettuna Tampere & Helsinki, verkossa)

kesä 2019

> Origameilla oivalluksia oppimiseen (sulautettuna Espoo & Jyväskylä)

syksy 2019

> Ongelmanratkaisu matematiikan opetuksessa luokilla 0-6 (verkossa), Rakennetaan matemaattisia esineitä (verkossa),  Projektit opetuksen polkimena (verkossa), Algoritmisen ajattelun kehittäminen (verkossa), Ohjelmoinnin merkitys matematiikan opetuksessa ( verkossa), Matematiikkaa kehollisesti ja liikkuen (sulautettuna Helsinki, verkossa), Automaattisesti arvioitavat STACK-tehtävät (sulautettuna Tampere, verkossa)


Pidätämme oikeudet muutoksiin.