Rakenne

LUMATIKKA-koulutus koostuu kolmesta osasta, joiden laajuus on yhteensä 15 opintopistettä. Osallistujien toivotaan sitoutuvan koko 15 opintopisteen kokonaisuuden suorittamiseen, mutta myös pienempien osien suorittaminen on mahdollista.

Hankevaiheessa koulutus toteutetaan sulautetun oppimisen mallilla, jossa verkko- ja kontaktiosuudet vuorottelevat. Hankkeen aikana rakennetaan avoimia verkkokursseja (MOOC), jotka jäävät toimintaan myös hankkevaiheen päättymisen jälkeen. Lue lisää: MOOC

Kaikille yhteinen osa (3 op)

Ensimmäinen toteutus: syksy 2018
> Helsinki, Tampere, Oulu & Vasa

Toinen toteutus: kevät 2019
> alustavasti Rovaniemi, Kuopio, Turku, Helsinki, Helsingfors; suoritettavissa myös täysin verkossa

Kolmas toteutus: syksy 2019
> vain verkossa

Luokka-astekohtainen osa (6 op)

Ensimmäinen toteutus: kevät 2019
> Helsinki, Tampere, Oulu & Vasa

Toinen toteutus: syksy 2019
> alustavasti Kuopio, Turku/Helsinki & Helsingfors; suoritettavissa myös täysin verkossa

Valinnainen osa (6 op)

Ensimmäinen toteutus: kevät ja syksy 2019

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Road map