Koulutuksen rakenne

IdealamppuLUMATIKKA-koulutus koostuu kolmesta osasta, joiden laajuus on yhteensä 15 opintopistettä. Osat ovat (1) kaikkien luokka-asteiden opettajille yhteinen osa, (2) luokka-astekohtainen osa sekä (3) valinnainen osa.

Osallistujien toivotaan sitoutuvan koko 15 opintopisteen kokonaisuuden suorittamiseen, mutta myös pienempien osien suorittaminen on mahdollista. Suositeltu suoritusjärjestys on (1) yhteinen osa, (2) luokka-astekohtainen osa ja (3) valinnainen osa, mutta muutkin etenemisjärjestykset hyväksytään.

Hankevaiheessa koulutus toteutetaan sulautetun oppimisen mallilla, jossa verkko- ja kontaktiosuudet vuorottelevat. Osa kursseista on mahdollista suorittaa täysin verkkovälitteisesti jo hankevaiheen aikana. Hankkeen aikana rakennetaan avoimia verkkokursseja (MOOC), jotka jäävät toimintaan myös hankkeen päättymisen jälkeen. Lue lisää: MOOC

(1) Kaikille yhteinen osa (3 op)
(2) Luokka-astekohtainen osa (6 op)
(3) Valinnainen osa (6 op)

Pidätämme oikeudet muutoksiin.