Q&A – kysymyksiä ja vastauksia

Questions & Answers

MIKÄ ON LUMATIKKA?

LUMATIKKA on Opetushallituksen rahoittama matematiikan opetuksen täydennyskoulutusohjelma varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Ohjelman hankevaihe on vuosina 2018–2022, minkä jälkeen hankkeessa tuotetut verkkomateriaalit jäävät avoimeen käyttöön.

Ohjelma on laajudeltaan 15 opintopistettä ja sisältää kolme osaa: (1) kaikkien asteiden opettajille ja kasvattajille yhteinen koulutusosa 3 op, (2) luokka-astekohtainen osa 6 op ja (3) tarjonta vapaasti valittavia teemakursseja yht. 6 op.

LUMATIKKA on sanaleikki sanoista LUMA ja matikka. Ohjelman toteuttaa LUMA-keskus Suomi -verkosto.

KETKÄ VOIVAT OSALLISTUA LUMATIKKA-KOULUTUKSEEN?

Koulutuksen kohderyhmää ovat varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opettajat, luokanopettajat, matematiikan aineenopettajat ja erityisopettajat niin peruskoulussa, lukiossa kuin ammatillisessa koulutuksessakin sekä muut matematiikkaa opettavat henkilöt varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle.

Koulutus on kohdennettu erityisesti parhaillaan työssä olevalle henkilöstölle. Monet kursseista koostuvat ns. teoriaosasta ja käytännön osasta. Teoriaosuuden voi suorittaa kuka tahansa. Käytännön osa sisältää opetuskokeiluita lapsi- tai oppilasryhmän kanssa. Mikäli et ole parhaillaan työelämässä (mm. opiskelijat, työttömät, hoitovapaalla olevat) ja haluat suorittaa kurssin kokonaan, voi kokeiluille järjestää “lainaryhmän”. Kokeiluita on tehty esim. sijaisuuden aikana, vierailemalla omassa entisessä luokassa, suokulaisten tai omien lasten kanssa. Huomaathan, että sisällön soveltaminen omaan tarpeeseen sopivaksi jää erityisessä tilanteessa olevalle itselleen.

MAKSAAKO KOULUTUKSEEN OSALLISTUMINEN JOTAIN?

Ei maksa. Koulutus on Opetushallituksen rahoittama täydennyskoulutus opetus- ja kasvatushenkilöstölle. Niin verkkokurssit kuin lähikoulutuksetkin ovat kohderyhmiin kuuluville ilmaisia. Sijaiskulut ja mahdolliset matka-, majoitus- ja ruokailukulut osallistuja tai työnantaja maksaa itse työpaikan käytännön mukaisesti.

VOIKO OHJELMASTA SUORITTAA YKSITTÄISIÄ KURSSEJA TAI OSAN KOKONAISUUDESTA?

Kyllä voi. Kursseja voi tehdä erillisinä suorituksina, mikäli koko 15 opintopisteen ohjelman suorittaminen ei ole mahdollista. Esitietovaatimuksia edellisiltä koulutusosioilta ei ole. Mikäli yhdenkin kurssin suorittaminen tuntuu turhan rankalta, voi kurssialueelta hakea inspiraatiota yksittäisistäkin materiaaleista.

Opintopistettä on koulutuksen yhteydessä ensisijaisesti käytetty kuvaamaan kurssien laajuutta. Yksi opintopiste vastaa laskennallisesti 27 tuntia tehtyä työtä. Työtunteihin luetaan mukaan myös omassa työssä tehtävät opetuskokeilut ja reflektiot, joten 405 tuntia (15 op x 27 h/op) ei suinkaan tarvitse istua tietokoneen ääressä!

EN PYSTY SITOUTUMAAN KOKONAISEEN KURSSIIN. MITEN PÄÄSEN YKSITTÄISIIN MATERIAALEIHIN KÄSIKSI?

Mikäli yhdenkin kurssin suorittaminen tuntuu turhan rankalta, voi kurssialueelta hakea inspiraatiota yksittäisistäkin materiaaleista. Kirjaudu siis sille kurssille, jonka materiaaleista olet kiinnostunut ja nouki rusinat pullasta!

LUMATIKKA-materiaaleja tullaan lähiaikoina viemään myös AOE.fi-palveluun, josta niitä voi hakea hakusanalla. Tiedoitamme asiasta tarkemmin!

VOIKO LUOKKA-ASTEKOHTAISILLE KURSSEILLE JA VALINNAISKURSSEILLE OSALLISTUA ENNEN KAIKILLE YHTEISEN KURSSIN SUORITTAMISTA?

Kyllä voi. Suositeltu järjestys on (1) kaikille yhteinen kurssi, (2) luokka-astekohtaiset kurssit ja (3) valinnaiskurssit, mutta muutkin etenemisjärjestykset hyväksytään. Esitietovaatimuksia edeltäviltä koulutusosioilta ei ole.

MILLAISIA OPPIMISTEHTÄVIÄ KOULUTUKSEEN KUULUU?

LUMATIKKA-kurssit toteutetaan verkko-opintoina Helsingin yliopiston MOOC-verkkoympäristössä. Hankevaiheessa joillakin kursseilla on mukana myös vapaaehtoisia lähipäiviä tukemaan verkko-opintoja.

Verkko-opinnot sisältävät mm. asiantuntijoiden puheenvuoroihin tutustumista videoiden ja tekstien muodossa, omaan opetukseen vietäviin esimerkkiopetusmateriaaleihin perehtymistä, omien opetusmateriaalien ja -tehtävien kehittämistä, pohdintatehtäviä sekä verkkokeskusteluja muiden osallistujien kanssa.

Toivomme, että kursseilla opittu ja oivallettu siirtyisi vahvasti myös arjen opetustyöhön. Siksi useimpiin kursseihin kuuluu myös oman opetusryhmän kanssa tehtävä opetuskokeilu, jonka toteuttamiseen saa tukea kouluttajilta joko verkossa tai lähipäivissä.

Kaikki koulutuksen tehtävät on pyritty laatimaan siten, että ne tukisivat opetustyötäsi opetussuunnitelman/varhaiskasvatussuunnitelman hengessä eivätkä olisi lisärasite jo muutenkin hektisessä arjessa.

VOIKO OPINTOPISTEET HYVÄKSILUKEA JONKIN KORKEAKOULUN TAI YLIOPISTON OPINTOIHIN?

Kyllä voi. LUMATIKKA-opintokokonaisuus on osa Helsingin yliopiston luokanopettajien koulutusohjelmaa syksystä 2020 lähtien. Opintopisteet rekisteröidään pyydettäessä Avoimen yliopiston kautta sen jälkeen, kun olet saanut kurssin valmiiksi. Ohjeita voi pyytää kurssihenkilökunnalta. Opintopisteiden rekisteröinti on maksutonta toistaiseksi (hankkeen päättymiseen saakka 2022).

Saat sähköpostiviestin ilmoittamaasi osoitteeseen, kun kurssien opintopisteet on rekisteröity Helsingin yliopiston opintorekisteriin. Suoritukset näkyvät Oma opinto-palvelussa (kirjautuminen pankkitunnuksilla) muutaman päivän kuluessa.

Jos tarvitset hyväksilukua omaan oppilaitokseesi, ole yhteydessä ahotoinnista vastaavaan henkilöön.

Huomaathan, että Helsingin yliopiston Avoin yliopisto vastaa opintopisteiden rekisteröinnistä vain LUMATIKKA-kurssien osalta!

VOIKO OHJELMAN / YKSITTÄISEN KURSSIN SUORITTAMISESTA SAADA TODISTUKSEN?

Kyllä voi. Osalla kursseista saat automaattisesti pdf-muotoisen todistuksen sekä kuvamuotoisen osaamismerkin, kun kaikki suorituksesi on hyväksytty. Todistuksen voit tallentaa koneellesi tai tulostaa suoraan kurssin oppimisympäristöstä. Joiltan kursseilta todistuksen lähettää kurssin kouluttaja tai koordinaattori sähköpostiin. Jos tarvitset koko 15 opintopisteen suorituksesta tai yksittäisistä lähipäivistä todistuksen työnantajaasi varten, ole yhteydessä info@lumatikka.luma.fi, niin lähetämme sen sinulle sähköpostilla.

Jos olet rekisteröinyt kurssin opintopisteet, saat todistuksen suoritetuista opinnoista Oma opintopolku -palvelusta (kirjautuminen pankkitunnuksilla) sitten, kun opinnot on rekisteröity Helsingin yliopistoon.

VOIKO OHJELMAN / YKSITTÄISEN KURSSIN SUORITTAMISESTA SAADA OSALLISTUMISOIKEUSTODISTUKSEN?

Kyllä voi. LUMATIKKA-täydennyskoulutuksen yksittäisistä kursseista tai koko kokonaisuudesta voi pyytää osallistumisoikeustodistusta kursseille ilmoittautumisen jälkeen. Ole yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen info@lumatikka.luma.fi saadaksesi todistuksen. Osallistumisoikeustodistus lähetetään pyynnöstä pdf-tiedostona, ja siinä on maininta siitä, mihin koulutuksemme kursseille sinulla on osallistumisoikeus ja millä aikavälillä tuo oikeus on voimassa.

OLEN REKISTERÖINYT SUORITTAMANI LUMATIKKA-KURSSIT HELSINGIN YLIOPISTON AVOIMEEN YLIOPISTOON. VOINKO KOOTA LUMATIKKA-OPINTONI OPINTOKOKONAISUUDEKSI?

Huomioithan, että nämä ohjeet koskevat vain Helsingin yliopiston Avointa yliopistoa. Suoritettuasi koko LUMATIKKA-ohjelman (15 op) ja haluat koostaa LUMATIKKA-opintojen opintokokonaisuuden, sinun tulee ensin rekisteröidä kaikkien suorittamasi kurssien opintopisteet.

Vasta kun olet saanut vahvistusviestin kaikista kokonaisuuteen kuuluvien opintojaksojen suoritusten rekisteröitymisestä, voit pyytää opintokokonaisuuden koontia. Tällöin opintojaksot sidotaan yhteen ja kokonaisuudelle lasketaan kokonaisarvosana (Hyväksytty).

Koonti tehdään vain pyynnöstä. Opintokokonaisuuden koonti pyydetään lomakkeella. Pyydä koonti heti, kun olet suorittanut kaikki kokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot. Jos haluat opintokokonaisuuden arvosanan näkyvän opintosuoritusotteellasi, tilaa ote vasta kun olet pyytänyt koonnin ja saanut sähköpostiisi tiedon sen valmistumisesta. Koonnin käsittelyaika on noin 4 viikkoa. Rekisteröityjä opintokokonaisuuksia ei pureta.

VOIKO AIEMMIN SUORITTAMANI KURSSIN HYVÄKSILUKEA OSAKSI LUMATIKKA-OHJELMAA?

Lähtökohtaisesti ei voi. Ohjelman toteuttamiseksi on saatu kiinteä valtionavustus Opetushallitukselta, eikä muutoin rahoitettuja koulutussuorituksia voi siten raportoida rahoittajalle. Poikkeuksena teemme yhteistyötä Joustavaan matematiikkaan -täydennyskoulutusohjelman kanssa, joka saa samaa valtionavustuserää kuin LUMATIKKA.

Jos sinulla on jokin tietty aiemmin suoritettu kurssi mielessäsi, niin ole yhteydessä info@lumatikka.luma.fi, niin selvitetään mahdollista vastaavuutta.

MIKÄ ON MOOC? MIKSI VERKKO-OPISKELUA?

MOOC-termi tulee sanoista Massive Open Online Course, suomennettuna Iso Avoin VerkkoKurssi. Hankkeen verkko-opinnot toteutetaan Helsinin yliopiston MOOC-verkkoympäristössä mooc.helsinki.fi.

Hankkeen tavoitteena on rakentaa matematiikan opetukseen avoimia verkkokursseja, jotka jäävät palvelemaan materiaaleineen myös hankkeen päättymisen jälkeen. Ainakin hankevaiheessa kurssien oppimisympäristöihin tulee vielä rekisteröityä, jotta osallistujat voidaan raportoida hankkeen rahoittajalle.

Verkko-opinnoilla taataan koulutuksen tasa-arvoinen saatavuus kaikille Suomen opettajille riippumatta asuin- tai työskentelykunnasta. Tahdomme tarjota koulutusmahdollisuuden myös heille, jotka työskentelevät kaukana yliopistokeskittymistä tai joiden työnantajalla ei ole mahdollista palkata sijaista koulutuksen ajaksi. Verkko-opintoja voi suorittaa osallistujan valitsemana ajankohtana ja tahdissa, joka sopii itselle parhaiten. Voit palata verkkomateriaalien pariin aina, kun siltä tuntuu.

VOIKO KURSSIN MUIHIN OSIIN OSALLISTUA, VAIKKA EI PÄÄSISI JOHONKIN LÄHIPÄIVÄÄN? VOIKO LÄHIPÄIVÄÄN OSALLISTUA, JOS EI HALUA SUORITTAA VERKKO-OPINTOJA?

Kyllä voi. Voit osallistua verkko-opintoihin ja lähipäivään/-päiviin riippumatta, mihin muihin koulutuksen osiin osallistut. Lähipäiviin ja verkko-opintoihin tulee ilmoittautua erikseen. Huomaathan, että kurssien laajuus (= ilmoitetut opintopisteet) perustuvat verkkokurssiosuuden laajuuteen. Saadaksesi kurssisuorituksen sinun tulee siis tehdä vähintäänkin verkko-opinnot.

Lähipäiviin osallistuminen on vapaaehtoista kurssisuorituksen saamisen kannalta. Ilmoittauduthan lähipäivään kuitenkin vain, jos todella aiot osallistua ja olet saanut työnantajaltasi siihen luvan. Lähipäiviin on rajoitettu määrä paikkoja, ja pois jäämällä viet jonkun muun innostuneen paikan koulutuksesta!

VOIKO KURSSILLE ILMOITTAUTUA, VAIKKA ILMOITTAUTUMISAIKA PÄÄTTYI JO?

Riippuu kurssista. Suurimman osan kursseistamme voi suorittaa omassa tahdissa, joten niille pääsee vapaasti itserekisteröinnin kautta missä vaiheessa tahansa, kun kurssialue on avoinna osallistujille. Ohjeet löydät kunkin kurssin esittelysivulta.

Jotkut kursseista pyörivät ajoitetusti, ja niille pääsee kirjautumaan kurssiavaimella. Ole näiden kurssien osalta yhteydessä osoitteeseen info@lumatikka.luma.fi tiedustellaksesi vapaita kurssipaikkoja.

VOIKO KURSSI-ILMOITTAUTUMISEN PERUA JÄLKIKÄTEEN?

Ilmoittautumisen voi perua ilmoittautumisajan ollessa käynnissä. Voit perua osallistumisen sähköpostiisi tulleesta vahvistusviestistä löytyvän henkilökohtaisen ilmoittautumislinkkisi kautta tai ilmoittamalla asiasta sähköpostitse osoitteeseen info@lumatikka.luma.fi. Sähköpostitse asioidessasi kerro, mitä kaikkia kursseja / kurssin osia (esim. kaikille yhteisen kurssin ensimmäinen lähipäivä Joensuussa) perumisesi koskee, niin osaamme merkitä peruutuksen oikean kurssin kohdalle. Toivomme, että ilmoitat erityisesti lähipäiviä koskevat peruutukset hyvissä ajoin, jotta ehdimme reagoimaan mm. tilavarauksiin, tarvikkeisiin, kahvitarjoiluihin…

Ilmoittauduthan lähipäivään vain, jos todella aiot osallistua ja olet saanut työnantajaltasi siihen luvan. Lähipäiviin on rajoitettu määrä paikkoja, ja pois jäämällä viet jonkun muun innostuneen paikan koulutuksesta!

MITÄ TEHDÄ, JOS EI SAA VAHVISTUSTA KURSSI-ILMOITTAUTUMISESTA / TIETOA KURSSIN ALKAMISESTA?

Voi olla, että viesti on mennyt roskapostiin, mikäli postilaatikkosi palomuuri on vahva. Voit estää tätä jatkossa lisäämällä viestien lähettäjäosoitteen eveliina.hietakymi@helsinki.fi ns. valkoiselle listalle (white list). Jos viestiä ei löydy roskaposteistakaan, niin ole yhteydessä info@lumatikka.luma.fi, niin selvitetään, onko kurssi-ilmoittautumisesi tullut perille.

MITÄ TEHDÄ, JOS MOOC-ALUEELLE LUODUSTA KÄYTTÄJÄTUNNUKSESTA EI TULE VAHVISTUSTA SÄHKÖPOSTIIN?

Tarkista, olisiko vahvistus mennyt roskapostiin. MOOC-palvelun vahvistusviestit saattavat toisinaan tulla useamman tunnin viiveellä. Jos viestiä ei kuulu, voit olla yhteydessä MOOC-alueen ylläpitäjään moodle@helsinki.fi.

Joidenkin kuntien sähköpostiserverien palomuurit ovat niin voimakkaita, että vahvistusviestit eivät mene läpi edes roskapostikansioon. Varminta lienee luoda käyttäjätunnus henkilökohtaiseen sähköpostiin (esim. Gmail).

MITÄ TEKNISIÄ EDELLYTYKSIÄ VERKKO-OPISKELU VAATII?

Verkko-opiskelu ei vaadi laitteeltasi sen kummempaa kuin vaikkapa päivittäinen työskentely työpaikallasi: verkkoyhteys ja äänentoisto. Mobiililaitteella opiskelu verkkoympäristössä saattaa olla haastavampaa kuin pöytäkoneella tai läppärillä, mutta onnistuu kuitenkin.

Tarkemmat tekniset edellytykset on listattu sivulla Valmistaudu koulutukseen.

VOINKO OSALLISTUA KOULUTUKSEEN AINOANA OPETTAJANA TYÖYHTEISÖSTÄNI?

Kyllä voit. Toki parhaan annin koulutuksesta saat osallistumalla kollegan kanssa samasta yksiköstä.

Tutkimus nimittäin osoittaa, että parhaiten uudet ajatukset siirtyvät koulu- ja päiväkotitasolle, kun työyhteisöstä vähintään kaksi opettajaa tai kasvattajaa osallistuu koulutukseen. He voivat yhdessä keskustella aiheista ja jakaa oppimaansa tehokkaammin muulle opetushenkilöstölle.

Kuitenkin verkkokoulutukset on rakennettu niin, että erilaisten tehtävien kautta yhteisöllistä oppimista tuetaan, ja pääset keskustelemaan koulutuksen aiheista kollegoiden kanssa virtuaalisesti etäisyyksien päähän.

SUORITAN KURSSIA KOLLEGOIDENI KANSSA YHDESSÄ. PITÄÄKÖ KAIKKIEN KIRJAUTUA KURSSIALUEELLE?

Ei välttämättä, mutta se helpottaa suoritusten hallinnointia. Joillain kursseilla on käytössä automaattinen todistus. Tämä tarkoittaa sitä, että MOOC-palveluun tulee automaattisesti tulostettaviin todistus, kun kurssin kouluttaja on hyväksynyt opetuskokeilun palautuksen. Todistukseen tulee sen henkilön nimi, jonka nimissä kurssityö on palautettu.

Suosittelemme siis, että kaikki yksikkönne osallistujat luovat oman tunnuksen ja liittyvät kurssin osallistujiksi. Kaikki palauttavat keskustelualueelle omat tehtävät ja raportin (jonka sisältö tosin voi olla sama kaikilla) sekä täyttävät taustatietolomakkeen omalta osaltaan. Näin kaikilla on pääsy kurssin materiaaleihin ja todistus on sähköisesti tallessa kurssialueella, mikäli tulostettu katoaa.

Mikäli tämä ei ole mahdollista, olkaa yhteydessä info@lumatikka.luma.fi asian sopimiseksi.

VOINKO SUORITTAA JONKUN KURSSEISTA RUOTSIKSI, VAIKKA MUUTEN OPISKELEN KOKONAISUUDEN SUOMEKSI?

Kyllä voit. Varsinkin valinnaiskurssien tarjotin poikkeaa kieliversioiden välillä jonkin verran, joten saat kattavamman valikoiman kursseja valittavaksi molemmista kieliversioista.

Ruotsinkielisillä kursseilla materiaali ja tehtävänannot ovat ruotsiksi, mutta kouluttajat osaavat suomeakin, joten vastata voi halutessaan suomeksi. Vastaavasti suomenkielisillä kursseilla vastata voi ruotsiksi tai englanniksi tarvittaessa.


Eikö kysymykseesi löytynyt vastausta sivuiltamme? Ole rohkeasti yhteydessä info@lumatikka.luma.fi!