Q&A – kysymyksiä ja vastauksia

Questions & Answers

LUMATIKKA-ohjelma ja kohderyhmä

MIKÄ ON LUMATIKKA?

LUMATIKKA on Opetushallituksen rahoittama matematiikan opetuksen täydennyskoulutusohjelma varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Ohjelman hankevaihe on vuosina 2018–2022, minkä jälkeen hankkeessa tuotetut verkkomateriaalit jäävät avoimeen käyttöön.

Ohjelma on laajudeltaan 15 opintopistettä ja sisältää kolme osaa: (1) kaikkien asteiden opettajille ja kasvattajille yhteinen koulutusosa 3 op, (2) luokka-astekohtainen osa 6 op ja (3) tarjonta vapaasti valittavia teemakursseja yht. 6 op.

LUMATIKKA on sanaleikki sanoista LUMA ja matikka. Ohjelman toteuttaa LUMA-keskus Suomi -verkosto.

MAKSAAKO KOULUTUKSEEN OSALLISTUMINEN JOTAIN?

Ei maksa. Koulutus on Opetushallituksen rahoittama täydennyskoulutus opetus- ja kasvatushenkilöstölle, ja verkkokurssit ovat ilmaisia.

KETKÄ VOIVAT OSALLISTUA LUMATIKKA-KOULUTUKSEEN JA KENELLE VOI TOTEUTTAA OPETUSKOKEILUN??

Koulutuksen kohderyhmää ovat varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opettajat, luokanopettajat, matematiikan aineenopettajat ja erityisopettajat niin peruskoulussa, lukiossa kuin ammatillisessa koulutuksessakin sekä muut matematiikkaa opettavat tai siksi opiskelevat henkilöt varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Verkkokurssimme ovat kuitenkin avoinna kaikille ja hankkeessa tuotettuun materiaaliin voi kuka tahansa tutustua.

Kurssin suorittamisessa kannattaa kuitenkin huomioida, että koulutus on kohdennettu erityisesti parhaillaan työssä olevalle henkilöstölle. Monet kursseista koostuvat ns. teoriaosasta ja käytännön osasta. Teoriaosuuden voi suorittaa kuka tahansa, mutta käytännön osa sisältää opetuskokeilun tai kokeiluita oppijaryhmän kanssa. Mikäli et ole parhaillaan työelämässä (mm. opiskelijat, työttömät, hoitovapaalla olevat) ja haluat suorittaa kurssin kokonaan, voi kokeilun järjestää myös “lainaryhmässä” tai lähipiirissä. Kokeiluita on tehty esim. sijaisuuden aikana, vierailemalla omassa entisessä tai tutun kollegan luokassa sekä vaikkapa läheisen lapsen kanssa. Mikäli sinulla on siis omia lapsia, sukulaislapsia, naapurin lapsia tai muita tuttuja, joille voi toteuttaa opetuskokeilut, sopii tämäkin loistavasti. Kurssien tavoitteena on olla työn ja ammatillisen kehittymisen tukena, joten siitä näkökulmasta voit itse valita, miten toteuttaa opetuskokeilut: sisällön soveltaminen omaan tarpeeseen sopivaksi jää erityisessä tilanteessa olevalle itselleen.

MILLAISIA OPPIMISTEHTÄVIÄ KOULUTUKSEEN KUULUU?

LUMATIKKA-kurssit toteutetaan aikaan sitomattomina verkko-opintoina Helsingin yliopiston MOOC-verkkoympäristössä.

Verkko-opinnot sisältävät mm. asiantuntijoiden puheenvuoroihin tutustumista videoiden ja tekstien muodossa, omaan opetukseen vietäviin esimerkkiopetusmateriaaleihin perehtymistä, omien opetusmateriaalien ja -tehtävien kehittämistä, pohdintatehtäviä sekä verkkokeskusteluja muiden osallistujien kanssa.

Toivomme, että kursseilla opittu ja oivallettu siirtyisi vahvasti myös arjen opetustyöhön. Siksi useimpiin kursseihin kuuluu myös oman opetusryhmän kanssa tehtävä opetuskokeilu.

Kaikki koulutuksen tehtävät on pyritty laatimaan siten, että ne tukisivat opetustyötäsi opetussuunnitelman/varhaiskasvatussuunnitelman hengessä eivätkä olisi lisärasite jo muutenkin hektisessä arjessa.

VOIKO OHJELMASTA SUORITTAA YKSITTÄISIÄ KURSSEJA TAI OSAN KOKONAISUUDESTA?

Kyllä voi. Kursseja voi tehdä erillisinä suorituksina, mikäli koko 15 opintopisteen ohjelman suorittaminen ei ole mahdollista. Esitietovaatimuksia edellisiltä koulutusosioilta ei ole. Mikäli yhdenkin kurssin suorittaminen tuntuu turhan rankalta, voi kurssialueelta hakea inspiraatiota yksittäisistäkin materiaaleista.

Opintopistettä on koulutuksen yhteydessä ensisijaisesti käytetty kuvaamaan kurssien laajuutta. Yksi opintopiste vastaa laskennallisesti 27 tuntia tehtyä työtä. Työtunteihin luetaan mukaan myös omassa työssä tehtävät opetuskokeilut ja reflektiot, joten 405 tuntia (15 op x 27 h/op) ei suinkaan tarvitse istua tietokoneen ääressä!

VOIKO LUOKKA-ASTEKOHTAISILLE KURSSEILLE JA VALINNAISKURSSEILLE OSALLISTUA ENNEN KAIKILLE YHTEISEN KURSSIN SUORITTAMISTA?

Kyllä voi. Suositeltu järjestys on (1) kaikille yhteinen kurssi, (2) luokka-astekohtaiset kurssit ja (3) valinnaiskurssit, mutta muutkin etenemisjärjestykset hyväksytään. Esitietovaatimuksia edeltäviltä koulutusosioilta ei ole.

EN PYSTY SITOUTUMAAN KOKONAISEEN KURSSIIN. MITEN PÄÄSEN YKSITTÄISIIN MATERIAALEIHIN KÄSIKSI?

Mikäli yhdenkin kurssin suorittaminen tuntuu turhan rankalta, voi kurssialueelta hakea inspiraatiota yksittäisistäkin materiaaleista. Kirjaudu siis sille kurssille, jonka materiaaleista olet kiinnostunut ja nouki rusinat pullasta! Ohjeet kurssille rekisteröitymiseen löytyy Aikataulut ja ilmoittautuminen -välilehdeltä

LUMATIKKA-materiaaleja tullaan lähiaikoina viemään myös AOE.fi-palveluun, josta niitä voi hakea hakusanalla. Tiedotamme asiasta tarkemmin materiaalien viemisen jälkeen!

VOINKO SUORITTAA JONKUN KURSSEISTA RUOTSIKSI, VAIKKA MUUTEN OPISKELEN KOKONAISUUDEN SUOMEKSI?

Kyllä voit. Varsinkin valinnaiskurssien tarjotin poikkeaa kieliversioiden välillä jonkin verran, joten saat kattavamman valikoiman kursseja valittavaksi molemmista kieliversioista.

Ruotsinkielisillä kursseilla materiaali ja tehtävänannot ovat ruotsiksi, mutta kouluttajat osaavat suomeakin, joten vastata voi halutessaan suomeksi. Vastaavasti suomenkielisillä kursseilla vastata voi ruotsiksi tai englanniksi tarvittaessa.

Opintopiste- ja -todistusasiat

VOIKO OPINTOPISTEET HYVÄKSILUKEA JONKIN KORKEAKOULUN TAI YLIOPISTON OPINTOIHIN?

Kyllä voi. LUMATIKKA-opintokokonaisuus on ollut osa Helsingin yliopiston luokanopettajien koulutusohjelmaa syksystä 2020 lähtien. Opintopisteet rekisteröidään pyydettäessä Avoimen yliopiston kautta sen jälkeen, kun olet saanut kurssin valmiiksi. Ohjeita voi pyytää kurssihenkilökunnalta. Opintopisteiden rekisteröinti on kaikille maksutonta hankkeen päättymiseen saakka eli vuoden 2022 loppuun asti.

Saat sähköpostiviestin ilmoittamaasi osoitteeseen, kun kurssien opintopisteet on rekisteröity Helsingin yliopiston opintorekisteriin. Suoritukset näkyvät Oma opintopolku-palvelussa (kirjautuminen pankkitunnuksilla) muutaman päivän kuluessa.

Jos tarvitset hyväksilukua omaan oppilaitokseesi, ole yhteydessä ahotoinnista vastaavaan henkilöön.

Huomaathan, että Helsingin yliopiston Avoin yliopisto vastaa opintopisteiden rekisteröinnistä vain LUMATIKKA-kurssien osalta! Mikäli olet käynyt kursseja myös esimerkiksi Joustavaan Matematiikkaan -koulutusohjelmassa, kysy opintopisteiden saamista niiden osalta kyseisestä ohjelmasta.

OLEN REKISTERÖINYT SUORITTAMANI LUMATIKKA-KURSSIT HELSINGIN YLIOPISTON AVOIMEEN YLIOPISTOON. VOINKO KOOTA LUMATIKKA-OPINTONI OPINTOKOKONAISUUDEKSI?

Huomioithan, että nämä ohjeet koskevat vain Helsingin yliopiston Avointa yliopistoa. Suoritettuasi koko LUMATIKKA-ohjelman (15 op) ja haluat koostaa LUMATIKKA-opintojen opintokokonaisuuden, sinun tulee ensin rekisteröidä kaikkien suorittamasi kurssien opintopisteet.

Vasta kun olet saanut vahvistusviestin kaikista kokonaisuuteen kuuluvien opintojaksojen suoritusten rekisteröitymisestä, voit pyytää opintokokonaisuuden koontia. Tällöin opintojaksot sidotaan yhteen ja kokonaisuudelle lasketaan kokonaisarvosana (Hyväksytty).

Koonti tehdään vain pyynnöstä. Opintokokonaisuuden koonti pyydetään lomakkeella. Pyydä koonti heti, kun olet suorittanut kaikki kokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot. Jos haluat opintokokonaisuuden arvosanan näkyvän opintosuoritusotteellasi, tilaa ote vasta kun olet pyytänyt koonnin ja saanut sähköpostiisi tiedon sen valmistumisesta. Koonnin käsittelyaika on noin 4 viikkoa. Rekisteröityjä opintokokonaisuuksia ei pureta.

VOIKO OHJELMAN / YKSITTÄISEN KURSSIN SUORITTAMISESTA SAADA TODISTUKSEN?

Kyllä voi. Kursseista saat automaattisesti pdf-muotoisen todistuksen sekä LUMATIKKA1 ja LUMATIKKA2 -kursseilta myös kuvamuotoisen osaamismerkin (Teoriosaaja / Opetuksen kehittäjä), kun kaikki suorituksesi on hyväksytty. Todistuksen voit tallentaa koneellesi tai tulostaa suoraan kurssin oppimisympäristöstä, kun kaikki vaadittavat suoritukset on tehty ja arvioitu. Osaamismerkin löydät painamalla oikeassa yläkulmassa näkyvää kohtaa Valikko ja Käyttäjätiedot. Siellä on lista myönnetyistä merkeistä, jotka saat ladattua klikkaamalla ko. merkkiä ja kohtaa lataa. Jos tarvitset koko 15 opintopisteen suorituksesta tai yksittäisistä lähipäivistä todistuksen työnantajaasi varten, ole yhteydessä info@lumatikka.luma.fi, niin lähetämme sen sinulle sähköpostilla.

Jos olet rekisteröinyt kurssin opintopisteet, saat todistuksen suoritetuista opinnoista Oma opintopolku -palvelusta (kirjautuminen pankkitunnuksilla) sitten, kun opinnot on rekisteröity Helsingin yliopistoon.

VOIKO OHJELMAN / YKSITTÄISEN KURSSIN SUORITTAMISESTA SAADA OSALLISTUMISOIKEUSTODISTUKSEN?

Kyllä voi. LUMATIKKA-täydennyskoulutuksen yksittäisistä kursseista tai koko kokonaisuudesta voi pyytää osallistumisoikeustodistusta kursseille ilmoittautumisen jälkeen. Ole yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen info@lumatikka.luma.fi saadaksesi todistuksen. Osallistumisoikeustodistus lähetetään pyynnöstä pdf-tiedostona, ja siinä on maininta siitä, mihin koulutuksemme kursseille sinulla on osallistumisoikeus ja millä aikavälillä tuo oikeus on voimassa.

VOIKO AIEMMIN SUORITTAMANI KURSSIN HYVÄKSILUKEA OSAKSI LUMATIKKA-OHJELMAA?

Lähtökohtaisesti ei voi. Ohjelman toteuttamiseksi on saatu kiinteä valtionavustus Opetushallitukselta, eikä muutoin rahoitettuja koulutussuorituksia voi siten raportoida rahoittajalle. Poikkeuksena teemme yhteistyötä Joustavaan matematiikkaan -täydennyskoulutusohjelman kanssa, joka saa samaa valtionavustuserää kuin LUMATIKKA.

Jos sinulla on jokin tietty aiemmin suoritettu kurssi mielessäsi, niin ole yhteydessä info@lumatikka.luma.fi, niin selvitetään mahdollista vastaavuutta.

MOOC verkko-oppimisympäristönä

MIKÄ ON MOOC? MIKSI VERKKO-OPISKELUA?

MOOC-termi tulee sanoista Massive Open Online Course, suomennettuna Iso Avoin VerkkoKurssi. Hankkeen verkko-opinnot toteutetaan Helsingin yliopiston MOOC-verkkoympäristössä mooc.helsinki.fi.

Hankkeen tavoitteena on rakentaa matematiikan opetukseen avoimia verkkokursseja, jotka jäävät palvelemaan materiaaleineen myös hankkeen päättymisen jälkeen. Kurssien oppimisympäristöihin tulee rekisteröityä, jotta osallistujat voidaan raportoida hankkeen rahoittajalle.

Verkko-opinnoilla taataan koulutuksen tasa-arvoinen saatavuus kaikille Suomen opettajille riippumatta asuin- tai työskentelykunnasta. Tahdomme tarjota koulutusmahdollisuuden myös heille, jotka työskentelevät kaukana yliopistokeskittymistä tai joiden työnantajalla ei ole mahdollista palkata sijaista koulutuksen ajaksi. Verkko-opintoja voi suorittaa kurssikausien aikana osallistujan valitsemana ajankohtana ja tahdissa, joka sopii itselle parhaiten. Voit myös palata verkkomateriaalien pariin aina, kun siltä tuntuu vuoden 2022 loppuun asti, jolloin MOOC-palvelu loppuu.

MITÄ TEHDÄ, JOS MOOC-ALUEELLE LUODUSTA KÄYTTÄJÄTUNNUKSESTA EI TULE VAHVISTUSTA SÄHKÖPOSTIIN?

Tarkista, olisiko vahvistus mennyt roskapostiin. MOOC-palvelun vahvistusviestit saattavat toisinaan tulla useamman tunnin viiveellä. Jos viestiä ei kuulu, voit olla yhteydessä MOOC-alueen ylläpitäjään moodle@helsinki.fi.

Joidenkin kuntien sähköpostiserverien palomuurit ovat niin voimakkaita, että vahvistusviestit eivät mene läpi edes roskapostikansioon. Varminta lienee luoda käyttäjätunnus henkilökohtaiseen sähköpostiin (esim. Gmail).

MITÄ TEKNISIÄ EDELLYTYKSIÄ VERKKO-OPISKELU VAATII?

Verkko-opiskelu ei vaadi laitteeltasi sen kummempaa kuin vaikkapa päivittäinen työskentely työpaikallasi: verkkoyhteys ja äänentoisto. Mobiililaitteella opiskelu verkkoympäristössämme MOOCissa saattaa olla haastavampaa kuin pöytäkoneella tai läppärillä, mutta onnistuu kuitenkin. Ohjeet MOOCissa navigoimiseen käydään kurssien alkaessa pidettävässä aloitusinfowebinaarissa, josta jaetaan myös tallenne katsottavaksi. Lisäksi kurssien oppimisalueella on ohjeistettu tähän.

Tarkemmat tekniset edellytykset on listattu sivulla Valmistaudu koulutukseen.

Kurssille ilmoittautuminen

MITÄ TEHDÄ, JOS EI SAA VAHVISTUSTA KURSSI-ILMOITTAUTUMISESTA / TIETOA KURSSIN ALKAMISESTA?

Voi olla, että viesti on mennyt roskapostiin, mikäli postilaatikkosi palomuuri on vahva. Voit estää tätä jatkossa lisäämällä viestien lähettäjäosoitteen susanna.toikka@helsinki.fi, eveliina.hietakymi@helsinki.fi ja alisa.uusi-kilponen@helsinki.fi ns. valkoiselle listalle (white list). Jos viestiä ei löydy roskaposteistakaan, niin ole yhteydessä info@lumatikka.luma.fi, niin selvitetään, onko kurssi-ilmoittautumisesi tullut perille.

VOIKO KURSSILLE ILMOITTAUTUA, VAIKKA ILMOITTAUTUMISAIKA PÄÄTTYI JO?

Kyllä voi. Kursseille pääsee liittymään myös itserekisteröinnin kautta missä vaiheessa tahansa, kun kurssialue on avoinna osallistujille. Ohjeet itserekistöintiin löydät sivustomme Aikataulut ja ilmoittautuminen -välilehdeltä esittelysivulta. Mikäli liityt kuitenkin kurssikauden aikana kursseille, kannattaa huomioida, että kurssitodistuksen ja opintopisteet voi saada vain siinä tapauksessa, että kaikki kurssiedellytykset, ml. opetuskokeilujen suunnittelut, toteuttamiset ja raportointi, on tehty lukukauden päättymispäivään mennessä.

VOIKO KURSSI-ILMOITTAUTUMISEN PERUA JÄLKIKÄTEEN?

Ilmoittautumisen voi perua ilmoittautumisajan ollessa käynnissä. Voit perua osallistumisen sähköpostiisi tulleesta vahvistusviestistä löytyvän henkilökohtaisen ilmoittautumislinkkisi kautta tai ilmoittamalla asiasta sähköpostitse osoitteeseen info@lumatikka.luma.fi. Sähköpostitse asioidessasi kerro, mitä kaikkia kursseja perumisesi koskee, niin osaamme merkitä peruutuksen oikean kurssin kohdalle.

Toki on mahdollista myös keskeyttää kurssi kesken kauden. Voit halutessasi jäädä kurssialueelle ja kerätä materiaaleja omaan käyttöön: tällöin kannattaa kuitenkin poistaa sähköpostiin tulevat muistutukset. Tämä onnistuu helpoiten avaamalla jokin kurssialueelta tulleista viesteistä ja painaa sen alareunassa näkyvää linkkiä ”Muuta keskustelualueen tilausasetuksiasi”. Tästä avautuu MOOCin sivu, jonka yläreunasta voi yhdellä klikkauksella perua kaikkien kurssin keskustelupalstojen viestit.

Jos haluat kuitenkin poistua kokonaan kurssin oppimisympäristöstä, niin voit poistaa itsesi klikkaamalla Kurssin työkalut -valikosta “Poista rekisteröityminen” tai laittaa viestiä osoitteeseen info@lumatikka.luma.fi, jolloin voimme merkitä järjestelmäämme sinut estyneeksi ja poistaa kurssialueelta.

VOINKO ILMOITTAUTUA KOULUTUKSEEN AINOANA OPETTAJANA TYÖYHTEISÖSTÄNI?

Kyllä voit, vaikka olemmekin huomanneet, että mielekkäimmän annin koulutuksesta saatat saada osallistumalla kollegan kanssa yhdessä samasta yksiköstä.

Tutkimus osoittaa, että parhaiten uudet ajatukset siirtyvät koulu- ja päiväkotitasolle, kun työyhteisöstä vähintään kaksi opettajaa tai kasvattajaa osallistuu koulutukseen. He voivat yhdessä keskustella aiheista ja jakaa oppimaansa tehokkaammin muulle opetushenkilöstölle.

Kuitenkin verkkokoulutukset on rakennettu niin, että erilaisten tehtävien kautta yhteisöllistä oppimista tuetaan, ja pääset keskustelemaan koulutuksen aiheista kollegoiden kanssa virtuaalisesti etäisyyksien päähän.

SUORITAN KURSSIA KOLLEGOIDENI KANSSA YHDESSÄ. PITÄÄKÖ KAIKKIEN REKISTERÖITYÄ KURSSIALUEELLE?

Ei välttämättä, mutta ainoastaan tässä tapauksessa kaikki voivat saada todistuksen kurssin suorittamisesta omalla nimellään. MOOC-palveluun tulee automaattisesti tulostettaviin todistus, kun kaikki kurssisuoritukset ovat tehty ja kurssin kouluttaja on hyväksynyt opetuskokeilun palautuksen. Todistukseen tulee sen henkilön nimi, jonka nimissä kurssityö on palautettu.

Suosittelemme siis, että kaikki yksikkönne osallistujat luovat oman tunnuksen ja liittyvät kurssin osallistujiksi. Kaikki palauttavat keskustelualueelle omat tehtävät ja raportit (jonka sisältö tosin voi olla aivan sama kaikilla) sekä täyttävät taustatietolomakkeen omalta osaltaan. Arvioivan opettajan näkökulmasta on hyvä, että kirjoitatte palautuksen yhteyteen palauttavanne saman kokeilun kuin henkilö x, jolloin arvioija osaa heti kohdistaa vastaavan palautteen molemmille. Näin toimiessanne kaikilla on pääsy kurssin materiaaleihin ja todistus tulostettavissa omalla nimellä, sekä halutessanne myös mahdollista rekisteröidä itselle opintopisteet Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon.


Eikö kysymykseesi löytynyt vastausta sivuiltamme? Ole rohkeasti yhteydessä info@lumatikka.luma.fi!

Top