Q&A – kysymyksiä ja vastauksia

Q – Kysymyksiä

MIKÄ ON LUMATIKKA?
KETKÄ VOIVAT OSALLISTUA LUMATIKKA-KOULUTUKSEEN?
MAKSAAKO KOULUTUKSEEN OSALLISTUMINEN JOTAIN?
VOIKO OHJELMASTA SUORITTAA YKSITTÄISIÄ KURSSEJA TAI OSAN KOKONAISUUDESTA?
VOIKO LUOKKA-ASTEKOHTAISILLE KURSSEILLE JA VALINNAISKURSSEILLE OSALLISTUA ENNEN KAIKILLE YHTEISEN KURSSIN SUORITTAMISTA?
MILLAISIA OPPIMISTEHTÄVIÄ KOULUTUKSEEN KUULUU?
VOIKO OPINTOPISTEET HYVÄKSILUKEA JONKIN KORKEAKOULUN TAI YLIOPISTON OPINTOIHIN?
VOIKO OHJELMAN / YKSITTÄISEN KURSSIN SUORITTAMISESTA SAADA TODISTUKSEN?
VOIKO AIEMMIN SUORITTAMANI KURSSIN HYVÄKSILUKEA OSAKSI LUMATIKKA-OHJELMAA?
MIKÄ ON MOOC? MIKSI VERKKO-OPISKELUA?
VOIKO KURSSIN MUIHIN OSIIN OSALLISTUA, VAIKKA EI PÄÄSISI JOHONKIN LÄHIPÄIVÄÄN? VOIKO LÄHIPÄIVÄÄN OSALLISTUA, JOS EI HALUA SUORITTAA VERKKO-OPINTOJA?
VOIKO KURSSILLE ILMOITTAUTUA, VAIKKA ILMOITTAUTUMISAIKA PÄÄTTYI JO?
VOIKO KURSSI-ILMOITTAUTUMISEN PERUA JÄLKIKÄTEEN?
MITÄ TEHDÄ, JOS KURSSI-ILMOITTAUTUMISESTA EI SAA VAHVISTUSTA / KURSSIN ALKAMISESTA TIETOA?
MITÄ TEHDÄ, JOS MOOC-ALUEELLE LUODUSTA KÄYTTÄJÄTUNNUKSESTA EI TULE VAHVISTUSTA SÄHKÖPOSTIIN?

A – Vastauksia

MIKÄ ON LUMATIKKA?

LUMATIKKA on Opetushallituksen rahoittama matematiikan opetuksen täydennyskoulutusohjelma varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Ohjelman hankevaihe on vuosina 2018-2019, jonka jälkeen hankkeessa tuotetut verkkokurssit jäävät avoimeen käyttöön.

Ohjelma on laajudeltaan 15 opintopistettä ja sisältää kolme osaa: (1) kaikkien asteiden opettajille ja kasvattajille yhteinen koulutusosa 3 op, (2) luokka-astekohtainen osa 6 op ja (3) tarjonta vapaasti valittavia teemakursseja yht. 6 op.

LUMATIKKA on sanaleikki sanoista LUMA ja matikka. Ohjelman toteuttaa LUMA-keskus Suomi -verkosto.

Ketkä voivat osallistua LUMATIKKA-koulutuksEEn?

Koulutuksen kohderyhmää ovat varhaiskasvattajat, esikouluopettajat, luokanopettajat, matematiikan aineenopettajat ja erityisopettajat niin peruskoulussa, lukiossa kuin ammatillisessa koulutuksessakin sekä muille matematiikkaa opettaville henkilöille (varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle).

Koulutus on kohdennettu erityisesti parhaillaan työssä olevalle henkilöstölle. Mikäli ryhmässä on tilaa voidaan mukaan ottaaa myös muita (mm. opiskelijat, työttömät, hoitovapaalla olevat). Tällöin sisällön soveltaminen omaan tarpeeseen sopivaksi jää erityisessä tilanteessa olevalle itselleen.

Maksaako koulutukseen osallistuminen jotain?

Ei maksa. Koulutus on Opetushallituksen rahoittama täydennyskoulutus opetus- ja kasvatushenkilöstölle. Niin verkkokurssit kuin lähikoulutuksetkin ovat kohderyhmiin kuuluville ilmaisia. Sijaiskulut ja mahdolliset matka-, majoitus ja ruokailukulut osallistuja tai työnantaja maksaa itse työpaikan käytännön mukaisesti.

Voiko Ohjelmasta suorittaa yksittäisiä kursseja tai osan kokonaisuudesta?

Kyllä voi. Kursseja voi tehdä erillisinä suorituksina, mikäli koko 15 op:n ohjelman suorittaminen ei ole mahdollista. Esitietovaatimuksia edellisiltä koulutusosioilta ei ole.

Opintopistettä on koulutuksen yhteydessä ensisijaisesti käytetty kuvaamaan kurssien laajuutta. Yksi opintopiste vastaa laskennallisesti 27 tuntia tehtyä työtä. Työtunteihin luetaan mukaan myös omassa työssä tehtävät opetuskokeilut ja reflektiot, joten 405 tuntia (15 op x 27 h / op) ei suinkaan tarvitse istua tietokoneen ääressä!

Voiko luokka-astekohtaisille kursseille ja valinnaiskursseille osallistua ennen kaikille yhteisen kurssin suorittamista?

Kyllä voi. Suositeltu järjestys on (1) kaikille yhteinen kurssi, (2) luokka-astekohtaiset kurssit ja (3) valinnaiskurssit, mutta muutkin etenemisjärjestykset hyväksytään. Esitietovaatimuksia edellisiltä koulutusosioilta ei ole.

Millaisia oppimistehtäviä koulutukseen kuuluu?

Suurin osa LUMATIKKA-kursseista toteutetaan verkko-opintoina Helsingin yliopiston MOOC-verkkoympäristössä. Hankevaiheessa joillakin kursseilla on mukana myös vapaaehtoisia lähipäiviä tukemaan verkko-opintoja.

Verkko-opinnot sisältävät mm. asiantuntijoiden puheenvuoroihin tutustumista videoiden ja tekstien muodossa, tutustumista omaan opetukseen vietäviin esimerkkiopetusmateriaaleihin, omien opetusmateriaalien ja -tehtävien kehitystä, pohdintatehtäviä sekä verkkokeskusteluja muiden osallistujien kanssa.

Toivomme, että kursseilla opittu ja oivallettu siirtyisi vahvasti myös arjen opetustyöhön. Siksi useimpiin kursseihin kuuluu myös oman opetusryhmän kanssa tehtävä opetuskokeilu, jonka toteuttamiseen saa tukea kouluttajilta joko verkossa tai lähipäivissä.

Kaikki koulutuksen tehtävät on pyritty laatimaan siten, että ne tukevat opetustyötäsi opetussuunnitelman / varhaiskasvatussuunnitelman hengessä, eivätkä olisi lisärasite jo muutenkin hektisessä arjessa.

Voiko opintopisteet hyväksilukea jonkin korkeakoulun tai yliopiston opintoihin?

Lähtökohtaisesti ei voi. Opintopistettä on koulutuksen yhteydessä ensisijaisesti käytetty kuvaamaan kurssien laajuutta. Yksi opintopiste vastaa laskennallisesti 27 tuntia tehtyä työtä. Työtunteihin luetaan mukaan myös omassa työssä tehtävät opetuskokeilut ja reflektiot, joten 405 tuntia (15 op x 27 h / op) ei suinkaan tarvitse istua tietokoneen ääressä!

Jos tarvitset hyväksilukua korkeakoulu- tai yliopisto-opintojasi varten, ole suoraan yhteydessä oppilaitokseesi. Emme voi taata, että hyväksiluku onnistuisi, sillä koulutus ei ole osa minkään oppilaitoksen opetussuunnitelmaa.

Voiko ohjelman / yksittäisen kurssin suorittamisesta saada todistuksen?

Kyllä voi. Yksittäisiltä kursseilta saat automaattisesti pdf-muotoisen todistuksen sekä kuvamuotoisen osaamismerkin, kun kaikki suorituksesi ovat valmiina. Todistuksen voit tallentaa koneellesi tai tulostaa suoraan kurssin oppimisympäristöstä. Jos tarvitset koko 15 op:n suorituksesta tai yksittäisistä lähipäivistä todistuksen työnantajaasi varten, ole yhteydessä info@lumatikka.luma.fi, niin lähetämme sen sinulle sähköpostilla.

voiko aiemmin suorittamani kurssin hyväksilukea osaksi LUMATIKKA-ohjelmaa?

Lähtökohtaisesti ei voi. Ohjelman toteuttamiseksi on saatu kiinteä valtionavustus Opetushallitukselta, eikä muutoin rahoitettuja koulutussuorituksia voi siten raportoida rahoittajalle päin. Poikkeuksena teemme yhteistyötä Joustavaan matematiikkaan -täydennyskoulutusohjelman kanssa, joka on samaa valtionavustuserää kuin LUMATIKKA.

Jos sinulla on jokin tietty aiemmin suoritettu kurssi mielessä, niin ole yhteydessä info@lumatikka.luma.fi, niin selvitetään mahdollista vastaavuutta.

MIKÄ ON MOOC? Miksi verkko-opiskelua?

MOOC-käsite tulee sanoista Massive Open Online Course, suomennettuna Iso Avoin VerkkoKurssi. Hankkeen verkko-opinnot toteutetaan Helsinin yliopiston MOOC-verkkoympäristössä mooc.helsinki.fi.

Hankkeen tavoitteena on rakentaa matematiikan opetukseen avoimia verkkokursseja, jotka jäävät palvelemaan materiaaleineen myös hankkeen päättymisen jälkeen. Ainakin hankevaiheessa kurssien oppimisympäristöihin tulee vielä rekisteröityä, jotta osaallistujat voidaan raportoida hankkeen rahoittajalle.

Verkko-opinnoilla taataan koulutuksen tasa-arvoinen saatavuus kaikille Suomen opettajille ja kasvattajille riippumatta asuin- tai työskentelykunnasta. Tahdomme tarjota koulutusmahdollisuuden myös heille, jotka työskentelevät kaukana yliopistokeskittymistä tai joiden työnantajalla ei ole mahdollista palkata sijaista koulutuksen ajaksi. Verkko-opinntoja voi suorittaa osallistujalle itselleen sopivana ajankohtana ja tahdissa, joka sopii itselle parhaiten. Voit palata verkkomateriaalien pariin aina, kun siltä tuntuu.

Voiko kurssin muihin osiin osallistua, vaikka ei pääsisi johonkin lähipäivään? Voiko lähipäivään osallistua, jos ei halua suorittaa verkko-opintoja?

Kyllä voi. Voit osallistua verkko-opintoihin ja lähipäivään / -päiviin riippumatta, mihin muihin koulutuksen osiin osallistut. Lähipäiviin ja verkko-opintoihin tulee ilmoittautua erikseen. Huomaathan, että kurssien laajuus (= ilmoitetut opintopisteet) perustuvat verkkokurssiosuuden laajuuteen. Eli saadaksesi kurssisuorituksen, tulee sinun tehdä vähintäänkin verkko-opinnot.

Lähipäiviin osallistuminen on vapaaehtoista kurssisuorituksen saamisen kannalta. Ilmoittauduthan lähipäivään kuitenkin vain, jos todella aiot osallistua ja olet saanut työnantajaltasi siihen luvan. Lähipäiviin on rajoitettu määrä paikkoja, ja pois jäämällä viet jonkun muun innostuneen paikan koulutuksesta!

Voiko kurssille ilmoittautua, vaikka ilmoittautumisaika päättyi jo?

Riippuu siitä, kuinka pitkälle kurssi on ehtinyt edetä ja onko kurssilla tilaa. Ole yhteydessä osoitteeseen info@lumatikka.luma.fi tiedustellaksesi vapaita kurssipaikkoja.

Voiko kurssi-ilmoittautumisen perua jälkikäteen?

Ilmoittautumisen voi perua ilmoittautumisajan ollessa käynnissä. Voit perua osallistumisen sähköpostiisi tulleesta vahvistusviestistä löytyvän henkilökohtaisen ilmoittautumislinkkisi kautta tai ilmoittamalla asiasta sähköpostitse osoitteeseen info@lumatikka.luma.fi. Sähköpostitse asioidessasi kerro, mitä kaikkia kursseja / kurssin osia (esim. kaikille yhteisen kurssin ensimmäinen lähipäivä Joensuussa) perumisesi koskee, niin osaamme merkitä peruutuksen oikean kurssin kohdalle. Toivomme, että ilmoitat erityisesti lähipäiviä koskevat peruutukset hyvissä ajoin, jotta ehdimme reagoimaan mm. tilavarauksiin, tarvikkeisiin, kahvitarjoiluihin…

Ilmoittauduthan lähipäivään vain, jos todella aiot osallistua ja olet saanut työnantajaltasi siihen luvan. Lähipäiviin on rajoitettu määrä paikkoja, ja pois jäämällä viet jonkun muun innostuneen paikan koulutuksesta!

Mitä tehdä, jos kurssi-ilmoittautumisesta ei saa vahvistusta / kurssin alkamisesta tietoa?

Voi olla, että viesti on mennyt roskapostiin, mikäli postilaatikkosi palomuuri on vahva. Voit estää tätä jatkossa lisäämällä viestien lähettäjäosoitteen eveliina.hietakymi@helsinki.fi ns. valkoiselle listalle (white list). Jos viestiä ei löydy roskaposteistakaan, niin ole yhteydessä info@lumatikka.luma.fi, niin selvitetään, onko kurssi-ilmoittautumisesi tullut perille.

Mitä tehdä, jos MOOC-alueelle luodusta käyttäjätunnuksesta ei tule vahvistusta sähköpostiin?

Tarkista, olisiko vahvistus mennyt roskapostiin. MOOC-palvelun vahvistusviestit saattavat toisinaan tulla useamman tunnin viiveellä. Jos viestiä ei kuulu, voit olla yhteydessä MOOC-alueen ylläpitäjään moodle@helsinki.fi.