Projektiopetus

LUMATIKKA3:
Projektit opetuksen polkimena (1-2 op)

Ilmoittautuminen syksyn 2020 kurssitoteutukseen käynnissä!

Kurssikuvaus ja tavoitteet

Projektioppiminen tuo matematiikan opetukseen lisäarvoa syventämällä ja laajentamalla oppijoiden tietoja ja taitoja. Projektien avulla oppijat pääsevät näkemään, mihin kaikkeen arjessa tarvitaan matematiikkaa. Opetuksesta tulee oppijalähtöistä ja oppijat ovat aktiivisia toimijoita oppimisprosessin aikana. Matematiikan opetus monipuolistuu, kun eheyttävä ja ilmiöpohjainen opetus sulautuvat luonnollisesti projektityöskentelyyn. Matematiikan lisäksi oppijat harjoittelevat muita työelämätaitoja, kuten yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Tällä kurssilla tutustut projektioppimiseen ja sen arviointiin matematiikan opetuksen näkökulmasta sekä laadit oman projektioppimiskokonaisuuden, josta saat vertaispalautetta. Kurssilla saat konkreettisia opetusmalleja ja materiaaleja oman opetuksen suunnittelun tueksi.

Kurssi antaa sinulle:

✓ tutkimuspohjaista tietoa projektioppimisesta opetuksen työtapana
✓ valmiuksia monialaisten oppimiskokonaisuuksien sekä teemaopintojen toteuttamiseen
✓ uusia materiaaleja ja käytännön työkaluja opetuksesi kehittämiseen
✓ ideoita projektioppimisen toteuttamiseen osana matematiikan ja luonnontieteiden opetusta
✓ tukea projektioppimiskokonaisuuden toteutuksessa
✓ tukea yhteistyöhön elinkeinoelämän kanssa.

Kohderyhmä

Kurssi soveltuu varhaiskasvattajille, luokanopettajille sekä matematiikan aineenopettajille kaikilla asteilla.

Kurssin teoriaosa on avoinna kaikille kiinnostuneille riippumatta siitä, onko parhaillaan opetustyössä. Teoriaosaan voivat osallistua siis myös mm. opiskelijat, työttömät, hoitovapaalla olevat ja muut matematiikan opetuksesta kiinnostuneet. Harjoitusosassa on oltava opetusryhmä käytettävissä.

EDIT: Koronatilanteen takia kevään 2020 kurssilla suoritukseen riittää, että opetuskokeilut on suunniteltu. Kokeiluja ei tarvitse toteuttaa kevään aikana.

Verkko-opinnot lukuvuonna 2019-2020

Kurssista on tarjolla kaksi suoritusvaihtoehtoa: vain teoria (1 op) tai teoria ja käytännön harjoittelu (2 op). Teoriaosuuden voi suorittaa omassa aikataulussaan, mutta harjoitteluosuus on ajastettu vertaispalautteiden ja muiden suoritusten mielekkyyden vuoksi.

Aloita kurssin verkko-opinnot MOOC-palvelussa tästä!

Jos käytät Helsingin yliopiston MOOC-alustaa ensimmäistä kertaa, luo itsellesi käyttäjätunnus. Jos olet aiemmin osallistunut alustan kautta jollekin muulle kurssille, voit käyttää tuolloin luomaasi käyttäjätunnusta.

Vain teoriasuoritus (1 op)

Osuus koostuu seuraavista elementeistä:
✓ verkkomateriaaliin tutustuminen ja pohdintatehtävät

Teoriaosuuden voi aloittaa haluamaanaan ajankohtana ja edetä omassa tahdissaan. Palauta kurssisuorituksesi 31.5.2020 mennessä. Sinun ei tarvitse ilmoittautua teoriaosuuteen.

Teoria ja käytännönharjoittelu (2 op)

Harjoitteluosuus on päättynyt kevään osalta

Osuus koostuu seuraavista elementeistä:
✓ verkkomateriaaliin tutustuminen ja pohdintatehtävät
✓ oman projektioppimiskokonaisuuden suunnittelu, toteutus ja raportointi
✓ vertaispalautteen antaminen.

Verkko-opinnot lukuvuonna 2020-2021

Kurssista on tarjolla kolme suoritusvaihtoehtoa:
1. vain teoria (1 op, 31.8.2020-31.5.2021)
2. teoria ja käytännön harjoittelu matematiikan näkökulmasta (2 op, 31.8.-29.11.2020, myös kevätlukukaudella 2021)
3. teoria ja käytännön harjoittelu luonnontieteiden näkökulmasta (2 op, 31.8.-ilmoitetaan myöhemmin)

Teoriaosuuden voi suorittaa omassa aikataulussaan, mutta harjoitteluosuus on ajastettu vertaispalautteiden ja muiden suoritusten mielekkyyden vuoksi.

Vaihtoehtoon 1 ei tarvitse erikseen ilmoittautua, vaan kurssin oppimisympäristöön pääsee vapaasti tälle sivulle päivitettävän suoran linkin kautta 31.8. alkaen.

Ilmoittaudu vaihtoehtoon 2 tällä lomakkeella 4.5. alkaen kurssin aloitukseen mennessä. Ilmoittautuneille lähetetään kurssin alkaessa ohjeet kurssialueelle liittymiseen.

Vaihtoehtoon 3 voi ilmoittautua StarT-ohjelman verkkosivun kautta myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

Valmistaudu koulutukseen

Vinkkejä koulutukseen valmistautumiseen
Usein kysyttyjä kysymyksiä

Aiheesta blogissamme ja muualla

Projektlärande – kursen pågår även på svenska!
StarT-toiminta – yhteistyössä mukana
Projektioppiminen yläkoulun matematiikassa – yhteistyössä mukana
Arkielämän ilmiöitä – yhteistyössä mukana

Kurssin toteuttajat

Vikke Vuorenpää

Vikke Vuorenpää

Tampereen yliopisto
vikke.vuorenpaa@tuni.fi

tunnistamaton hahmo

Jaakko Tervonen

Tampereen yliopisto
jaakko.tervonen@tuni.fi

Outi Haatainen

Outi Haatainen

Kemian tohtorikoulutettava, StarT-projektipäällikkö
Helsingin yliopisto
outi.haatainen@helsinki.fi

Elina Viro

Elina Viro

Matematiikan tohtorikoulutettava
Tampereen yliopisto
elina.viro@tuni.fi

Violet Hukki

Violet Hukki

LuK, matematiikan, fysiikan ja kemian maisteriopiskelija, Juniversity-tiedekasvatusohjaaja
Tampereen yliopisto

Melike Öz

Melike Öz

Matematiikan opetusavustaja
Helsingin yliopisto


Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. Alla rättigheter förbehålles.