Projektiopetus

IdealamppuLUMATIKKA-koulutuksen valinnaisessa osassa voit koota tarjolla olevista kursseista itseäsi kiinnostavan 6 op laajuisen kokonaisuuden. Valinnaisen osan kurssit ovat itsenäisiä kokonaisuuksia eikä niiden suorittaminen edellytä kaikille yhteisen osan tai luokka-astekohtaisen osan suorittamista.


Projektit opetuksen polkimena (2 op)

Verkkokurssi tulossa syyskuussa 2019!

Kuvaus

Projektioppiminen tuo matematiikan opetukseen lisäarvoa syventämällä ja laajentamalla oppijoiden tietoja ja taitoja. Projektien avulla oppijat pääsevät näkemään, mihin kaikkeen arjessa tarvitaan matematiikkaa. Opetuksesta tulee oppijalähtöistä ja oppijat ovat aktiivisia toimijoita oppimisprosessin aikana. Matematiikan opetus monipuolistuu, kun eheyttävä ja ilmiöpohjainen opetus sulautuvat luonnollisesti projektityöskentelyyn. Matematiikan lisäksi oppijat harjoittelevat muita työelämätaitoja, kuten yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Tällä kurssilla tutustut projektioppimiseen ja sen arviointiin matematiikan opetuksen näkökulmasta sekä laadit oman projektioppimiskokonaisuuden, josta saat vertaispalautetta. Kurssilla saat konkreettisia opetusmalleja ja materiaaleja oman opetuksen suunnittelun tueksi.

Kohderyhmä

Kurssi soveltuu varhaiskasvattajilleluokanopettajille sekä matematiikan aineenopettajille kaikilla asteilla.

Laajuus Ja toteutustapa

Kurssin laajuus on 2 opintopistettä (kuormitus on noin 54 tuntia; 1 op vastaa 27 tuntia työskentelyä)

Kurssi suoritetaan verkossa. Kurssi koostuu 1 op “teoriaosuudesta” ja 1 op “harjoitteluosuudesta”. Teoriaosuuden voi suorittaa omassa aikataulussa, harjoitteluosuus on ajastettu vertaispalautteiden ja muiden suoritusten mielekkyyden vuoksi. Harjoitteluosuudessa suunnitellaan ja toteutetaan kokeilu omassa opetuksessa. Kurssi koostuu seuraavista elementeistä:

> Verkkomateriaaliin tutustuminen ja pohdintatehtävät
> Oman projektioppimiskokonaisuuden suunnittelu, toteutus ja raportointi
> Vertaispalautteen antaminen

Aikataulu ja ilmoittautuminen
VALMISTAUDU KOULUTUKSEEN

Kurssi toteutetaan yhteistyössä LUMA Suomi -kehittämisohjelman kanssa. Mikäli haluat lisäkoulutusta projektityöskentelyyn, tutustu LUMA Suomen koulutuskalenteriin.

Kursen pågår även på svenska! Läs mera om Projektinlärning.

Vastuuhenkilö

Melike Öz
Matematiikan opetusavustaja
Helsingin yliopisto
melike.oz@helsinki.fi

MUUt KOULUTTAJAt

Elina Viro
Matematiikan tohtorikoulutettava
Tampereen yliopisto
elina.viro@tuni.fi

Vikke Vuorenpää
Tampereen yliopisto
vikke.vuorenpaa@tuni.fi


Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. Alla rättigheter förbehålles.