Projektiopetus

Idealamppu

LUMATIKKA-koulutuksen valinnaisessa osassa voit koota tarjolla olevista kursseista itseäsi kiinnostavan kuuden opintopisteen laajuisen kokonaisuuden. Valinnaisen osan kurssit ovat itsenäisiä kokonaisuuksia, eikä niiden suorittaminen edellytä kaikille yhteisen osan tai luokka-astekohtaisen osan suorittamista.


LUMATIKKA 3: Projektit opetuksen polkimena (2 op)

Verkkokurssi alkaa syyskuussa 2019!

Kuvaus

Projektioppiminen tuo matematiikan opetukseen lisäarvoa syventämällä ja laajentamalla oppijoiden tietoja ja taitoja. Projektien avulla oppijat pääsevät näkemään, mihin kaikkeen arjessa tarvitaan matematiikkaa. Opetuksesta tulee oppijalähtöistä ja oppijat ovat aktiivisia toimijoita oppimisprosessin aikana. Matematiikan opetus monipuolistuu, kun eheyttävä ja ilmiöpohjainen opetus sulautuvat luonnollisesti projektityöskentelyyn. Matematiikan lisäksi oppijat harjoittelevat muita työelämätaitoja, kuten yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Tällä kurssilla tutustut projektioppimiseen ja sen arviointiin matematiikan opetuksen näkökulmasta sekä laadit oman projektioppimiskokonaisuuden, josta saat vertaispalautetta. Kurssilla saat konkreettisia opetusmalleja ja materiaaleja oman opetuksen suunnittelun tueksi.

Kohderyhmä

Kurssi soveltuu varhaiskasvattajille, luokanopettajille sekä matematiikan aineenopettajille kaikilla asteilla.

Laajuus Ja toteutustapa

Kurssin laajuus on 2 opintopistettä (kuormitus on noin 54 tuntia; 1 op vastaa 27 tuntia työskentelyä)

Kurssi suoritetaan verkossa ja se koostuu teoria- ja harjoitteluosuuksista (à 1 op). Teoriaosuuden voi suorittaa omassa aikataulussaan, mutta harjoitteluosuus on ajastettu vertaispalautteiden ja muiden suoritusten mielekkyyden vuoksi. Harjoitteluosuudessa suunnitellaan ja toteutetaan kokeilu omassa opetuksessa. Kurssi koostuu seuraavista elementeistä:

> verkkomateriaaliin tutustuminen ja pohdintatehtävät
> oman projektioppimiskokonaisuuden suunnittelu, toteutus ja raportointi
> vertaispalautteen antaminen.

Aikataulu ja ilmoittautuminen
VALMISTAUDU KOULUTUKSEEN

Kursen pågår även på svenska! Läs mera om Projektlärande.

Koulutustiimi

Melike Öz
Matematiikan opetusavustaja
Helsingin yliopisto
melike.oz@helsinki.fi

Vikke Vuorenpää
Tampereen yliopisto
vikke.vuorenpaa@tuni.fi

Elina Viro
Matematiikan tohtorikoulutettava
Tampereen yliopisto
elina.viro@tuni.fi

Outi Haatainen
Kemian tohtorikoulutettava
Helsingin yliopisto
outi.haatainen@helsinki.fi


Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. Alla rättigheter förbehålles.