Origamit

IdealamppuLUMATIKKA-koulutuksen valinnaisessa osassa voit koota tarjolla olevista kursseista itseäsi kiinnostavan kuuden opintopisteen laajuisen kokonaisuuden. Valinnaisen osan kurssit ovat itsenäisiä kokonaisuuksia, eikä niiden suorittaminen edellytä kaikille yhteisen osan tai luokka-astekohtaisen osan suorittamista.


LUMATIKKA 3:
Origameilla oivalluksia oppimiseen (2 op)

Kuvaus

TaitteluaKurssilla tutustutaan origamien monipuolisiin mahdollisuuksiin poikkitieteellisen oppimisen välineenä. Taittelutekniikat johdattelevat matematiikan tutkimiseen ja hyödyntämiseen eri aloilla.

Moduuliorigamien, origamitesselaatioiden, käyräviivaisten origamien ja geometristen rakenteiden kautta sivutaan origamien historiaa, moderneja sovelluksia tekniikassa, avoimia tutkimuskysymyksiä sekä ideoita origamien käyttämiseen opetuksen tukena eri näkökulmista. Käsillä tekeminen ja syntyvien kappaleiden ominaisuuksien analysointi herättävät hyvän tutkimuksellisen otteen oppimiseen. Tekemisen kautta syntyy luontevaa yhteistyötä eri alojen välillä ja hyvin erilaiset osaamisen muodot tulevat esiin.

Kohderyhmä

Kurssi soveltuu varhaiskasvattajille, luokanopettajille sekä matematiikan, kuvataiteen ja käsityön aineenopettajille kaikilla asteilla. Ihanteellisinta on, jos kurssille osallistuu tiede- ja taideaineiden opettajia, joilla on mahdollisuus ideoida yhteistyötä omassa koulussaan tai päiväkodissaan.

Tavoitteet

Saat opetukseesi konkreettisia ideoita origamityöskentelyn toteuttamiseen sekä valmiuksia integroida kuvataidetta, historiaa ja matematiikkaa monialaiseen opetukseen.

Toteutustapa ja laajuus

(HUOM! Kesän 2019 rakenne)

Koko kurssin kuormitus on noin 54 h (laajuus 2 op; yksi opintopiste noin 27 tuntia opiskelua).

Kurssi koostuu seuraavista elementeistä:

> 2 työpajaa (yht. 6 h) Jyväskylän yliopistolla 5.6.
> kurssitehtävät sekä kokeilut omassa opetuksessa, sisältäen suunnittelun ja raportoinnin (noin 2 x 24 h)

Vastuuhenkilö

Kirsi PeltonenKirsi Peltonen

Matematiikan yliopistonlehtori
Aalto-yliopisto
kirsi.peltonen@aalto.fi