Origamit

IdealamppuLUMATIKKA-koulutuksen valinnaisessa osassa voit koota tarjolla olevista kursseista itseäsi kiinnostavan 6 op laajuisen kokonaisuuden. Valinnaisen osan kurssit ovat itsenäisiä kokonaisuuksia eikä niiden suorittaminen edellytä kaikille yhteisen osan tai luokka-astekohtaisen osan suorittamista.


Origameilla oivalluksia oppimiseen (2 op)

Seuraava toteutus kesäkuussa 2019 Jyväskylässä!

Kuvaus

TaitteluaKurssilla tutustutaan origamien monipuolisiin mahdollisuuksiin poikkitieteellisen oppimisen välineenä. Taittelutekniikat johdattelevat matematiikan tutkimiseen ja hyödyntämiseen eri aloilla.

Moduuliorigamien, origamitesselaatioiden, käyräviivaisten origamien ja geometristen rakenteiden kautta sivutaan origamien historiaa, moderneja sovelluksia tekniikassa, avoimia tutkimuskysymyksiä sekä ideoita opetuksen tukena eri näkökulmista. Käsillä tekeminen ja syntyvien kappaleiden ominaisuuksien analysointi herättävät hyvän tutkimuksellisen otteen oppimiseen. Tekemisen kautta syntyy luontevaa yhteistyötä eri alojen välillä ja hyvin erilaiset osaamisen muodot tulevat esiin.

Kohderyhmä

Kurssi soveltuu varhaiskasvattajille, luokanopettajille, matematiikan, kuvataiteen ja käsityön aineenopettajille kaikilla asteilla. Ihanteellisinta on, jos kurssille osallistuu tiede ja taideaineiden opettajia, joilla on mahdollisuus ideoida yhteistyötä omassa koulussaan tai päiväkodissaan.

Tavoitteet

Saat opetukseesi konkreettisia ideoita origamityöskentelyn toteuttamiseen, saat valmiuksia integroida kuvataidetta, historiaa ja matematiikkaa monialaiseen opetukseen

Toteutustapa ja laajuus

Koko kurssin kuormitus on noin 54 h (laajuus 2 op; yksi opintopiste noin 27 tuntia opiskelua). Vastuuhenkilön kanssa erikseen sopimalla kurssista on myös mahdollista suorittaa pienempiä, yhden opintopisteen laajuisia osia.

Kurssi koostuu seuraavista elementeistä:

> 2 työpajaa (yht. 6 h) Jyväskylän yliopistolla 5.6.
> kurssitehtävät sekä kokeilut omassa opetuksessa, sis. suunnittelun ja raportoinnin (noin 2 x 24 h)

AIKATAULU, PAIKKAKUNNAT JA ILMOITTAUTUMINEN

Vastuuhenkilö

Kirsi PeltonenKirsi Peltonen

Matematiikan yliopistonlehtori
Aalto-yliopisto
kirsi.peltonen@aalto.fi