Ongelmanratkaisu

IdealamppuLUMATIKKA-koulutuksen valinnaisessa osassa voit koota tarjolla olevista kursseista itseäsi kiinnostavan 6 op laajuisen kokonaisuuden. Valinnaisen osan kurssit ovat itsenäisiä kokonaisuuksia eikä niiden suorittaminen edellytä kaikille yhteisen osan tai luokka-astekohtaisen osan suorittamista.


Ymmärrystä ongelmanratkaisuun (2 op)

Verkkokurssi alkaa syyskuussa 2019!

Kuvaus

Kurssin tavoitteena on innostaa ongelmanratkaisuun ja sen opettamiseen (OPS 2014). Kurssilla saat käytännöllisiä ja konkreettisia keinoja ohjata ongelmanratkaisua ja käyttää ongelmanratkaisustrategioita.

Kurssi koostuu neljästä osasta, joissa jokaisessa käsitellään ongelmanratkaisusta tehtyä tutkimusta ja ohjataan käyttämään avoimia ongelmatehtäviä luokassa. Saat käytännönläheiset ohjeet ongelmanratkaisun ohjaamiseen luokassasi, ja saat vertaispalautetta kokeiluistasi. Lisäksi teet harjoitustehtäviä ja tutustut muutamiin aihetta käsitteleviin artikkeleihin.

Kurssin pohjana käytetään osin Luma Suomi -kehitysohjelman Ymmärrystä ongelmanratkaisuun -hankkeen kokemuksia ja materiaaleja hyödyntäen opettajilta koottua palautetta.

Kohderyhmä

Esiopettajat, luokanopettajat ja erityisopettajat vuosiluokilla 0-6

Laajuus ja toteutustapa

Kurssin laajuus on 2 opintopistettä (kuormitus on noin 54 tuntia; yksi op vastaa 27 h työskentelyä)

Kurssi suoritetaan verkossa. Lisäksi kurssilla tehdään kokeiluja omassa opetuksessa.

Aikataulu ja ilmoittautuminen
valmistaudu koulutukseen
Kouluttajat

Anu Laine
matematiikan didaktiikan yliopistonlehtori, dosentti
anu.laine@helsinki.fi

Sirpa Wass
matematiikan didaktiikan yliopisto-opettaja
sirpa.wass@helsinki.fi

Ruj Jovanovic-Hyvärinen
ruj.jovanivic-hyvarinen@helsinki.fi


Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. Alla rättigheter förbehålles.