Ymmärrystä ongelmanratkaisuun

Idealamppu

LUMATIKKA-koulutuksen valinnaisessa osassa voit koota tarjolla olevista kursseista itseäsi kiinnostavan 6 opintopisteen laajuisen kokonaisuuden. Valinnaisen osan kurssit ovat itsenäisiä kokonaisuuksia, eikä niiden suorittaminen edellytä kaikille yhteisen osan tai luokka-astekohtaisen osan suorittamista.


LUMATIKKA 3: Ymmärrystä ongelmanratkaisuun (2 op)

Verkkokurssi alkaa syyskuussa 2019!

Kuvaus

Kurssin tavoitteena on innostaa ongelmanratkaisuun ja sen opettamiseen (OPS 2014). Kurssi tarjoaa käyttöösi vihjeitä neljään luokassa pidettävään ongelmanratkaisutuokioon. Kurssilla käsitellään etukäteen yhdessä oppilaiden kanssa ratkaistavat avoimet ongelmatehtävät. Videot näyttävät konkreetisti, kuinka ongelmanratkaisua voisi oppilaille opettaa.

Kurssi koostuu neljästä videosta ja neljästä oppilaiden kanssa pidettävästä ongelmanratkaisutuokiosta. Kurssin rakenne pohjautuu kansainväliseen tutkimukseen ongelmanratkaisun opettamisesta ja aiemmin LUMA SUOMI –kehitysohjelman aikana saatuihin koulukokemuksiin. Kurssin aikana tutustutaan muutamaan artikkeliin avoimien ongelmien ratkaisemisesta, havainnoidaan oman luokan työskentelyä ja annetaan vertaispalautetta muiden luokkien toiminnasta. Olisi hyvä, jos voisit työskennellä yhteistyössä kollegasi kanssa.

Kurssin aikana on tavoitteena saada sekä opettajat että oppilaat huomaamaan, että ajattelu on hauskaa ja hyödyllistä. Avoimien ongelmien ratkaisemisen avulla on mahdollista lisätä myönteisiä oppimisasenteita, oppilaiden minäpystyvyyden tunnetta ja järjestelmällisten työtapojen käyttöä ongelmien ratkaisemiseksi. Tuokioiden aikana korostetaan matematiikkapuheen ja sinnikkään yrittämisen merkitystä. Avoimien ongelmien ratkaisutuokioilla ja ratkaisustrategioiden käytöllä on todettu olevan siirtovaikutusta myös muiden oppiaineiden oppimiseen.

Kohderyhmä

Esiopettajat, luokanopettajat ja erityisopettajat vuosiluokilla 0–6

Laajuus ja toteutustapa

Kurssin laajuus on 2 opintopistettä (kuormitus on noin 54 tuntia; 1 op vastaa 27 h työskentelyä).

Kurssi suoritetaan verkossa ja omassa luokassa työskennellen.
Kurssi optimaalinen etenemistahti on kolmen viikon jaksoittainen luokkatyöskentely, joten kurssin kokonaiskesto on noin 12 viikkoa. Varaudu työskentelemään 12 viikon aikana oman oppilasryhmän kanssa. Ennen kurssin alkua tehdään kaksi ennakkotehtävää kurssin verkkoalustalla.

Aikataulu ja ILMOITTAUTUMINEN

Ilmoittautuminen syyskuun 2019 verkkokurssille alkaa toukokuussa.

valmistaudu koulutukseen
Kouluttajat

Anu Laine
matematiikan didaktiikan yliopistonlehtori, dosentti
anu.laine@helsinki.fi

Sirpa Wass
matematiikan didaktiikan yliopisto-opettaja
sirpa.wass@helsinki.fi

Kuva: Joel Grandell

Ruj Jovanovic-Hyvärinen
ruj.jovanivic-hyvarinen@helsinki.fi


Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. Alla rättigheter förbehålles.