Ohjelmointi

Idealamppu

LUMATIKKA-koulutuksen valinnaisessa osassa voit koota tarjolla olevista kursseista itseäsi kiinnostavan kuuden opintopisteen laajuisen kokonaisuuden. Valinnaisen osan kurssit ovat itsenäisiä kokonaisuuksia, eikä niiden suorittaminen edellytä kaikille yhteisen osan tai luokka-astekohtaisen osan suorittamista.

LUMATIKKA 3: Ohjelmoinnin merkitys matematiikan opetuksessa (2 op)

Seuraava toteutus syyskuussa 2019!

Kuvaus

Kurssin tavoitteena on näyttää, miten ohjelmointitaito auttaa ratkaisemaan matematiikan ongelmia, jotka olisivat vaikeita tai kokonaan saavuttamattomissa perinteisin menetelmin.

Ohjelmoinnin perusteiden osaaminen tekee tietokoneesta tehokkaan ongelmanratkaisun työvälineen. Tietokoneen etuna on sen huima laskentanopeus, minkä ansiosta ohjelmoija voi automatisoida matemaattisen ilmiön tutkimisen. Kurssilla tutustutaan käytännön esimerkkien kautta siihen, miten ohjelmointi tuo lisää mahdollisuuksia koulun matematiikan aiheisiin.

Kohderyhmä

Kurssi on suunnattu yläkoulun ja lukion matematiikan opettajille ja erityisopettajille.

Tavoitteet

Saat kurssilla yleiskuvan siitä, mikä on ohjelmoinnin merkitys matematiikassa, sekä esimerkkejä tehtävistä, joita voit hyödyntää oppitunneilla.

Laajuus ja toteutustapa

Kurssin laajuus on 2 opintopistettä (kuormitus noin 54 tuntia; 1 op vastaa 27 h työskentelyä).

Kurssi suoritetaan verkossa. Kurssitehtävät (mm. ohjelmointia ja pohdintatehtäviä) palautetaan kurssin loppumisajankohtaan mennessä. Muutoin aikataulu on osallistujan itsensä valittavissa.

Aikataulu & ilmoittautuminen
Valmistaudu koulutukseen
Kouluttaja

Antti Laaksonen

Tietojenkäsittelytieteen yliopistonlehtori
Helsingin yliopisto
ahslaaks@cs.helsinki.fi

Kurssiympäristöön (kevät 2019)

Kirjautumisohjeet on lähetetty ilmoittautuneille sähköpostilla. Jos et ole saanut kurssiavainta, ole yhteydessä info@lumatikka.luma.fi.


Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. Alla rättigheter förbehålles.