Bridges 2020: verkkokonferenssi matematiikan ja taiteen kohtaamisesta elokuussa

vitruviuksen mies painaa päänsä käsiin. taustalla matemaattisia kaavoja

Bridges on vuosittain järjestettävä kansainvälinen konferenssi, jossa tarkastellaan taiteen ja matematiikan yhtymäkohtia. Korona-tilanteen takia Bridges 2020 on siirretty verkkoon.

Bridges 2020 oli tarkoitus järjestää 1.-4. elokuuta Espoossa, mutta korona-tilanteen takia tapahtuman sisältö on soveltuvin osin siirretty verkkoon. Päivittäin pidetään eri aiheista maksuttomia Zoom-työpajoja, joihin tulee ilmoittautua 30.7. mennessä. Katso työpajojen aiheet ja ajankohdat sekä ilmoittauu tapahtuman sivulta.

Verkkosivuille kootaan myös tapahtumaan lähetettyihin tutkimusartikkeleihin liittyviä videoita, virtuaalinen taidenäyttely ja keskustelualue.

Mikäli tilanne on vakaantunut ensi syksynä, tullaan tapahtuma pitämään normaaliin tapaan Espoossa 2.-6.8.2021. Bridges 2021 tapahtuman verkkosivu.

Image: The Stressed Vitruvian Man. Math-artwork, created in South Africa.

Kärsitkö matematiikkapelosta? – Käsillä tekeminen voi edistää matematiikan oppimista ja tehdä siitä helpommin lähestyttävän

Lännen Media kirjoitti 17.2.2019 lehdissään toiminnallisen ja konkreettisten matematiikan positiivisista vaikutuksista matikkapelon lieventämisessä.

Kuva: Veikko Somerpuro

Haastateltavana olivat LUMATIKKA-työryhmästä Kirsi Peltonen ja Minna Huotilainen. Artikkelissa avattuihin teemoihin paneudutaan laajasti myös LUMATIKKA-koulutuksen kursseilla. Artikkelin pääset kokonaisuudessaan lukemaan Kainuun sanomien verkkosivuilta.

Olen huolissani siitä, kuinka paljon visuaalista kykyä matematiikassa menetetään jo varhaisessa vaiheessa, kun tavalla tai toisella viestimme lapsillemme, että he ovat joko huonoja tai hyviä siinä. Matemaattinen lahjakkuus on paljon enemmän kuin traditiomme antaa ymmärtää.

Kirsi Peltonen, matematiikan yliopistonlehtori, Aalto-yliopisto

Ihmisen tapa ratkaista asioita on ensisijaisesti tarttua niihin käsillään. Jos se ei ole mahdollista, käyttöön otetaan abstraktin ajattelun keinot. Niihin ei kuitenkaan kannata hypätä ennen kuin on selvitetty, voiko asian tehdä konkreettisesti omin käsin.

Minna Huotilainen, aivotutkija, Helsingin yliopisto

Kirsi Peltonen on mukana toteuttamassa LUMATIKKA-koulutuksen Matematiikka ja taide -valinnaiskurssia.
Minna Huotilainen toimii asiantuntijana kursseilla Matematiikan polulla varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle ja Matematiikkaa kehollisesti ja liikkuen.


LUMATIKKA on Opetushallituksen rahoittama ja LUMA-keskus Suomi -verkoston koordinoima matematiikan opetuksen ja oppimisen täydennyskoulutusohjelma. Koulutus on suunnattu varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja toisen asteen opettajille. Ohjelman verkkokurssit ovat osallistujille maksuttomia.

Lisätietoja: LUMATIKKA-verkkosivu | info@lumatikka.luma.fi