Webinaari: Matematik och barnets språkliga utveckling (ruotsiksi)

Matematik är mycket mycket mer än tal och siffersymboler. Då vi utforskar vår omgivning genom matematikglasögon upptäcker vi detaljer, helheter, orsaker, sammanhang, skillnader och likheter. Då är det bra att också kunna använda korrekta ord för att beskriva det vi ser. Det matematiska lärandet och det språkliga lärandet går hand i hand. Barnet behöver få höra begreppet, prova att använda det i olika sammanhang för att så småningom skapa sig en förståelse för begreppet. Under webbinariet diskuterar vi möjligheter och utmaningar och tar del av olika konkreta aktiviteter.

Välkomna med för att diskutera hur vi inom småbarnspedagogik och förskola genom att arbeta med matematiska begrepp, teman och problemlösningssituationer kan stöda barnets språkliga utveckling.

Vi träffas via Zoom torsdagen den 22.10 kl. 13 – 14. Direktlänken för inloggningen.

Vi sänder även länken med instruktioner om inloggningen till din e-post några dagar före träffen. Länken till anmälningen.