Tulevaisuuden taitoja kartuttavaa ja eheyttävää matematiikkaa Projektit-kurssilta

ihmisiä kynät kädessä kaavioiden, yhtälöiden ja tietokoneen äärellä

Miten toteuttaa eheyttävää ja ilmiöpohjaista matematiikan opetusta? Minkälaista lisäarvoa esimerkiksi projektit tuovat matematiikan opetukseen?

LUMATIKKA3- ja StarT-ohjelmien yhteistyönä toteutetulla kurssilla Projektit opetuksen polkimena tutustut projektioppimiseen ja sen arviointiin matematiikan opetuksen näkökulmasta sekä laadit oman projektioppimiskokonaisuuden, josta saat vertaispalautetta. Kurssin käytyäsi sinulla on taskussa konkreettisia opetusmalleja ja materiaaleja monialaisten projektien ja eheyttävän opetuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Miten ja miksi projektioppimista tulisi toteuttaa?

Projektioppiminen tuo matematiikan opetukseen lisäarvoa syventämällä ja laajentamalla oppijoiden tietoja ja taitoja, jotka ovat tulevaisuudessa.  Projektien avulla oppijat pääsevät näkemään, mihin kaikkeen arjessa tarvitaan matematiikkaa ja ymmärtävät sen myötä siirtää opittua muihin konteksteihin. Projektioppimista voi vaikkapa toteuttaa reaalielämän yritysten ja yliopiston kanssa yhteistyössä, mikä sopii hyvin laaja-alaisen osaamisen tavoitteisiin ja tulevaisuuden taitojen kartuttamiseen.

LUMA-keskukset ylläpitävätkin asiantuntijapankkeja, joiden kautta voi toivoa oman alueen LUMA-keskukselta StarT-lähettiläitä tukemaan projektiopiskelua tai yliopistojen asiantuntijoita tutkijavierailulle. Kiinnostaisiko vaikkapa kuulla matematiikan opiskelusta Helsingin yliopistossa ? Tai sovelletusta topologiasta ja muotojen mittaamisen matematiikasta Tampereen yliopistossa? Mahdollisia vierailijoita omine aiheineen on lukuisia ja vierailut ovat toteutettavissa joustavin vaihtoehdoin. Lisää vinkkejä yhteistyöhön elinkeinoelämän kanssa, kuten muutakin tukea oman projektioppimiskokonaisuuden toteutukseen, saat Projektit-kurssiltamme.

Ilmoittautuminen kevään kurssille on parhaillaan käynnissä!

Ilmoittaudu mukaan maksuttomalle kurssille viimeistään 23.1. Kurssit ovat käynnissä 31.1.-8.5.2022. Tällä aikavalillä voit suorittaa kurssin ohjeellisessa aikataulussamme tai joustavammin omien resurssiesi mukaisesti. Ilmoittautuneet pääsevät tutustumaan kurssialueilleen viikkoa ennen kurssien alkua.

Koulutuksen järjestää @LUMA-keskus Suomi -verkosto ja rahoittaa @Opetushallitus – Utbildningsstyrelsen. Koulutuksen muihin kursseihin voit tutustua tästä.

Liikettä matematiikkaan LUMATIKKA-kurssilta

Miten kehollisilla harjoituksilla voidaan parantaa matematiikan käsitteiden ymmärtämistä?Miten matematiikan oppitunnin saa liikkeelle? Tule kevään LUMATIKKA3-kurssille Matematiikkaa kehollisesti ja liikkuen keräämään käytännön tietoa ja toiminnallisia vinkkejä kehollisen, liikkuvan ja mielikuviin tukeutuvan matematiikan opetuksen toteuttamiseen!

Jatka lukemista “Liikettä matematiikkaan LUMATIKKA-kurssilta”

Ymmärrystä ja iloa ongelmanratkaisuun!

ajatus- ja puhekuplia, nuolia, kysymysmerkkejä ja matemaattisia objekteja

Miten opettaa ongelmanratkaisutaitoja ja arvioida niitä? Miten auttaa oppilaita näkemään, kuinka hauskaa ja hyödyllistä avoimien ongelmien pohtiminen voi olla?

Erityisdidaktisen LUMATIKKA3-kurssin Ymmärrystä ongelmanratkaisuun tavoitteena on innostaa vuosiluokkien 0-6 opettajia ongelmanratkaisun opettamiseen uuden opetussuunnitelman hengessä. Kurssimateriaalit ovat sovellettavissa myös ylemmille luokka-asteille. Kurssilla pääsee toteutettamaan neljä valmiiksi suunniteltua ongelmanratkaisutuokiota ja kokeilemaan kurssin oppeja heti käytännössä yhtä aikaa muiden kollegojen tukemana.

Jatka lukemista “Ymmärrystä ja iloa ongelmanratkaisuun!”

Syvenny ohjelmoinnilliseen ajatteluun ja sen opettamiseen valinnaiskursseilla

kaksi piirrettyä tietokonetta, joista toinen leikkaa vihkosta kirjaimia ja toisella on kymmenen kättä laskimilla

Miten algoritminen ajattelu kehittyy ja mikä on ohjelmoinnin merkitys matematiikassa? Minkälaisin harjoittein algoritmisen ajattelun kehittymistä voidaan tukea ja ohjelmointia harjoitella? Tule varmistamaan ohjelmointitietojasi ja -taitojasi LUMATIKKA3-ohjelman valinnaisilla kursseillamme! Kyseisillä kursseilla haetaan (oppiainerajatkin ylittävää) kehystä ohjelmoinnin ja algoritmisen ajattelun opettamiseen unohtamatta kuitenkaan oppiainekohtaisia harjoitteita.

Ohjelmointi, bioinformatiikka, tutkijan työ?

Millä tavalla bioinformatiikan alalla tehtävä tieteellinen tutkimus eliön perintöaineksen, eli genomin, parissa liittyy lääketieteeseen ja populaatioiden monimuotoisuuteen? Miten ohjelmointi ja tietojenkäsittelytiede auttavat lajin genomin selvittämisessä? Katso tutkija Leena Salmelan esitys ja kuulet hänen työstään, urapolustaan ja tavoistaan hyödyntää ohjelmointia.

Video on kurssimateriaalina LUMATIKKA-ohjelman uudistetulla Algoritmisen ajattelun kehittäminen -kurssilla.  Kurssin tavoitteena on valottaa algoritmisen ajattelun kehittymistä jatkumona yli eri kouluasteiden, varhaisista kokemuksista lukioon asti. Kurssi on suunnattu esiopetuksen, perusopetuksen ja lukion opettajille sekä erityisopettajille.

Algoritmit-kurssin lisäksi Lumatikan tarjontaan kuuluu myös verkkokurssi Ohjelmoinnin merkitys matematiikan opetuksessa. Kurssilla harjoitetaan ohjelmointia Python-kielellä. Kurssi on suunnattu erityisesti yläkoulun ja lukion matematiikan opettajille sekä luokanopettajille vuosiluokilla 3-6.

Kevään kursseille ilmoittautuminen

Ilmoittautua voit ennakkoon maksuttomille kursseille viimeistään 23.1. Kurssit ovat käynnissä 31.1.-8.5.2022. Tällä aikavalillä voit suorittaa kursseja ohjeellisen aikataulumme mukaisesti yhdessä muiden kanssa tai joustavammin omien resurssiesi mukaisesti. Ilmoittautuneet pääsevät tutustumaan kurssialueilleen viikkoa ennen kurssien alkua.

Koulutuksen järjestää @LUMA-keskus Suomi -verkosto ja rahoittaa @Opetushallitus – Utbildningsstyrelsen. Koulutuksen muihin kursseihin voit tutustua tästä.

Opettaja, päästä sisäinen taiteilijasi valloilleen Matematiikka ja taide-kurssilla!

paperista taiteltuja esineitä

Mitä yhteistä taiteella ja matikalla on? Itseasiassa paljonkin, sillä ne ovat alati jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään.

LUMATIKKA-ohjelman verkkokurssilla Matematiikka ja taide esitellään monipuolisesti matematiikan ja taiteen yhteyksiä, ja autetaan oppilasta ymmärtämään matematiikkaa lukujen ja laskemisen lisäksi luovana oppiaineena. Kurssin rikkaasta ideapankista voit ammentaa uusia ideoita esimerkiksi kuvataidetta, käsitöitä ja matematiikkaa yhdisteleviin monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin. 

Jatka lukemista “Opettaja, päästä sisäinen taiteilijasi valloilleen Matematiikka ja taide-kurssilla!”

Luovuutta ja monialaisuutta matematiikan opetukseen LUMATIKKA3-valinnaiskursseilta

Nyt on hyvä hetki siirtää katse kohti uutta vuotta ja tulevaa lukukautta! 

Miltä kuulostaisi kartuttaa käytännön kokeilujen ja kollegoiden avulla omaa ideapankkia esimerkiksi kuvataidetta, kehollisuutta tai ohjelmointia hyödyntävästä matematiikan opetuksesta? LUMATIKKA-koulutuksen valinnaiset kurssit auttavat näkemään matematiikan yhteydet muihin tieteenaloihin, ja tukemaan monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamista. Ilmoittaudu mukaan kevään valinnaisille LUMATIKKA3-kursseille!

Jatka lukemista “Luovuutta ja monialaisuutta matematiikan opetukseen LUMATIKKA3-valinnaiskursseilta”

Dynaamisuutta ja ajankohtaista pedagogista tukea matikan opetukseen lukiokurssilta

Lukion matematiikan opettaja, oletko tutustunut jo Helsingin yliopiston professori Samuli Siltasen YouTube-kanavaan? Samulin mielenkiintoiset ja mukaansatempaavat videot tarjoavat pirtsakoita katsauksia matematiikan ihmeelliseen maailmaan, joka löytyy ympäriltämme. Samuli on ollut mukana myös LUMATIKKA-ohjelman kurssien toteutuksessa. Samulin ja muiden asiantuntijoiden opetusmateriaaleihin pääset käsiksi osallistumalla mukaan LUMATIKKA-koulutukseemme.

LUMATIKKA2-kurssilla Lukiomatikkaa opiskelijakeskeisesti ja mielekkäästi käsitellään sekä lyhyen että pitkän matematiikan oppimiseen ja opettamiseen liittyviä haasteita, kuten teknologisten sovellusten mielekästä käyttöä, monipuolista arviointia sekä opiskelijoiden syvällisen matemaattisen ymmärryksen, kiinnostuksen ja itseluottamuksen kehittymisen tukemista.

Jatka lukemista “Dynaamisuutta ja ajankohtaista pedagogista tukea matikan opetukseen lukiokurssilta”

Opiskelijalähtöistä tukea ja konkreettisia, innostavia välineitä ammatillisen koulutuksen matikkaan

matemaattisia objekteja

Heikkoon menestykseen matematiikassa on usein monta tekijää. Mitä matikan opettaja voi tehdä oppijan tukemiseksi? Tule LUMATIKKA2-kurssille Ammatillisen koulutuksen matikkaa opiskelijakeskeisesti syventymään käytännönläheisesti erilaisiin opiskelijakeskeisiin, havainnollistaviin sekä kielentämistä tukeviin menetelmiin ja välineisiin, jotka auttavat kaiken tasoisia oppijoita mielekkäällä tavalla!

Jatka lukemista “Opiskelijalähtöistä tukea ja konkreettisia, innostavia välineitä ammatillisen koulutuksen matikkaan”

Innostusta, toimintaa ja merkitystä matikan ymmärtämiseen yläkoulun kurssilta

“Matematiikka on yhteiskunnalle, mitä ilma on elämälle. Sitä on kaikkialla, mutta se ei ole silmin nähtävissä.”, toteaa Martina Aaltonen. Oletko itse tai oppilaidesi kanssa pysähtynyt pohtimaan, mihin kaikkeen matikkaa oikeastaan tarvitsee? 

Tule LUMATIKKA2- kurssille Luokkien 7–9 matikkaa oppilaslähtöisesti ja toiminnallisesti pysähtymään yläkoulussa keskeisten matemaattisten teemojen äärelle! Kurssilla saat sytykettä opetuksen monipuolistamiseen, matematiikan merkityksen korostamiseen sekä matikkainnostuksen lisäämiseen. Punaisena lankana on matematiikan käsitteellisen ja menetelmällisen osaamisen tukeminen.

Jatka lukemista “Innostusta, toimintaa ja merkitystä matikan ymmärtämiseen yläkoulun kurssilta”

Pedagogista tietoa ja konkreettisia välineitä alakoulun matikan opetuksen elävöittämiseksi

matemaattisia objekteja ja ajatuskuplia

Milloin olet tarkastellut oppijoidesi erilaisia lukukäsityksiä? Mitä oppilas oikeastaan ajattelee esimerkiksi luvun kuusi tarkoittavan luetellessaan vaikkapa sormillaan: onko ”kuusi” vain lukusana, joka tulee ”viiden” jälkeen vai merkitseekö ”kuusi” oppilaalle ehkä kuudetta sormea?

Tule LUMATIKKA-ohjelman kurssille Luokkien 1–6 matikkaa oppilaslähtöisesti ja toiminnallisesti pysähtymään tärkeiden matemaattisten teemojen ja alakoulun opetussisältöjen äärelle! Kurssi tarjoaa konkreettisia välineitä eriyttää ja monipuolistaa matematiikan opetuksesta sellaista, joka tukee oppijoiden motivaatiota ja matematiikkakuvaa.

Jatka lukemista “Pedagogista tietoa ja konkreettisia välineitä alakoulun matikan opetuksen elävöittämiseksi”

Boostia oppijalähtöiseen ja mielekkääseen matikan opetukseen LUMATIKKA2-kursseilta

Opettaja, anna meidän auttaa sinua kiireisen työsi keskellä! Tukea matematiikan opettamiseen ikäkausikohtaisesti saat LUMATIKKA2-kursseilta. Ikäkausikohtaisilla kursseilla syvennytään siihen, miten opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti oppijoiden osaamisen kehittymistä voidaan tukea ja innostusta lisätä matematiikkaa oppijalähtöisesti sekä toiminnallisesti havainnollistaen, kielentäen ja tutkien.

Jatka lukemista “Boostia oppijalähtöiseen ja mielekkääseen matikan opetukseen LUMATIKKA2-kursseilta”

Astu mukaan tutkivan matematiikan oppimisen polulle

matamaattisia symboleita ja muotoja, puhekuplia (kuvituskuva)

Opettaja, oletko jo hyödyntänyt tutkivan oppimisen 5E-mallia opetuksessasi? 

Oppijalähtöisyyttä, yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutteisuutta korostava tutkiva oppiminen tutkitusti tehostaa ja syventää oppimista. Maksuttomalla kaikille opettajille yhteisellä LUMATIKKA 1-kurssilla Matematiikan polulla varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle tutustutaan teoriassa ja käytännössä tutkivan oppimisen käyttöön matematiikan opetuksessa. Kurssilla rakentuu myös ymmärrys matemaattisten taitojen kehittymisestä jatkumona varhaislapsuudesta aikuisuuteen saakka.

Jatka lukemista “Astu mukaan tutkivan matematiikan oppimisen polulle”