muutokset matematiikan osaamisessa ja asenteessa

LUMATIKKA-koulutuksen ensimmäinen, kaikkien asteiden opettajille ja varhaiskasvattajille yhteinen kurssi on päässyt hyvään vauhtiin! Kurssin on aloittanut noin 150 varhaiskasvattajaa ja eri asteiden opettajaa. Kurssin toinen viikko sai aikaan vilkkaan verkkokeskustelun matematiikan osaamisen ja asenteen  muutoksista.

Keskustelun pohjaksi osallistujat katselivat videon Uutta tutkimustietoa matematiikan oppimisesta. Videolla professori Markku Hannula luo katsauksen matematiikan osaamiseen ja asenteisiin liittyviin tutkimustuloksiin. Katsele video

Verkkokeskusteluun osallistui noin 2/3 kurssilaisista. Keskustelunavauksia tehtiin 86 ja vastauksia avauksiin tuli muutamia satoja. Useat osallistujat olivat havainneet matematiikan osaamisen laskua ja asenteen heikkenemistä omassa työssään. Oheisessa tekstissä on yhteenvetoa keskustelusta: Yhteenveto keskustelusta

LUMATIKKA – kaikille yhteinen osuus alkanut tänään

LUMATIKKA – kaikille yhteinen osuus

LUMATIKKA-koulutuskokonaisuuden käynnistävä, kaikkien opetusasteiden opettajille ja varhaiskasvattajille suunnattu osuuden suomenkielinen verkkokurssi on alkanut tänään 17.9.2018.

Kurssille ilmoittautuneet ovat saaneet kurssiavaimen ja ohjeet kurssialustalle kirjautumiseen sähköpostiinsa. Mikäli et ole saanut sähköpostia, ole yhteydessä info@lumatikka.luma.fi.

30 september är sista dagen du kan anmäla dig till den svenska utbildningsgruppen i Vasa. Den svenska webbkursen börjar 1.10.2018.

Mikäli et pysty osallistumaan koulutukseen nyt syksyllä 2018, kurssi järjestetään uudestaan keväällä 2019. Ilmoittautuminen kevään kurssille käynnistyy loppuvuodesta 2018.

LUMATIKKA – muita kursseja

Ilmoittautuminen on parhaillaan käynnissä Matematiikka ja taide -kokonaisuuden kursseille Oivalluksia oppimiseen origameilla ja Rakennetaan matemaattisia esineitä. Lue lisää näistä työpajamuotoisista kursseista: Matematiikka ja taide

Ilmoittautuminen ikäluokkakohtaisille kursseille (opetus keväällä 2019) alkaa loppuvuodesta 2018. Lue lisää: Luokka-astekohtainen osa

MATIKKAEVÄITÄ KOULUREPPUUN

Teksti on julkaistu alunperin Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalveluiden (HY+) uutisissa 13.08.2018

Näinä päivinä koulunsa aloittaa yli 60 000 ekaluokkalaista, joilla on pian edessään myös ihan ensimmäinen matematiikan tunti! Joku saattaa pikkuisen jännittää, joku odottaa innolla.

Vaikka ekaluokkalainen on vasta koulupolkunsa alussa, matemaattisissa taidoissa on jo eroja. Matemaattisen tiilitalon perustukset lepäävät lukumääräisyyden tajussa: toisilla käsitys lukumääristä ja määrällisistä suhteista on muodostunut vahvaksi jo ennen kouluikää, toisilla taas käsitys luvuista on vasta muodostumassa, kertoo kouluttaja ja luokanopettaja KM Maarit Laitinen.

Laitisen mukaan olisi tärkeää, että opettaja tiedostaa oppilaidensa erilaiset lukukäsitykset. Mitä oppilas oikeastaan ajattelee esimerkiksi luvun kuusi tarkoittavan luetellessaan vaikkapa sormillaan: onko ”kuusi” vain lukusana, joka tulee ”viiden” jälkeen vai merkitseekö ”kuusi” oppilaalle ehkä kuudetta sormea? Onnistuneen oppimisen kannalta on tärkeää, että koulutulokkaalle on muodostunut ymmärrys siitä, että kuudella tarkoitetaan lukumäärää, vaikkapa kuuden sormen joukkoa. Osa oppilaista tarvitsee vielä ekaluokalla opettajan tukea tämän ymmärryksen rakentamisessa.

Oppilas voi myös aluksi näyttää pärjäävän ”numeroita luettelemalla”, vaikka lukumääräisyyden tajussa olisikin puutteita. Haasteet tulevat esiin myöhemmin esimerkiksi ensimmäisen luokan keväällä kymmenylitysten yhteydessä, kun oppilas ei pääsekään eteenpäin alkeellisesta luettelemalla laskemisen laskustrategiasta tai hänellä on vaikeutta ymmärtää kaksinumeroisia lukuja. Oppimisen polun alkupäähän jääneet aukot vaikeuttavat usein oppimista vuosi vuoden jälkeen, mikä johtuu matematiikan kumuloituvasta luonteesta: jos talon perustuksista puuttuu tiiliä, koko rakennelma horjuu.

Maarit Laitinen on työskennellyt pitkään oppilaiden parissa, joilla on ollut pulmia matematiikan kanssa. Tässä työssä ovat syntyneet lukumääräpalat. Lukumääräpalat on konkreettinen väline, jonka avulla opettaja voi kartoittaa lukumääräisyyden tajua ja tukea sen kehittymistä. Lukumääräpalojen avulla lapsi oppii tuntemaan luvut ja laskutoimitukset perinteisestä poikkeavalla tavalla, ei niinkään luettelemisen kautta kuin lukumääriä ja niiden välisiä suhteita tutkimalla, perustelemalla, vakuuttamalla ja vakuuttumalla. Oppilaat oppivat tuntemaan luvut kokonaisuuksina ja niiden osina.

– On tärkeää, että alkuopetuksessa puhutaan matematiikkaa. Eikä vain yhdellä matikan kielellä, matikan merkkikielellä. Lukumääräpaloilla työskennellessä merkityksiä abstraktille luvuille rakennetaan ns. 4. kielen mallilla (vrt. Joutsenlahti & Rättyä 2015) kuvallisen, sanallisen ja symbolisen linkittyessä.  Näin oppilaan ymmärrys luvuista ja niiden välisistä suhteista rikastuu ja hän saa hyvin pohjan matematiikan oppimiselle jatkossa, Laitinen kertoo.

TÄYDENNYSKOULUTUKSESTA EVÄITÄ MYÖS OPEN REPPUUN

Maarit Laitinen kouluttaa lukukäsitteen muodostumisen tukemisesta ja 10-järjestelmän pohjustamisesta LUMATIKKA-ohjelmassa, joka on LUMA-keskus Suomen koordinoima valtakunnallinen matematiikan oppimisen ja opettamisen täydennyskoulutusohjelma. Varhaiskasvattaja tai opettaja voi suorittaa sen halutessaan jopa 15 opintopisteen laajuisena. Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+ on mukana yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistyönä toteuttamassa ohjelmassa ja vastaa ohjelman verkkototeutuksen (MOOC) tuottamisesta.

Laitinen toimii yhtenä kouluttajana ohjelman toisessa, luokka-astekohtaisessa osassa, jonka ensimmäinen koulutuskierros käynnistyy keväällä 2019. Koulutuksen ensimmäinen, kaikille yhteinen osa alkaa 17.9.2018 ja ilmoittautuminen siihen on käynnissä. Ohjelma on Opetushallituksen rahoittama ja kohderyhmiin kuuluville maksutonta.

Esiinny ja vaikuta!

Haemme muutamia ennakkoluulottomia varhaiskasvattajia ja opettajia kertomaan kameralle, mitä he toivovat matematiikan täydennyskoulutukselta ja minkälainen olisi inspiroiva täydennyskoulutus! Nauhoitteita käytetään LUMATIKKA-ohjelman markkinoinnissa.

Kuvaukset järjestetään 2. ja 3.8. Helsingissä ja aikaa kuvaukseen pitäisi varata yksi tunti. Osallistujat saavat pienen palkkion.

Tällä hetkellä haemme mukaan vielä varhaiskasvattajaa/esiopettajaa sekä ruotsinkielisellä puolella työskentelevää opettajaa. Jos sinä olet etsimämme ennakkoluuloton tyyppi, jolla on sanottavaa matematiikan täydennyskoulutuksista, ole yhteydessä!

Inkeri Sundqvist
inkeri.sundqvist@helsinki.fi
050 577 8775

 

LUMA-päivät 2018

Terveisiä Tampereen LUMA-päiviltä!

Ihmisiä istumassa ruokapöydän ympärillä
LUMATIKKA-toimijoita LUMA-päivillä: (alkaen vasemmalta pöydän ympäri) Elina Viro, Eveliina Hietakymi-Sandberg, Kati Kyllönen, Maarit Laitinen, Jenni Räsänen, Virpi Sumu, Tuula Pesonen ja Mervi Asikainen