Yhteystiedot

Yhteystiedot

Hankkeen hallinto

Yleinen yhteydenotto-osoitteemme vielä 18.12.2022 saakka on info@lumatikka.luma.fi, jonka koordinoinnista vastaavat alla olevat Helsingin yliopiston ja Åbo Akademin suunnittelijat. Tämän jälkeen yhteydenotot voi osoittaa sähköpostiosoitteeseen luma-keskus@helsinki.fi.

Mikäli olet suorittanut opintoja koko 15 op:n edestä ja tarvitset koontitodistusta, lähetä viimeistään 18.12.2022 mennessä hankkeen hallinnolle sähköpostilla nimesi, mitkä kurssit olet suorittanut ja millä opetuskaudella (tarkkuudella syksy 2019).

LUMA-keskus Suomi / Helsingin yliopisto

Kuva Maija Akselasta

Maija Aksela

professori, LUMA-keskus Suomen johtaja
ohjelman johtaja
maija.aksela@helsinki.fi
02 941 50516  /  050 514 1450

Eveliina Hietakymi

projektisuunnittelija
ohjelman koordinointi
eveliina.hietakymi@helsinki.fi
02 941 50033 / 050 514 9190

Kuva: Joel Grandell

Alisa Uusi-Kilponen

projektisuunnittelija
ohjelman koordinointi
alisa.uusi-kilponen@helsinki.fi
02 941 50598 / 050 470 5149

Susanna Toikka

projektisuunnittelija
ohjelman koordinointi
susanna.toikka@helsinki.fi
02 941 50038 / 050 571 4018

Åbo Akadami

Ann-Catherine Henriksson
Centret för livslångt lärande (CLL) -koulutussuunnittelija, ruotsinkielisten LUMATIKKA-kurssien koordinointi
ann-catherine.henriksson@abo.fi
02 215 3295 / 046 920 2260

Top