Uunituore LUMATIKKA-teemanumero julkaistu LUMAT-B-lehdessä!

Miltä kuulostaisi uppoutua sisälle LUMATIKKA-koulutuksen menestystarinaan? Nyt siihen on mahdollisuus! LUMATIKKA-ohjelmamme asiantunteva koulutushenkilökunta on yhteisvoimin julkaissut kansainväliseen matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian opetuksen LUMAT-B-lehteen uunituoreen teemanumeron opetukseen liittyvistä aiheista eri opetusasteille. Maksuttoman teemanumeron tarkoituksena on nostaa esille paitsi LUMATIKKA-ohjelman matematiikkainnostusta nostattavia hyviä käytänteitä sekä sisältöjä niin myös avartaa ohjelman vaikutusta suomalaisessa opettajankoulutuskentässä – siis sitä, miten hanke on saanut alkunsa ja verkkoympäristössä toteutettava matematiikan täydennyskoulutus muotoutunut sellaiseksi kuin se on, tukien opettajia työssään tarjota innostavaa ja laadukasta matematiikan opetusta Suomen joka kolkassa ja niemessä.

Teemanumero LUMAT-B-lehdessä

Teemanumero pitää sisällään seuraavat aihe-alueet

  • Pääkirjoitus: Johdatus matikkainnostusta nostattavaan LUMATIKKA-ohjelmaan
  • Leikkien kohti matematiikan oppimista varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa
  • Puhutko matikkaa? Kielentämisestä oivalluksia alaluokkien matikkaan
  • Boostia mielekkääseen matematiikan opetukseen yläluokilla ja toisella asteella
  • Matikkalasit silmille! Intoa oppimiseen läpi koko oppimispolun

Pääkirjoitus kuvaa ohjelman kehitysvaiheita ja merkitystä täydennyskoulutuskentässä. Sen jälkeiset kaksi artikkelia käsittelevät varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen matematiikan opetusta: ensimmäisessä keskiössä on koulutukseen osallistuneen esikouluopettajan havainnot, kun taas toinen artikkeli esittelee kurssin toiminnallisia näkökulmia varhaismatemaattisten taitojen opetukseen. Näiden jälkeiset kaksi artikkelia puolestaan esittelevät tutkimustuloksia kielentämisen ja toimintavälineiden käytöstä sekä niiden merkityksistä alakoulumatematiikan oppimiselle.

Viides artikkeli käsittelee tulevaisuuden taitoja heijastettuna LUMATIKKA-ohjelman yläkoulun ja lukion opettajille suunnattujen kurssien painoalueisiin. Kuudes artikkeli luo katsantoa siihen, mitä Lumatikan valinnaisosiolla on tarjota ohjelmoinnillisen ajattelun kehittämiseen yläkoulun opetuksessa. Seitsemäs artikkeli syventyy ammatillisen koulutuksen opettajille suunnatun kurssin osallistujien kokemiin haasteisiin matematiikan opetuksessa omissa oppilaitoksissaan ja kyseisen kurssin antiin näiden haasteiden selättämisessä.

Teemanumeron päättävät kaksi artikkelia ovat teemoiltaan koko koulutuspolkua läpileikkaavia. Ne käsittelevät ohjelman kahta merkittävää teemaa eli eheyttävää opetusta – tässä matematiikan ja musiikin näkökulmasta – sekä arviointia koulutuspolun eri päissä perusopetuksessa ja toisella asteella.

Vaikka teemanumeron ensimmäiset artikkelit on kirjoitettu erityisesti tietyn opetusasteen opettajat silmällä pitäen, suosittelemme niiden lukemista muidenkin asteiden opettajille. Artikkeleista voi saada vinkkejä myös omalle opetusasteelle vietäväksi sekä laajentaa omaa käsitystä matematiikan opetuksesta koulutuspolun eri vaiheissa – tavoittaen sitä LUMATIKKA-ideologiaa, mitä hankkeen koulutuskokonaisuus on pyrkinyt rakentamaan.

Erikoisnumeron ovat toimittaneet LUMATIKKA-hankkeen suunnittelijat Alisa Uusi-Kilponen, Eveliina Hietakymi ja Susanna Toikka. 

Top