Katsaus koulutusantiin LUMA-päivillä 2022

Valtakunnalliset LUMA-päivät päästiin järjestämään jälleen muutaman vuoden tauon jälkeen kesäkuussa. Järjestäjäyliopistona oli tänä vuonna Aalto Espoon Otaniemessä. LUMATIKKA-ohjelma oli kutsuttu päiville pitämään kaksi työpajaa opettajille matematiikan ja ohjelmoinnin opetuksesta. Lisäksi ohjelman koordinaattorit olivat mukana esittelemässä LUMA-kehittäjäyhteisötoiminnassa toteutettuja opetusmateriaaleja samaisiin aineisiin.

Tuumasta toimeen! – konkreettista ja toiminnallista matematiikkaa perusopetukseen

Miten tukea ja edistää oppilaiden intoa ymmärtää matematiikkaa? Tähän kysymykseen lienee moni pohtinut ratkaisuja, sillä työpaja konkreettisesta ja toiminnallisesta matematiikan opetuksesta houkutteli sankoin joukoin matematiikan aineenopettajia ja muutamia luokanopettajia täydentämään osaamistaan kesäloman alkajaisiksi. Työpaja oli loppuun varattu, ja tunnelma työtilassa oli kirjaimellisestikin käsinkosketeltava.

Opettajia pienryhmissä luokkahuoneessa. Keskellä huonetta pyörillä liikkuvia tuoleja.
Opettajia tutustumassa kiertopisteillä toimintamateriaaleihin ja tehtäväideoihin.

Työpaja pureutui edellä esitettyyn kysymykseen tarjoten tutkimusperustaista tietoa ja käytännön vinkkejä konkretialähtöisistä oppimista tehostavista ja toimintaan aktivoivista harjoituksista matematiikan oppitunneilla opetussuunnitelman perusteisiin nojautuen. Työpajassa esitetty teoriapohja rakentui mm. seuraavien huomioiden varaan:

  • opettajan on tarjottava oppilaille monipuolisia mahdollisuuksia tilanteisiin, joissa käsite- ja menetelmätieto kietoutuvat toisiinsa mahdollistaen ymmärryksen kasvun konkreettisesta kohti abstraktia ajattelua
  • työtapana kielentäminen luo yhteyksiä eri esitysmuotojen välille lisäten oppilaan ymmärrystä (luonnollinen kieli, symbolikieli, kuviokieli, taktiilinen toiminnan kieli)
  • ymmärrys tuo opiskeluun mielekkyyttä ja mahdollisuuden soveltaa osaamaansa.

Teoriaosuuden jälkeen osallistujille tarjoiltiin muutamia tehtäväesimerkkejä jokaiseen matematiikan sisältöalueeseen (S1-S6) vuosiluokilla 7-9. Työpajan loppuajan opettajat pääsivät kokeilemaan ja kehittämään tehtäväidoita käytännössä sekä keskustelemaan ja jakamaan ajatuksiaan pienryhmissä. Työpajan kalvoihin tehtäväideoineen voit tutustua tapahtuman kotisivuilla (siirryt sivustolle luma.fi).

Työpajan ohjasivat Lumatikan koordinaattorit KM Alisa Uusi-Kilponen (luokanopettaja ja matematiikan aineenopettaja) ja FM Eveliina Hietakymi (matematiikan aineenopettaja).

Eveliina Hietakymi ja Alisa Uusi-Kilponen Helsingin yliopistosta.

Pythonia pelillisesti

Voisiko Pythonia oppia hauskasti ja helposti? Entä miten pelillisyyttä voidaan hyödyntää ohjelmoinnin opetuksessa? Näihin kysymyksiin pääsivät perehtymään ja miettimään vastauksia Lumatikan ohjelmointiaiheiseen työpajaan osallistuneet opettajat. Käytännönläheisessä työpajassa kurkistettiin ennakolta vielä julkaisemattoman, kehitysvaiheessa olevan, yläkoululaisille suunnatun Tie koodariksi -kurssin päivitetyn version tehtäviin. Kyseinen version suunniteltu julkaisuajankohta on alkuvuonna 2023. Osallistujat saivat työpajasta muutenkin ideoita ohjelmoinnin opettamiseen Pythonilla.

Lisäksi työpajaan osallistuneet saivat painetun version LUMATIKKA-hankkeen yhteydessä Antti Laaksosen suunnittelemasta kirjasesta Ohjelmointia matematiikan opetukseen (siirryt sivustolle AOE.fi). Kirjanen on ollut Tie koodariksi -sivuston lisäksi opetusmateriaalina Lumatikan kurssilla Ohjelmoinnin merkitys matematiikan opetuksessa.

Ohjelmointia matematiikan opetukseen sisältää tehtäväideoita Pythonin käytöstä.

Työpajassa tutkitun Tie koodariksi -kurssin alkuperäisversioon voit tutustua osoitteessa tiekoodariksi.fi.

Työpajan ohjasi Veera Lupunen, joka on LUMATIKKKA-koulutuksen ohjelmointikurssien kouluttaja sekä Helsingin yliopiston tiedekasvatusluokka Linkin koordinaattori. Tie koodariksi -sivuston kehittäjä ja tietojenkäsittelytieteen yliopistonlehtori Antti Laaksonen oli myös mukana työpajassa.

Veera Lupunen ja Antti Laaksonen Helsingin yliopistosta.

Oppimateriaaleja murtolukuihin ja arduinoihin LUMA-kehitysyhteisöstä

Varsinaisten LUMATIKKA-työpajojen lisäksi ohjelman koordinaattorit olivat mukana LUMA-verkoston valtakunnallisen tehtävän kehittämisyhteisötoiminnan toimesta esittelemässä teknologia, ohjelmointi ja matematiikka -työryhmässä tuottamiaan uusia oppimateriaaleja. Lukuvuoden 2021-22 aikana ryhmässä kehitetyt oppimateriaalit olivat Arduinon alkeet ja Murtolukumurtojen mysteeri (siirryt sivustolle luma.fi). LUMA-kehittäjäyhteisön toimintaan voit tutustua tarkemmin LUMA-keskuksen sivulla.

Kuvassa on LUMA-verkoston valtakunnallisen tehtävän kehittämisyhteisötoiminnan toimesta toteutettu matematiikka -työryhmän tuottama oppimateriaali Murtolukumurtojen mysteeri ja osa sen ensimmäistä tapausta, joka sijoittuu Pahalammen puistoon Tampereelle.
Työpajassa opettajille jaettiin upouusi Murtolukumurtojen mysteeri -opetusmateriaali, jota lähdettiin tutkimaan ja kokeilemaan sormet syyhyten. Oppimateriaali tarjoaa mukaansatempaavan tarinallisen tehtäväpaketin peruskoulun murtolukujaksoon, kutsuen mukaan tamperelaisiin kohteisiin ratkomaan murtomysteeriä.

Yleisiä fiiliksiä LUMA-päiviltä

LUMA-päivät tarjoaa vuosittain monipuolisen valikoiman luentoja ja työpajoja opettajien ja opiskelijoiden ammatillisen kehittymisen tukemiseen. Tämän vuotisen tapahtuman kattoteemana oli Tulevaisuuden tekijät – tiedettä, taidetta, teknologiaa ja taloutta. Ohjelmassa näkyikin hienosti Aalto-yliopiston erityispiirteet aito monialaisuus, radikaali luovuus ja kestävä tulevaisuus -ajattelu.

Opintokäynnit tiedeluokissa ovat oppimisen paikka myös opettajalle. Punakaali-indikaattori happamuuden ja emäksisyyden tutkimiseen.

Ensi vuoden LUMA-päivät on vahvistettu pidettäväksi Itä-Suomen yliopiston järjestäminä osittain ULOS-UT-OUT-tapahtuman yhteydessä. Ulos luokasta johdattelevat toimintatavat tulevat varmasti jossain määrin näkymään LUMA-päivienkin ohjelmistossa. Tilaa LUMA-uutiskirje (siirryt sivustolle Mailchimp), niin saat ensimmäisten joukossa tiedon ilmoittautumisen alkamisesta!

Tervetuloa ensi vuonna mukaan kokemaan tämä kaikki itse ja olemaan osa lämminhenkistä LUMA-yhteisöä!

Top