Matematiikkaa kehollisesti ja liikkuen

Idealamppu

LUMATIKKA-koulutuksen valinnaisessa osassa voit koota tarjolla olevista kursseista itseäsi kiinnostavan kuuden opintopisteen laajuisen kokonaisuuden. Valinnaisen osan kurssit ovat itsenäisiä kokonaisuuksia, eikä niiden suorittaminen edellytä kaikille yhteisen osan tai luokka-astekohtaisen osan suorittamista.


LUMATIKKA 3: Matematiikkaa kehollisesti ja liikkuen (2 op)

Seuraava toteutus lokakuussa 2019!

Kuvaus

Kehollisuudella, liikkumisella ja ulkoilulla voidaan tuoda matematiikan tunneille lisää innostusta ja motivaatiota sekä kokonaan uusia näkökulmia keskeisiin opintosuunnitelman teemoihin. Kurssi antaa muun muassa ideoita ja toimintamalleja matematiikan tuntien pitämiseen luokkahuoneen ulkopuolella. Mitä helposti toteutettavia mahdollisuuksia mobiiliteknologia tuo, ja miten oman liikkuvan oppitunnin voi suunnitella?

Tanssin ja kehollisen kokemuksen kautta avautuu myös paljon mahdollisuuksia matematiikassa tärkeään luovuuteen sekä tuttujen matemaattisten käsitteiden katsomiseen uusista näkökulmista. Suoran yhtälö hahmottuu koordinaatistoon ryhmässä suunniteltavan koreografian avulla, lumihiutaletanssissa pääsee symmetrian kokemaan itse symmetrisen kuvion osana ja jaollisuuden salat avautuvat taputusleikissä, naurunremakan lomassa. Matematiikka hahmottuu syvällisemmin, kun keho ja mieli toimivat yhdessä.

Kohderyhmä

Kurssi soveltuu kaikille matematiikkaa opettaville varhaiskasvattajista toisen asteen opettajiin.

LAAJUUS ja toteutustapa

Kurssin laajuus on 2 opintopistettä (kuormitus noin 54 tuntia; 1 op vastaa 27 h työskentelyä). Kurssi koostuu seuraavista elementeistä:

  • Verkkomateriaaliin tutustuminen ja pohdintatehtävät
  • Kokeilut omassa opetuksessa, sisältäen suunnittelun ja raportoinnin
  • Vapaaehtoinen, toiminnallinen työpaja (4 h) Tampereella 29.10. tai Helsingissä 1.11.
Aikataulu JA ILMOITTAUTUMINEN
Valmistaudu koulutukseen

Varaa kalenterista aikaa koulutukselle: verkkomateriaaleihin tutustuminen, opetuskokeilun suunnittelu, toteuttaminen ja reflektointi.

Lähipäivänä pukeudu vaatteisiin, joissa sinun on mukava liikkua. Työskentelemme liikuntasalissa ja mahdollisesti sään salliessa ulkona. Haastavaan hikiliikuntaan ei tarvitse varautua, mutta pulssi voi nousta ja lämmin tulla. Jokainen voi olla mukana liikkuvissa tehtävissä oman kehonsa ehdoilla.

Lisää vinkkejä koulutukseen valmistautumiseen.

KouluttajaT ja muu suunnittelutiimi

Martina Aaltonen

FT, Matematiikan tutkijatohtori, Helsingin yliopisto
martina.aaltonen@helsinki.fi

Saara Lehto

FL, Matematiikan tohtorikoulutettava, Helsingin yliopisto, tanssija, koreografi ja tanssinopettaja
saara.lehto@helsinki.fi

Lasse Eronen

FT / KL, Matematiikan pedagogiikan yliopistotutkija, Itä-Suomen yliopisto
lasse.eronen@uef.fi

Kurssiympäristöön (kevät 2019)

Kirjautumisohjeet on lähetetty ilmoittautuneille sähköpostilla. Jos et ole saanut kurssiavainta, ole yhteydessä info@lumatikka.luma.fi.


Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. Alla rättigheter förbehålles.