Matematiikkaa liikkuen

IdealamppuLUMATIKKA-koulutuksen valinnaisessa osassa voit koota tarjolla olevista kursseista itseäsi kiinnostavan 6 op laajuisen kokonaisuuden. Valinnaisen osan kurssit ovat itsenäisiä kokonaisuuksia eikä niiden suorittaminen edellytä kaikille yhteisen osan tai luokka-astekohtaisen osan suorittamista.


Matematiikkaa kehollisesti ja liikkuen (2 op)

Tulossa keväällä 2019!

Kuvaus

Kehollisuudella, liikkumisella ja ulkoilulla voidaan tuoda matematiikan tunneille lisää innostusta ja motivaatiota, sekä kokonaan uusia näkökulmia keskeisiin opintosuunnitelman teemoihin. Kurssi antaa muun muassa ideoita ja toimintamalleja matematiikan tuntien pitämiseen luokkahuoneen ulkopuolella. Mitä helposti toteutettavia mahdollisuuksia mobiiliteknologia tuo, ja miten oman liikkuvan oppitunnin voi suunnitella?

Tanssin ja kehollisen kokemuksen kautta avautuu myös paljon mahdollisuuksia matematiikassa tärkeään luovuuteen, sekä tuttujen matemaattisten käsitteiden katsomiseen uusista näkökulmista. Suoran yhtälö hahmottuu koordinaatistoon ryhmässä suunniteltavan koreografian avulla, lumihiutaletanssissa pääsee symmetrian kokemaan itse symmetrisen kuvion osana ja jaollisuuden salat avautuvat taputusleikissä, naurunremakan lomassa. Matematiikka hahmottuu syvällisemmin, kun keho ja mieli toimivat yhdessä.

KOHDERYHMÄ

Kurssi soveltuu kaikille matematiikkaa opettaville varhaiskasvattajista toisen asteen opettajiin

LAAJUUS ja toteutustapa

Kurssin kuormitus on noin 60 h (2 op; yksi opintopiste noin 27 tuntia opiskelua). Kurssi koostuu seuraavista elementeistä:

> Vapaaehtoinen lähipäivä: toiminnallinen työpaja liikuntasalissa ja ulkona (6h)
> Verkkomateriaaliin tutustuminen ja pohdintatehtävät (max 12 h)
> Kokeilut omassa opetuksessa, sisältäen suunnittelun ja raportoinnin (max 32 h)

Aikataulu, paikkakunnat JA ILMOITTAUTUMINEN
VALMISTAUDU KOULUTUKSEEN

Lähipäivinä pukeudu vaatteisiin, joissa sinun on mukava liikkua. Työskentelemme osin liikuntasalissa. Haastavaan hikiliikuntaan ei tarvitse varautua, mutta pulssi voi nousta ja lämmin tulla. Jokainen voi olla mukana liikkuvissa tehtävissä oman kehonsa ehdoilla.

Lisää vinkkejä valmistautumiseen.

Kouluttajat

Martina Aaltonen
Helsingin yliopisto
martina.aaltonen@helsinki.fi

 

 

 

 

 

Saara Lehto
Helsingin yliopisto
saara.lehto@helsinki.fi

 

 

 

 

 

Lasse Eronen
Itä-Suomen yliopisto
lasse.eronen@uef.fi

 

 

 

 

 

 


Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. Alla rättigheter förbehålles.