Luokat 7–9

LUMATIKKA 2: Luokkien 7–9 matikkaa oppilaslähtöisesti ja toiminnallisesti (6 op)

Seuraava kurssikerta alkaa elokuussa 2021! Ilmoittautuminen on käynnissä 23.4.-23.8. tällä sivulla.

Kurssin sisältö

Kurssin punaisena lankana on matematiikan käsitteellisen ja menetelmällisen osaamisen tukeminen. Uusia rikastuttajia ja haasteita ovat ohjelmointi, teknologia ja monitieteisyys.  Kurssi on jaettu kymmeneen aihealueeseen, joiden kautta lähestymme matematiikan opetusta ja yhteisen osan pohjustamaa matikkainnostuksen lisäämistä.

Kohderyhmä

Matematiikan aineenopettajat ja erityisopettajat vuosiluokilla 7–9 sekä alan opiskelijat.

Kurssin teoriaosa on avoinna kaikille kiinnostuneille riippumatta siitä, onko parhaillaan opetustyössä. Teoriaosaan voivat osallistua siis myös mm. opiskelijat, työttömät, hoitovapaalla olevat ja muut matematiikan opetuksesta kiinnostuneet. Opetuksen kehittäjällä on oltava opetusryhmä käytettävissä.

Tavoitteet

Kurssisuoritus perustuu kahteen osaamismerkkiin:

Teoriaosaaja-osaamismerkin saaja

✓ Tuntee monipuolisesti keinoja tukea oppilaiden käsitteellisen ja menetelmällisen osaamisen kehittymistä ja myönteistä suhtautumista matematiikkaan toiminnallisuuden, yhteisöllisen tiedonrakentelun ja ajattelun kielentämisen keinoin.
✓ Tuntee ongelmanratkaisun, mallintamisen ja ohjelmoinnillisen ajattelun roolin koulumatematiikassa ja osaa huomioida nämä omassa opetuksessaan.
✓ Hahmottaa koulumatematiikan sekä sen yhteiskunnallisessa että historiallisessa kontekstissa.
✓ Ymmärtää arvioinnin merkityksen oppimisen ohjaamisessa ja tukemisessa.

Opetuksen kehittäjä -osaamismerkin saaja

✓ Osaa rakentaa käsitteellistä ymmärtämistä tukevia ja oppilaita motivoivia opetustuokioita.
✓ Osaa suunnitella ja toteuttaa aidosti monipuolista arviointia, joka on yhteydessä oppimiseen ja opetukseen.
✓ Hahmottaa oman työn kehittämisen ja tutkivan työotteen merkityksen voimavaroina opetus- ja kasvatustyössään.
✓ Osaa kehittää omaa opetustaan tutkimustiedon, henkilökohtaisen reflektion ja vertaisryhmässä tapahtuvan pohdinnan pohjalta.

Kurssista on vaihtoehtoisesti mahdollista suorittaa pelkästään teoriaosaajan merkki. Allakuvatut suoritusaikataulut koskevat vain opetusken kehittäjiä. Teoriaopinnoissa voi edetä omassa tahdissa kurssin aloitus- ja päättymispäivämäärän sisällä. Opintopisteet ja kurssitodistus myönnetään vain kokonaan suoritetusta kurssista (teoria + opetuksen kehitys).

Aikataulu

Syksyn 2021 verkko-opinnot (30.8.-28.11.2021)

Syksyn verkko-opinnot alkavat 30.8. ja päättyvät 28.11.2021. Tällä aikavälillä kursseilla on suositeltavaa edetä yhteisessä, mutta joustavassa aikataulussa. Kurssin suorittamiseen ei sisälly mitään tiettyyn kellonaikaan sidottua pakollista osuutta. Kurssia seuraa arviointiperiodi, jonka aikana ohjaajat arvioivat kurssisuorituksia ja pyytävät palautuksiin tarvittaessa täydennyksiä.

Kursseille voi ilmoittautua ennakkoon 23.4.-23.8.2021 ilmoittautumissivun kautta. Ennakkoon ilmoittautuneet saavat ohjeet kurssialueelle liittymiseen noin viikkoa ennen kurssien alkamista.

Kevään 2021 verkko-opinnot (11.1.-18.4.2021)

Kurssi on päättynyt 18.4.2021. Kurssin materiaaleihin voi itsenäisesti tutustua kevään kurssialueella, mutta palautuksia ei oteta vastaan kesän aikana. Mikäli kurssiin sisältyy ns. “teoriaosaajan merkki”, voi teoriaopintoja tehdä kesän aikana ja ilmoittautua syksyllä jatkamaan opintoja “opetuksenkehittäjäksi”.

Jos käytät Helsingin yliopiston MOOC-alustaa ensimmäistä kertaa, luo itsellesi käyttäjätunnus. Jos olet aiemmin osallistunut alustan kautta jollekin muulle kurssille, voit käyttää tuolloin luomaasi käyttäjätunnusta.

Kun olet vahvistanut käyttäjätunnuksen, liity kurssialueelle alla olevan linkin kautta. Ensimmäisen kerran jälkeen kurssi tulee näkyviin Omat kurssini -sivulla välilehdelle 2021. Teknisissä ongelmissa ole yhteydessä info@lumatikka.luma.fi tai suoraan MOOC-ylläpitoon moodle@helsinki.fi.

Kurssialueelle pääset tästä linkistä. Kurssilla on teoriaosuus.

Valmistaudu koulutukseen

Vinkkejä koulutukseen valmistautumiseen
Usein kysyttyjä kysymyksiä

Osallistujien palautetta kurssista

“Verkkokoulutus on ollut parhaiten järjestetty mitä olen tehnyt verkossa. Tehtävät selkeitä, videot informatiivisia (eivät liian pitkiä). Lisämateriaalit erittäin hyödyllisiä. Minun onnekseni kollegani (joka matemaattisten aineiden opettaja) on ollut yhteistyötahona opetustuokioita suunnitellessa (itse olen erityisopettaja). Opetustuokioiden ja kurssin ideat ovat lisänneet keskusteluani sekä matematiikan että yleisesti oppimisesta muidenkin koulumme matematiikan opettajien kanssa. Tämä on aivan loistava koulutus, jota suosittelen itseni kaltaisille aiheesta kiinnostuneille (tutkivaa oppimista voi soveltaa ihan kaikkiin aineisiin).”

peruskoulun yläluokkien erityisopettaja

“Olen ottanut talteen kaikki koulutuksen materiaalit ja tehtävät ja aion tehdä niitä oppilaiden kanssa jatkossakin.”

peruskoulun yläluokkien matematiikan aineenopettaja

Aiheesta blogissamme

LUMATIKKA-podcast: Juuso Nieminen – toimijuutta edistävä arviointi matematiikassa

Kurssin toteuttajat

Päivi Portaankorva-Koivisto

Matematiikan didaktiikan yliopistonlehtori
Helsingin yliopisto
paivi.portaankorva-koivisto@helsinki.fi

Melike Öz

Matematiikan opetusavustaja
Helsingin yliopisto
melike.oz@helsinki.fi

Laura Tuohilampi

Matematiikan didaktiikan yliopistonlehtori
Matikkanälkä-kirjan kirjoittaja
Helsingin yliopisto
laura.tuohilampi@helsinki.fi

Martina Aaltonen

Matematiikan tutkijatohtori
Helsingin yliopisto
martina.aaltonen@helsinki.fi

Jenny Kolström

Matematiikan opetusavustaja
Itä-Suomen yliopisto
jenny.kolstrom@uef.fi

Henna Hiltunen

Matematiikan suunnittelija
Oulun yliopisto
henna.hiltunen@oulu.fi


Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. Alla rättigheter förbehålles.