Luokat 7-9

IdealamppuLUMATIKKA-koulutuksen luokka-astekohtainen osa on 6 op laajuinen, ja se on suositeltavaa suorittaa kaikille yhteisen osan jälkeen. Luokka-astekohtaisen osan jälkeen voit suorittaa kiinnostuksesi mukaan ohjelman valinnaisia kursseja.


Perusopetuksen luokat 7-9

Seuraava kurssitoteutus syyslukukaudella 2019!

Kuvaus

Kurssin punaisena lankana on matematiikan käsitteellisen ja menetelmällisen osaamisen tukeminen. Uusia rikastuttajia ja haasteita ovat ohjelmointi, teknologia ja monitieteisyys. Kurssi rakentuu kuudesta pienestä moduulista, joiden läpi lähestymme matematiikan opetusta ja yhteisen osan pohjustamaa matikkainnostuksen lisäämistä.

Kohderyhmä

Matematiikan aineenopettajat ja erityisopettajat vuosiluokilla 7-9.

Tavoitteet

Moduuli 1: Opettaja havainnollistaa matematiikan maailmaa
Tarkastelemme opettajan keinoja syventää käsitteellistä ymmärtämistä ja havainnollistaa abstraktia matematiikan maailmaa erilaisia esitystapoja hyödyntäen.

Moduuli 2: Oppilaat toimimaan
Tavoitteena on tukea kokemuksellista oppimista. Matematiikkaa voi oppia toimintavälineitä käyttäen, pelejä pelaten, ohjelmoiden, liikkuen, taiteen keinoin ja teknologiaa hyödyntäen. Eri tavat sopivat erilaisille oppijoille ja lisäävät opettajan mahdollisuuksia yksilöllistää ja monipuolistaa opetustaan. Samalla ne auttavat opettajaa jaksamaan työssään.

Moduuli 3: Matemaattinen kommunikaatio
Tavoitteena on tutustua erilaisiin keinoihin, joilla opettaja voi lisätä matemaattista puhetta luokkaansa ja opettaa oppilaitaan selittämään, perustelemaan ja kommunikoimaan matematiikan kielellä.

Moduuli 4: Innostu ongelmista ja ilmiöistä
Moduuli jatkaa yhteisen osan ongelmanratkaisuteemaa. Pääset oppilaittesi kanssa kokeilemaan erilaisia ongelmatehtäviä, ohjelmointitehtäviä ja tutustut ilmiölähtöiseen matematiikan opetukseen.

Moduuli 5: Tutki ja mallinna matematiikkaa hyödyntäen
Tavoitteena on lisätä oppilaiden matematiikan menetelmällistä osaamista, mallintamista ja tutkivaa oppimista. Tutustut hiukan projektioppimiseen ja yhdistät teknologiaa tutkimustehtäviin.

Moduuli 6: Arvioi matematiikan oppimista
Moduuli keskittyy arviointiin. Ensisijaisena on formatiivinen, opetuksen aikainen arviointi. Pohdimme palautteen antamista, oppilaan itsearviointia ja vertaisarviointia sekä ohjelmoinnin ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien arviointia.

Toteutustapa ja laajuus

Kurssin laajuus on kuusi opintopistettä (kuormitus on noin 162 tuntia; 1 op vastaa 27 h työskentelyä).

Kurssi toteutetaan syksyllä 2019 verkko-opintoina, jotka kukin voi suorittaa oman aikataulunsa puitteissa.

Kurssi sisältää
> oppimateriaaleihin tutustumista ja tehtävien tekemistä verkkoympäristössä
> opetuskokeiluita sekä niiden suunnittelua, raportointia ja reflektointia.

Lisäksi syksyllä 2019 järjestetään kysynnän perusteella muutamalla paikkakunnalla kaksi lähipäivää (á 3 h), jossa osallistujilla on mahdollisuus keskustella, viihtyä ja oppia yhdessä kurssin teemojen parissa. Kurssin opetusmateriaali tulee kokonaisuudessaan verkkoon, joten lähipäiviin osallistuminen on vapaaehtoista.

Aikataulu, paikkakunnat ja ilmoittautuminen
Valmistaudu koulutukseen
Kouluttajat

Melike Öz
Matematiikan opetusavustaja
Helsingin yliopisto

Jenny Kolström
Matematiikan opetusavustaja
Itä-Suomen yliopisto

Laura Tuohilampi
Matematiikan didaktiikan yliopistonlehtori
Matikkanälkä-kirjan kirjoittaja
Helsingin yliopisto

Martina Aaltonen
Matematiikan tutkijatohtori
Helsingin yliopisto

Päivi Portaankorva-Koivisto
Matematiikan didaktiikan yliopistonlehtori
Helsingin yliopisto

Henna Hiltunen
Matematiikan suunnittelija
Oulun yliopisto

Kurssin verkkoympäristöön (kevät 2019)

Ohjeet kirjautumisesta lähetetään ilmoittautuneille sähköpostilla. Jos et ole saanut aloitusinfoa, ole yhteydessä info@lumatikka.luma.fi.


Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. Alla rättigheter förbehålles.