Luokat 7–9

LUMATIKKA 2: Luokkien 7–9 matikkaa oppilaslähtöisesti ja toiminnallisesti (6 op)

Syksyn 2021 kurssi-ilmoittautuminen alkaa lähiviikkoina! Tilaa tästä muistutus sähköpostiisi ilmoittautumisen alkamisesta.

Kurssin sisältö

Kurssin punaisena lankana on matematiikan käsitteellisen ja menetelmällisen osaamisen tukeminen. Uusia rikastuttajia ja haasteita ovat ohjelmointi, teknologia ja monitieteisyys.  Kurssi on jaettu kymmeneen aihealueeseen, joiden kautta lähestymme matematiikan opetusta ja yhteisen osan pohjustamaa matikkainnostuksen lisäämistä.

Kohderyhmä

Matematiikan aineenopettajat ja erityisopettajat vuosiluokilla 7–9 sekä alan opiskelijat.

Kurssin teoriaosa on avoinna kaikille kiinnostuneille riippumatta siitä, onko parhaillaan opetustyössä. Teoriaosaan voivat osallistua siis myös mm. opiskelijat, työttömät, hoitovapaalla olevat ja muut matematiikan opetuksesta kiinnostuneet. Opetuksen kehittäjällä on oltava opetusryhmä käytettävissä.

Aikataulu

Syksyn 2021 verkko-opinnot (30.8.-28.11.2021)

Kurssi alkaa 30.8., ja kurssin tehtäviä voi palauttaa 28.11. saakka. Tämän jälkeen kurssin henkilökunta arvioi palautuksia. Varaudu täydentämään palautuksiasi pyydettäessä vielä muutama viikko määräajan jälkeen. Kurssin aktiivinen suoritusaika on 12 viikkoa työn ohessa. Kurssilla edetään yhteisessä, mutta joustavassa suoritusaikataulussa.

Kurssille voi ilmoittautua etukäteen sähköisellä lomakkeella, jolloin saat sähköpostilla kirjautumistiedot MOOC-alueelle noin viikkoa ennen kurssin alkua. Tilaa tästä muistutus sähköpostiisi ilmoittautumisen alkamisesta.

Kevään 2021 verkko-opinnot (11.1.-18.4.2021)

Kurssin oppimisympäristö on auennut 11.1.2021. Kurssin verkko-opinnoissa edetään yhteisessä, mutta joustavassa tavoiteaikataulussa. Kurssi päättyy 18.4.2021.

Sinun ei tarvitse ilmoittautua erikseen kurssille. Kysymme yhteystietosi kurssin oppimisympäristössä.

Jos käytät Helsingin yliopiston MOOC-alustaa ensimmäistä kertaa, luo itsellesi käyttäjätunnus. Jos olet aiemmin osallistunut alustan kautta jollekin muulle kurssille, voit käyttää tuolloin luomaasi käyttäjätunnusta.

Kun olet vahvistanut käyttäjätunnuksen, liity kurssialueelle alla olevan linkin kautta. Ensimmäisen kerran jälkeen kurssi tulee näkyviin Omat kurssini -sivulle. Teknisissä ongelmissa ole yhteydessä info@lumatikka.luma.fi.

Kurssialueelle pääset tästä linkistä.

Tavoitteet

Kurssisuoritus perustuu kahteen osaamismerkkiin:

Teoriaosaaja-osaamismerkin saaja

✓ Tuntee monipuolisesti keinoja tukea oppilaiden käsitteellisen ja menetelmällisen osaamisen kehittymistä ja myönteistä suhtautumista matematiikkaan toiminnallisuuden, yhteisöllisen tiedonrakentelun ja ajattelun kielentämisen keinoin.
✓ Tuntee ongelmanratkaisun, mallintamisen ja ohjelmoinnillisen ajattelun roolin koulumatematiikassa ja osaa huomioida nämä omassa opetuksessaan.
✓ Hahmottaa koulumatematiikan sekä sen yhteiskunnallisessa että historiallisessa kontekstissa.
✓ Ymmärtää arvioinnin merkityksen oppimisen ohjaamisessa ja tukemisessa.

Opetuksen kehittäjä -osaamismerkin saaja

✓ Osaa rakentaa käsitteellistä ymmärtämistä tukevia ja oppilaita motivoivia opetustuokioita.
✓ Osaa suunnitella ja toteuttaa aidosti monipuolista arviointia, joka on yhteydessä oppimiseen ja opetukseen.
✓ Hahmottaa oman työn kehittämisen ja tutkivan työotteen merkityksen voimavaroina opetus- ja kasvatustyössään.
✓ Osaa kehittää omaa opetustaan tutkimustiedon, henkilökohtaisen reflektion ja vertaisryhmässä tapahtuvan pohdinnan pohjalta.

Valmistaudu koulutukseen

Vinkkejä koulutukseen valmistautumiseen
Usein kysyttyjä kysymyksiä

Osallistujien palautetta kurssista

“Verkkokoulutus on ollut parhaiten järjestetty mitä olen tehnyt verkossa. Tehtävät selkeitä, videot informatiivisia (eivät liian pitkiä). Lisämateriaalit erittäin hyödyllisiä. Minun onnekseni kollegani (joka matemaattisten aineiden opettaja) on ollut yhteistyötahona opetustuokioita suunnitellessa (itse olen erityisopettaja). Opetustuokioiden ja kurssin ideat ovat lisänneet keskusteluani sekä matematiikan että yleisesti oppimisesta muidenkin koulumme matematiikan opettajien kanssa. Tämä on aivan loistava koulutus, jota suosittelen itseni kaltaisille aiheesta kiinnostuneille (tutkivaa oppimista voi soveltaa ihan kaikkiin aineisiin).”

peruskoulun yläluokkien erityisopettaja

Aiheesta blogissamme

LUMATIKKA-podcast: Juuso Nieminen – toimijuutta edistävä arviointi matematiikassa

Kurssin toteuttajat

Päivi Portaankorva-Koivisto

Matematiikan didaktiikan yliopistonlehtori
Helsingin yliopisto
paivi.portaankorva-koivisto@helsinki.fi

Melike Öz

Matematiikan opetusavustaja
Helsingin yliopisto
melike.oz@helsinki.fi

Laura Tuohilampi

Matematiikan didaktiikan yliopistonlehtori
Matikkanälkä-kirjan kirjoittaja
Helsingin yliopisto
laura.tuohilampi@helsinki.fi

Martina Aaltonen

Matematiikan tutkijatohtori
Helsingin yliopisto
martina.aaltonen@helsinki.fi

Jenny Kolström

Matematiikan opetusavustaja
Itä-Suomen yliopisto
jenny.kolstrom@uef.fi

Henna Hiltunen

Matematiikan suunnittelija
Oulun yliopisto
henna.hiltunen@oulu.fi


Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. Alla rättigheter förbehålles.