Luokat 1–6

LUMATIKKA 2: Luokkien 1–6 matikkaa oppilaslähtöisesti ja toiminnallisesti (6 op)

Kevään 2021 kurssitoteutus on parhaillaan käynnissä!

Kurssin sisältö

Perusopetuksen alaluokilla rakennetaan pohjaa matemaattisten käsitteiden ja matematiikan rakenteiden ymmärtämiselle sekä kehitetään oppilaiden taitoja tiedon käsittelyssä sekä ongelmanratkaisussa. On tärkeää, että jokaisella oppilaalla on mahdollisuus opiskella matematiikkaa omalla tasollaan monipuolisesti, konkreettisten välineiden ja omien lähtökohtiensa pohjalta yhdessä toisten kanssa. Myönteisten kokemusten ja oman osaamisen tunnistamisen kautta oppilaille syntyy positiivinen näkemys itsestään matematiikan oppijana.

Kohderyhmä

Alkuopetuksen ja luokkien 3–6 luokanopettajat, matematiikan aineenopettajat, erityisopettajat ja muut asiasta kiinnostuneet opettajat sekä alan opiskelijat.

Kurssin teoriaosa on avoinna kaikille kiinnostuneille riippumatta siitä, onko parhaillaan opetustyössä. Teoriaosaan voivat osallistua siis myös mm. opiskelijat, työttömät, hoitovapaalla olevat ja muut matematiikan opetuksesta kiinnostuneet. Opetuksen kehittäjällä on oltava opetusryhmä käytettävissä.

Aikataulu

Kevään 2021 verkko-opinnot

Kurssin oppimisympäristö on auennut 11.1.2021. Kurssin verkko-opinnoissa edetään yhteisessä, mutta joustavassa tavoiteaikataulussa. Kurssi päättyy 18.4.2021.

Sinun ei tarvitse ilmoittautua erikseen kurssille. Kysymme yhteystietosi kurssin oppimisympäristössä.

Jos käytät Helsingin yliopiston MOOC-alustaa ensimmäistä kertaa, luo itsellesi käyttäjätunnus. Jos olet aiemmin osallistunut alustan kautta jollekin muulle kurssille, voit käyttää tuolloin luomaasi käyttäjätunnusta.

Kun olet vahvistanut käyttäjätunnuksen, liity kurssialueelle alla olevan linkin kautta. Ensimmäisen kerran jälkeen kurssi tulee näkyviin Omat kurssini -sivulle. Teknisissä ongelmissa ole yhteydessä info@lumatikka.luma.fi.

Kurssialueelle pääset tästä linkistä.

Tavoitteet

Kurssisuoritus perustuu kahteen osaamismerkkiin:

Teoriaosaaja-osaamismerkin saaja

✓ Tietää, mitä on matemaattisen ajattelun kielentäminen neljän kielen mallin avulla ja tuntee kielentämisen merkityksen matematiikan oppimisessa.
✓ Hahmottaa toiminnallisuuden keskeisen roolin matematiikan käsitteiden oppimisessa ja tietää useita konkreettisia tapoja toteuttaa toiminnallista matematiikan opetusta.
✓ Tuntee monipuolisesti keinoja tukea matematiikan oppimista ja myönteistä suhtautumista matematiikkaan kannustavan arvioinnin, yhteisöllisen tiedonrakentelun ja ongelmanratkaisun kautta.

Opetuksen kehittäjä -osaamismerkin saaja

✓ Osaa rakentaa käsitteellistä ymmärtämistä tukevia ja oppilaita motivoivia matematiikan opetustuokioita.
✓ Hahmottaa oman työn kehittämisen ja tutkivan työotteen merkityksen voimavaroina opetus- ja kasvatustyössään.
✓ Osaa kehittää omaa opetustaan tutkimustiedon, henkilökohtaisen reflektion ja vertaisryhmässä tapahtuvan pohdinnan pohjalta.

Valmistaudu koulutukseen

Vinkkejä koulutukseen valmistautumiseen
Usein kysyttyjä kysymyksiä

Osallistujien palautetta kurssista

“Olen saanut kurssilta varmuutta omaan työhöni alkuopetuksen matematiikan opetuksessa. Moni asia on itselle itsestäänselvyys, jolloin sitä ei aina huomaa katsoa pienen oppilaan silmin. Olen saanut paljon uusia ideoita ja jo kurssin aikanakin olen muuttanut opetustani enemmän matematiikka-puheen ja konkretian käyttämisen suuntaan. Olen myös teettänyt oppilailla enemmän pohdintatehtäviä. Selkeästi on nähtävissä oppilaissa muutoksia siihen, kuinka he suhtautuvat matematiikkaan ja miten he selviävät tehtävistä. Ehdottomasti on ollut hyvä päätös minulta aloittaa nämä matematiikka kurssit.”

alkuopettaja

“Minulla on ennestään melko paljon tietoa konkreettisesta ja toiminnallisesta matematiikasta. Olin varatutunut siihen, ettei kurssi tarjoaisi minulle kovinkaan paljoa uusia näkökulmia matematiikan opetukseen. Ilokseni sain huomata olevani väärässä. Sain ongelmalähtöisiä tehtäviä käsittelevästä osiosta ideoita uudenlaisiin tapoihin toteuttaa opetusta. Sain tältä kurssilta myös paljon hyviä materaaleja, joita pystyn hyödyntämään suoraan opetuksessani. Kiitos hyvin suunnitellusta ja toteutetusta kurssista!”

luokanopettaja

“Kurssilla opin tosi paljon, sillä oma opeurani on vasta aivan alkutaipaleella. Sain hyviä eväitä ja varmuutta matikan opettamiseen. Matikan opettaminen tuntuu tosi kivalta! Tältä kurssilta aion viedä omaan opetukseeni paljonkin! On kivaa, että materiaalit säilyvät täällä myös kurssin päättymisen jälkeen. Aivan varmasti palaan tänne yhden jos toisenkin jutun kohdalla. Kurssin seurauksena ajattelen matematiikan opettamisen olevan paljon innostavampaa. Tämä kurssi tuki hyvin täksi vuodeksi käyttööni valitsemaa matikan oppikirjasarjaa, joka on osaltaan lisännyt niin matikkapuhetta, toiminnallisuutta kuin käsitteiden ymmärtämistä luokassani.”

alkuopettaja

“Kurssilla opin kuinka tärkeää on, että oppilaat osaavat peruslaskutoimitukset ja ymmärtävät ne, ennenkuin heiltä vaaditaan laskutoimituksia, jotka rakentuvat näille perusteille. Kurssi on ollut minulle aivan kullan arvoinen. Tähän asti olen istunut luokissa samanaikaisopettajana ja yrittänyt ottaa haltuun esim. yläasteen oppimäärää. Nyt pystyin käymään läpi nämä perusasiat ja voin paremmin keskittyä siihen, missä mättää ja miten voin räätälöidä tehtäviä kunkin oppilaan osaamisen mukaan. Kurssin seurauksena ajattelen, että on hyvin tärkeää rohkaista kielentämistä, piirtämistä, selittämistä – ei vain matematiikan symbolikielen käyttämistä. Myös arvioinnin mahdollistamiseksi. Tältä kurssilta aion viedä omaan opetukseeni paljon konkretiaa.”

aikuisten perusopetuksen erityisopettaja

Aiheesta blogissamme

Tehtävätyypit: Dimitri Tuomela, OY & Tuula Pesonen, Matikkakukko – Yhteisöllinen oppiminen matematiikassa

Kurssin toteuttajat

Daranee Lehtonen

Matematiikan didaktiikan projektitutkija
Tampereen yliopisto
daranee.lehtonen@tuni.fi

Maarit Laitinen

Luokanopettaja
Tampereen kaupunki
maarit.laitinen@tampere.fi

Tuula Pesonen

Laaja-alainen erityisopettaja, koordinaattori
Kuopion kaupunki, Matikkakukko
tuula.pesonen@opedu.kuopio.fi

Jenny Kolström

Matematiikan opetusavustaja
Itä-Suomen yliopisto
jenny.kolström@uef.fi


Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. Alla rättigheter förbehålles.