Luokat 1–6

LUMATIKKA 2: Luokkien 1–6 matikkaa oppilaslähtöisesti ja toiminnallisesti (6 op)

Tervetuloa mukaan vielä syksyllä 2022 - ohjeet kurssi-ilmoittautumiseen löydät alta!

Kurssin sisältö

Perusopetuksen alaluokilla rakennetaan pohjaa matemaattisten käsitteiden ja matematiikan rakenteiden ymmärtämiselle sekä kehitetään oppilaiden taitoja tiedon käsittelyssä sekä ongelmanratkaisussa. On tärkeää, että jokaisella oppilaalla on mahdollisuus opiskella matematiikkaa omalla tasollaan monipuolisesti, konkreettisten välineiden ja omien lähtökohtiensa pohjalta yhdessä toisten kanssa. Myönteisten kokemusten ja oman osaamisen tunnistamisen kautta oppilaille syntyy positiivinen näkemys itsestään matematiikan oppijana.

Kurssin teemaosiot MOOC-oppimisympäristössä:
Johdanto
1. Ennakkotehtävät
2. Kielentäminen
3. Yhteisöllinen oppiminen (sis. harjoitus 1)
4. Toiminnallisuus käsitteen opetuksessa
5. Monipuolinen lukukäsitys
6. Kymmenjärjestelmä
7. Peruslaskutoimitukset
8. Laskustrategiat (sis. harjoitus 2)
9. Tutkitaan lukuja!
10. Allekkainlaskut ymmärtäen
11. Murtoluvut
12. Geometria
13. Mittaamista ja yksikönmuunnoksia
14. Ohjelmointi ja algoritmit
15. Ongelmanratkaisun vaiheet
15. Ongelmanratkaisu ja itsesäätely
17. Ongelmanratkaisun opettamisesta
18. Matematiikka arjessa ja yhteiskunnassa (sis. harjoitus 3)
19. Arviointi tavoitteiden tukena
20. Oppimisen haasteet ja tuki
21. TEORIAOSAAJA
22. OPETUKSEN KEHITTÄJÄ
23. TODISTUS
24. Tekijät
Kurssin teemaosiot MOOC-oppimisympäristössä.

Kohderyhmä

Alkuopetuksen ja luokkien 3–6 luokanopettajat, matematiikan aineenopettajat, erityisopettajat ja muut asiasta kiinnostuneet opettajat sekä alan opiskelijat.

Kurssin teoriaosa on avoinna kaikille kiinnostuneille riippumatta siitä, onko parhaillaan opetustyössä. Teoriaosaan voivat osallistua siis myös mm. opiskelijat, työttömät, hoitovapaalla olevat ja muut matematiikan opetuksesta kiinnostuneet. Opetuksen kehittäjällä on oltava opetusryhmä käytettävissä.

Tavoitteet

Kurssisuoritus perustuu kahteen osaamismerkkiin:

Teoriaosaaja-osaamismerkin saaja

✓ Tietää, mitä on matemaattisen ajattelun kielentäminen neljän kielen mallin avulla ja tuntee kielentämisen merkityksen matematiikan oppimisessa.
✓ Hahmottaa toiminnallisuuden keskeisen roolin matematiikan käsitteiden oppimisessa ja tietää useita konkreettisia tapoja toteuttaa toiminnallista matematiikan opetusta.
✓ Tuntee monipuolisesti keinoja tukea matematiikan oppimista ja myönteistä suhtautumista matematiikkaan kannustavan arvioinnin, yhteisöllisen tiedonrakentelun ja ongelmanratkaisun kautta.

Opetuksen kehittäjä -osaamismerkin saaja

✓ Osaa rakentaa käsitteellistä ymmärtämistä tukevia ja oppilaita motivoivia matematiikan opetustuokioita.
✓ Hahmottaa oman työn kehittämisen ja tutkivan työotteen merkityksen voimavaroina opetus- ja kasvatustyössään.
✓ Osaa kehittää omaa opetustaan tutkimustiedon, henkilökohtaisen reflektion ja vertaisryhmässä tapahtuvan pohdinnan pohjalta.

Kesäkauden 2022 verkko-opinnot (9.5.-14.8.2022)

Kesällä 2022 ei ole tarjolla ohjattua kurssitoteutusta. Voit kuitenkin halutessasi tutustua päättyneillä kevään kurssialueilla materiaaleihin. Osasta kursseja on mahdollista myös suorittaa teoriaopintoja ja jatkaa syksyllä käytännön osuudesta. Kevään kurssialueet ja ohjeet kesäkauden opiskelumahdollisuuksiin on listattu tähän julkaisuun.

Syksyn 2022 verkko-opinnot (22.8.-13.11.2022)

Syksyn viimeiset ohjattuna toteutettavat verkko-opinnot MOOC-alustalla alkavat 22.8.2022. Kurssin verkko-oppimisympäristö avautuu osallistujille viikkoa aiemmin orientaatioviikon alkaessa 15.8. Kurssisuoritukset tulee olla palautettuna 13.11. mennessä. Kurssilla voi sen ollessa käynnissä edetä joko yhteisessä, joustavassa aikataulussa tai aloittaa opinnot haluamanaan ajankohtana ja edetä omassa tahdissa. Kurssin suorittamiseen ei sisälly mitään tiettyyn kellonaikaan sidottua pakollista osuutta. Kurssia seuraa kahden viikon arviointiperiodi 14.-27.11., jonka aikana ohjaajat arvioivat kurssisuorituksia ja pyytävät palautuksiin tarvittaessa täydennyksiä. Mahdolliset halutut materiaalit ja kouluttautumisesta saatava todistus on hyvä ottaa talteen kurssialustalta itselle, sillä MOOC-oppimisympäristö sulkeutuu 31.12.2022, hankkeen päättyessä.

Kurssista on mahdollista vaihtoehtoisesti suorittaa pelkkä teoriaosaajan merkki, mutta kurssitodistus ja opintopisteet myönnetään vain kokonaan suoritetusta kurssista (teoria + opetuksen kehitys). Palautusaikataulut koskevat koko kurssin suoritusta. Teoriaosuus ei ole aikataulutettu.

Ennakkoilmoittaudu LUMATIKKA-kursseille tästä linkistä. Ennakkoon ilmoittautuneet saavat ohjeet kurssialueelle liittymiseen noin viikkoa ennen kurssien alkamista. 

Valmistaudu koulutukseen

Kurssialueelle liittyminen

  1. Jos käytät Helsingin yliopiston MOOC-alustaa ensimmäistä kertaa, luo itsellesi käyttäjätunnus. Jos olet aiemmin osallistunut alustan kautta jollekin muulle kurssille, voit käyttää tuolloin luomaasi käyttäjätunnusta.
  2. Vahvista käyttäjätunnus sähköpostissa. Vahvistusviestin saapumisessa voi olla viivettä tai viesti voi herkästi mennä roskapostiin. Teknisissä ongelmissa ole yhteydessä info@lumatikka.luma.fi tai suoraan MOOC-ylläpitoon moodle@helsinki.fi.
  3. Liity kurssialueelle suoran linkin kautta. Ensimmäisen liittymiskerran jälkeen kurssi tulee näkyviin MOOCissa Valikko-sivulle.

Muita linkkivinkkejä

Vinkkejä koulutukseen valmistautumiseen
Usein kysyttyjä kysymyksiä

Osallistujien palautetta kurssista

“Olen aina kokenut matematiikan opettamisen heikoksi kohdakseni, mutta koen saaneeni tästä kurssista aivan uudenlaisen näkökulman kyseiseen oppiaineeseen – juuri, mitä lähdin kurssilta hakemaankin.”

luokanopettaja

“Tämä LUMATIKKA2-kurssi oli ehdottomasti yksi suosikeistani kurssikokonaisuudessa. Pidin siitä, että se kattoi monipuolisesti eri aihepiirejä ja herätteli myös omia matikkataitoja. Kurssi oli ihanan selkeästi rakennettu ja pidin myös visuaalisesta rakenteesta, joka teki kurssin etenemisen seuraamisesta helppoa ja motivoivaa. Parasta olivat kuitenkin kaikki konkreettiset käytännön vinkit, materiaalit ja ohjeet, joita kurssilta sai paljon. Lisäksi pidin erityisesti siitä, että kurssin ilmapiiri videoiden, ohjeiden, muistutusten ja viestien kautta oli meitä opiskelijoita kohtaan rohkaiseva, innostava ja kannustava. Juuri sellainen,
millaiseksi kurssilla meitä ohjattiin olemaan myös oppilaitamme kohtaan. Tuntui tosiaan siltä, että ymmärrettiin se, että kurssia suoritetaan kiireisen arjen keskellä.”

luokanopettaja

“Olen saanut kurssilta varmuutta omaan työhöni alkuopetuksen matematiikan opetuksessa. Moni asia on itselle itsestäänselvyys, jolloin sitä ei aina huomaa katsoa pienen oppilaan silmin. Olen saanut paljon uusia ideoita ja jo kurssin aikanakin olen muuttanut opetustani enemmän matematiikka-puheen ja konkretian käyttämisen suuntaan. Olen myös teettänyt oppilailla enemmän pohdintatehtäviä. Selkeästi on nähtävissä oppilaissa muutoksia siihen, kuinka he suhtautuvat matematiikkaan ja miten he selviävät tehtävistä. Ehdottomasti on ollut hyvä päätös minulta aloittaa nämä matematiikka kurssit.”

alkuopettaja

“Minulla on ennestään melko paljon tietoa konkreettisesta ja toiminnallisesta matematiikasta. Olin varatutunut siihen, ettei kurssi tarjoaisi minulle kovinkaan paljoa uusia näkökulmia matematiikan opetukseen. Ilokseni sain huomata olevani väärässä. Sain ongelmalähtöisiä tehtäviä käsittelevästä osiosta ideoita uudenlaisiin tapoihin toteuttaa opetusta. Sain tältä kurssilta myös paljon hyviä materaaleja, joita pystyn hyödyntämään suoraan opetuksessani. Kiitos hyvin suunnitellusta ja toteutetusta kurssista!”

luokanopettaja

“Kurssilla opin tosi paljon, sillä oma opeurani on vasta aivan alkutaipaleella. Sain hyviä eväitä ja varmuutta matikan opettamiseen. Matikan opettaminen tuntuu tosi kivalta! Tältä kurssilta aion viedä omaan opetukseeni paljonkin! On kivaa, että materiaalit säilyvät täällä myös kurssin päättymisen jälkeen. Aivan varmasti palaan tänne yhden jos toisenkin jutun kohdalla. Kurssin seurauksena ajattelen matematiikan opettamisen olevan paljon innostavampaa. Tämä kurssi tuki hyvin täksi vuodeksi käyttööni valitsemaa matikan oppikirjasarjaa, joka on osaltaan lisännyt niin matikkapuhetta, toiminnallisuutta kuin käsitteiden ymmärtämistä luokassani.”

alkuopettaja

“Kurssilla opin kuinka tärkeää on, että oppilaat osaavat peruslaskutoimitukset ja ymmärtävät ne, ennenkuin heiltä vaaditaan laskutoimituksia, jotka rakentuvat näille perusteille. Kurssi on ollut minulle aivan kullan arvoinen. Tähän asti olen istunut luokissa samanaikaisopettajana ja yrittänyt ottaa haltuun esim. yläasteen oppimäärää. Nyt pystyin käymään läpi nämä perusasiat ja voin paremmin keskittyä siihen, missä mättää ja miten voin räätälöidä tehtäviä kunkin oppilaan osaamisen mukaan. Kurssin seurauksena ajattelen, että on hyvin tärkeää rohkaista kielentämistä, piirtämistä, selittämistä – ei vain matematiikan symbolikielen käyttämistä. Myös arvioinnin mahdollistamiseksi. Tältä kurssilta aion viedä omaan opetukseeni paljon konkretiaa.”

aikuisten perusopetuksen erityisopettaja

Aiheesta blogissamme

Tehtävätyypit: Dimitri Tuomela, OY & Tuula Pesonen, Matikkakukko – Yhteisöllinen oppiminen matematiikassa

Kurssin toteuttajat

Kurssivastaavat

Eetu Mallat

Eetu Mallat

KM, luokanopettaja
Väitöskirjatutkija
Tampereen yliopisto

eetu.mallat@tuni.fi

Maarit Laitinen

KM, Luokanopettaja
Tampereen kaupunki / Tampereen yliopisto

maarit.laitinen@tampere.fi

Muut kurssin tekijät

Daranee Lehtonen

Tuula Pesonen

Jenny Kolström


Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. Alla rättigheter förbehålles.

Top