Luokat 1–6

LUMATIKKA 2: Luokkien 1–6 matikkaa oppilaslähtöisesti ja toiminnallisesti (6 op)

Seuraava kurssikerta alkaa elokuussa 2021! Ilmoittautuminen on käynnissä 23.4.-23.8. tällä sivulla.

Kurssin sisältö

Perusopetuksen alaluokilla rakennetaan pohjaa matemaattisten käsitteiden ja matematiikan rakenteiden ymmärtämiselle sekä kehitetään oppilaiden taitoja tiedon käsittelyssä sekä ongelmanratkaisussa. On tärkeää, että jokaisella oppilaalla on mahdollisuus opiskella matematiikkaa omalla tasollaan monipuolisesti, konkreettisten välineiden ja omien lähtökohtiensa pohjalta yhdessä toisten kanssa. Myönteisten kokemusten ja oman osaamisen tunnistamisen kautta oppilaille syntyy positiivinen näkemys itsestään matematiikan oppijana.

Kohderyhmä

Alkuopetuksen ja luokkien 3–6 luokanopettajat, matematiikan aineenopettajat, erityisopettajat ja muut asiasta kiinnostuneet opettajat sekä alan opiskelijat.

Kurssin teoriaosa on avoinna kaikille kiinnostuneille riippumatta siitä, onko parhaillaan opetustyössä. Teoriaosaan voivat osallistua siis myös mm. opiskelijat, työttömät, hoitovapaalla olevat ja muut matematiikan opetuksesta kiinnostuneet. Opetuksen kehittäjällä on oltava opetusryhmä käytettävissä.

Tavoitteet

Kurssisuoritus perustuu kahteen osaamismerkkiin:

Teoriaosaaja-osaamismerkin saaja

✓ Tietää, mitä on matemaattisen ajattelun kielentäminen neljän kielen mallin avulla ja tuntee kielentämisen merkityksen matematiikan oppimisessa.
✓ Hahmottaa toiminnallisuuden keskeisen roolin matematiikan käsitteiden oppimisessa ja tietää useita konkreettisia tapoja toteuttaa toiminnallista matematiikan opetusta.
✓ Tuntee monipuolisesti keinoja tukea matematiikan oppimista ja myönteistä suhtautumista matematiikkaan kannustavan arvioinnin, yhteisöllisen tiedonrakentelun ja ongelmanratkaisun kautta.

Opetuksen kehittäjä -osaamismerkin saaja

✓ Osaa rakentaa käsitteellistä ymmärtämistä tukevia ja oppilaita motivoivia matematiikan opetustuokioita.
✓ Hahmottaa oman työn kehittämisen ja tutkivan työotteen merkityksen voimavaroina opetus- ja kasvatustyössään.
✓ Osaa kehittää omaa opetustaan tutkimustiedon, henkilökohtaisen reflektion ja vertaisryhmässä tapahtuvan pohdinnan pohjalta.

Kurssista on vaihtoehtoisesti mahdollista suorittaa pelkästään teoriaosaajan merkki. Allakuvatut suoritusaikataulut koskevat vain opetusken kehittäjiä. Teoriaopinnoissa voi edetä omassa tahdissa kurssin aloitus- ja päättymispäivämäärän sisällä. Opintopisteet ja kurssitodistus myönnetään vain kokonaan suoritetusta kurssista (teoria + opetuksen kehitys).

Aikataulu

Syksyn 2021 verkko-opinnot (30.8.-28.11.2021)

Syksyn verkko-opinnot alkavat 30.8. ja päättyvät 28.11.2021. Tällä aikavälillä kursseilla on suositeltavaa edetä yhteisessä, mutta joustavassa aikataulussa. Kurssin suorittamiseen ei sisälly mitään tiettyyn kellonaikaan sidottua pakollista osuutta. Kurssia seuraa arviointiperiodi, jonka aikana ohjaajat arvioivat kurssisuorituksia ja pyytävät palautuksiin tarvittaessa täydennyksiä.

Kursseille voi ilmoittautua ennakkoon 23.4.-23.8.2021 ilmoittautumissivun kautta. Ennakkoon ilmoittautuneet saavat ohjeet kurssialueelle liittymiseen noin viikkoa ennen kurssien alkamista.

Kurssista on vaihtoehtoisesti mahdollista suorittaa pelkästään teoriaosaajan merkki. Allakuvatut suoritusaikataulut koskevat vain opetusken kehittäjiä. Teoriaopinnoissa voi edetä omassa tahdissa kurssin aloitus- ja päättymispäivämäärän sisällä. Opintopisteet ja kurssitodistus myönnetään vain kokonaan suoritetusta kurssista (teoria + opetuksen kehitys).

Kevään 2021 verkko-opinnot (11.1.-18.4.2021)

Kurssi on päättynyt 18.4.2021. Kurssin materiaaleihin voi itsenäisesti tutustua kevään kurssialueella, mutta palautuksia ei oteta vastaan kesän aikana. Mikäli kurssiin sisältyy ns. “teoriaosaajan merkki”, voi teoriaopintoja tehdä kesän aikana ja ilmoittautua syksyllä jatkamaan opintoja “opetuksenkehittäjäksi”.

Jos käytät Helsingin yliopiston MOOC-alustaa ensimmäistä kertaa, luo itsellesi käyttäjätunnus. Jos olet aiemmin osallistunut alustan kautta jollekin muulle kurssille, voit käyttää tuolloin luomaasi käyttäjätunnusta.

Kun olet vahvistanut käyttäjätunnuksen, liity kurssialueelle alla olevan linkin kautta. Ensimmäisen kerran jälkeen kurssi tulee näkyviin Omat kurssini -sivulla välilehdelle 2021. Teknisissä ongelmissa ole yhteydessä info@lumatikka.luma.fi tai suoraan MOOC-ylläpitoon moodle@helsinki.fi.

Kurssialueelle pääset tästä linkistä. Kurssi sisältää teoriaosan.

Valmistaudu koulutukseen

Vinkkejä koulutukseen valmistautumiseen
Usein kysyttyjä kysymyksiä

Osallistujien palautetta kurssista

“Olen aina kokenut matematiikan opettamisen heikoksi kohdakseni, mutta koen saaneeni tästä kurssista aivan uudenlaisen näkökulman kyseiseen oppiaineeseen – juuri, mitä lähdin kurssilta hakemaankin.”

luokanopettaja

“Tämä LUMATIKKA2-kurssi oli ehdottomasti yksi suosikeistani kurssikokonaisuudessa. Pidin siitä, että se kattoi monipuolisesti eri aihepiirejä ja herätteli myös omia matikkataitoja. Kurssi oli ihanan selkeästi rakennettu ja pidin myös visuaalisesta rakenteesta, joka teki kurssin etenemisen seuraamisesta helppoa ja motivoivaa. Parasta olivat kuitenkin kaikki konkreettiset käytännön vinkit, materiaalit ja ohjeet, joita kurssilta sai paljon. Lisäksi pidin erityisesti siitä, että kurssin ilmapiiri videoiden, ohjeiden, muistutusten ja viestien kautta oli meitä opiskelijoita kohtaan rohkaiseva, innostava ja kannustava. Juuri sellainen,
millaiseksi kurssilla meitä ohjattiin olemaan myös oppilaitamme kohtaan. Tuntui tosiaan siltä, että ymmärrettiin se, että kurssia suoritetaan kiireisen arjen keskellä.”

luokanopettaja

“Olen saanut kurssilta varmuutta omaan työhöni alkuopetuksen matematiikan opetuksessa. Moni asia on itselle itsestäänselvyys, jolloin sitä ei aina huomaa katsoa pienen oppilaan silmin. Olen saanut paljon uusia ideoita ja jo kurssin aikanakin olen muuttanut opetustani enemmän matematiikka-puheen ja konkretian käyttämisen suuntaan. Olen myös teettänyt oppilailla enemmän pohdintatehtäviä. Selkeästi on nähtävissä oppilaissa muutoksia siihen, kuinka he suhtautuvat matematiikkaan ja miten he selviävät tehtävistä. Ehdottomasti on ollut hyvä päätös minulta aloittaa nämä matematiikka kurssit.”

alkuopettaja

“Minulla on ennestään melko paljon tietoa konkreettisesta ja toiminnallisesta matematiikasta. Olin varatutunut siihen, ettei kurssi tarjoaisi minulle kovinkaan paljoa uusia näkökulmia matematiikan opetukseen. Ilokseni sain huomata olevani väärässä. Sain ongelmalähtöisiä tehtäviä käsittelevästä osiosta ideoita uudenlaisiin tapoihin toteuttaa opetusta. Sain tältä kurssilta myös paljon hyviä materaaleja, joita pystyn hyödyntämään suoraan opetuksessani. Kiitos hyvin suunnitellusta ja toteutetusta kurssista!”

luokanopettaja

“Kurssilla opin tosi paljon, sillä oma opeurani on vasta aivan alkutaipaleella. Sain hyviä eväitä ja varmuutta matikan opettamiseen. Matikan opettaminen tuntuu tosi kivalta! Tältä kurssilta aion viedä omaan opetukseeni paljonkin! On kivaa, että materiaalit säilyvät täällä myös kurssin päättymisen jälkeen. Aivan varmasti palaan tänne yhden jos toisenkin jutun kohdalla. Kurssin seurauksena ajattelen matematiikan opettamisen olevan paljon innostavampaa. Tämä kurssi tuki hyvin täksi vuodeksi käyttööni valitsemaa matikan oppikirjasarjaa, joka on osaltaan lisännyt niin matikkapuhetta, toiminnallisuutta kuin käsitteiden ymmärtämistä luokassani.”

alkuopettaja

“Kurssilla opin kuinka tärkeää on, että oppilaat osaavat peruslaskutoimitukset ja ymmärtävät ne, ennenkuin heiltä vaaditaan laskutoimituksia, jotka rakentuvat näille perusteille. Kurssi on ollut minulle aivan kullan arvoinen. Tähän asti olen istunut luokissa samanaikaisopettajana ja yrittänyt ottaa haltuun esim. yläasteen oppimäärää. Nyt pystyin käymään läpi nämä perusasiat ja voin paremmin keskittyä siihen, missä mättää ja miten voin räätälöidä tehtäviä kunkin oppilaan osaamisen mukaan. Kurssin seurauksena ajattelen, että on hyvin tärkeää rohkaista kielentämistä, piirtämistä, selittämistä – ei vain matematiikan symbolikielen käyttämistä. Myös arvioinnin mahdollistamiseksi. Tältä kurssilta aion viedä omaan opetukseeni paljon konkretiaa.”

aikuisten perusopetuksen erityisopettaja

Aiheesta blogissamme

Tehtävätyypit: Dimitri Tuomela, OY & Tuula Pesonen, Matikkakukko – Yhteisöllinen oppiminen matematiikassa

Kurssin toteuttajat

Daranee Lehtonen

Matematiikan didaktiikan projektitutkija
Tampereen yliopisto
daranee.lehtonen@tuni.fi

Maarit Laitinen

Luokanopettaja
Tampereen kaupunki
maarit.laitinen@tampere.fi

Tuula Pesonen

Laaja-alainen erityisopettaja, koordinaattori
Kuopion kaupunki, Matikkakukko
tuula.pesonen@opedu.kuopio.fi

Jenny Kolström

Matematiikan opetusavustaja
Itä-Suomen yliopisto
jenny.kolström@uef.fi


Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. Alla rättigheter förbehålles.