Lukio

IdealamppuLUMATIKKA-koulutuksen luokka-astekohtainen osa on 6 op laajuinen, ja se on suositeltavaa suorittaa kaikille yhteisen osan jälkeen. Luokka-astekohtaisen osan jälkeen voit suorittaa kiinnostuksesi mukaan ohjelman valinnaisia kursseja.


Lukio

Seuraava kurssitoteutus syyslukukaudella 2019!

Kuvaus

Kurssilla käsitellään sekä lyhyen että pitkän matematiikan oppimiseen ja opettamiseen liittyviä ajankohtaisia haasteita. Keskeisiä teemoja ovat matematiikan oppimista tukevien teknologisten sovellusten tekninen ja pedagogisesti mielekäs käyttö opetuksessa sekä opiskelijoiden syvällisen matemaattisen ymmärryksen ja matemaattisen itseluottamuksen kehittymisen tukeminen. Kurssilla käsitellään myös erilaisia vaihtoehtoja arviointiin lukion matematiikassa ja keinoja oppilaiden kiinnostuksen ja motivaation herättämiseen ja ylläpitoon matematiikkaa kohtaan.

Kohderyhmä

Lukion matematiikan opettajat.

Tavoitteet

> Matemaattisen tiedon eri esitystapojen, erityisesti dynaamisten representaatioiden, merkityksen tunteminen matemaattisen ajattelun tukena lukion matematiikan oppimisessa

> Matematiikan oppimista tukevien sovellusten, kuten GeoGebran, mahdollisuuksien tunteminen lukion matematiikan opetuksessa, sovellusten käytön tekninen hallinta ja niiden pedagogisesti mielekäs käyttö

> Kielentämisen, argumentoinnin ja todistamistyyppisen ajattelun merkityksen tunteminen lukiomatematiikan oppimisen suhteen

> Arvioinnin eri muotojen, kuten formatiivisen arvioinnin, itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin, etujen ja haasteiden pohtiminen

> Matematiikan eri osa-alueisiin sekä yhteiskunnallisiin sovelluksiin tutustuminen sekä klassisten ongelmien ja mallinnustehtävien tuominen osaksi lukiomatematiikan opetusta.

Toteutustapa ja laajuus

Kurssin laajuus on kuusi opintopistettä (kuormitus on noin 162 tuntia; 1 op vastaa 27 h työskentelyä).

Kurssi toteutetaan syksyllä 2019 verkko-opintoina, jotka kukin voi suorittaa oman aikataulunsa puitteissa.

Kurssi sisältää
> oppimateriaaleihin tutustumista ja tehtävien tekemistä verkkoympäristössä
> opetuskokeiluita sekä niiden suunnittelua, raportointia ja reflektointia.

Lisäksi syksyllä 2019 järjestetään kysynnän perusteella muutamalla paikkakunnalla kaksi lähipäivää (á 3 h), jossa osallistujilla on mahdollisuus keskustella, viihtyä ja oppia yhdessä kurssin teemojen parissa. Kurssin opetusmateriaali tulee kokonaisuudessaan verkkoon, joten lähipäiviin osallistuminen on vapaaehtoista.

Aikataulu, paikkakunnat JA ILMOITTAUTUMINEN
Valmistaudu koulutukseen
Kouluttajat

Antti Viholainen
Matematiikan didaktiikan tutkijatohtori
Itä-Suomen yliopisto

Lasse Eronen
Matematiikan yliopistotutkija
Itä-Suomen yliopisto

Martina Aaltonen
Matematiikan tutkijatohtori
Helsingin yliopisto

Lauri Hellstén
FM, matematiikan opettaja
Espoon yhteislyseon lukio

Laura Tuohilampi
matematiikan didaktiikan yliopistonlehtori
Helsingin yliopisto

Dimitri Tuomela
matematiikan tohtorikoulutettava
Oulun yliopisto

Kurssin verkkoympäristöön (kevät 2019)

Kirjautumisohjeet on lähetetty ilmoittautuneille. Jos et ole saanut viestiä, ole yhteydessä info@lumatikka.luma.fi.


Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. Alla rättigheter förbehålles.