Lukio

LUMATIKKA 2: Lukiomatikkaa opiskelijakeskeisesti ja mielekkäästi (6 op)

Tervetuloa mukaan vielä syksyllä 2022 - ohjeet kurssi-ilmoittautumiseen löydät alta!

Kurssin sisältö

Kurssilla käsitellään sekä lyhyen että pitkän matematiikan oppimiseen ja opettamiseen liittyviä ajankohtaisia haasteita. Keskeisiä teemoja ovat matematiikan oppimista tukevien teknologisten sovellusten tekninen ja pedagogisesti mielekäs käyttö opetuksessa sekä opiskelijoiden syvällisen matemaattisen ymmärryksen ja matemaattisen itseluottamuksen kehittymisen tukeminen. Kurssilla käsitellään myös erilaisia vaihtoehtoja arviointiin lukion matematiikassa sekä keinoja oppilaiden kiinnostuksen ja motivaation herättämiseen ja ylläpitoon matematiikkaa kohtaan.

Kurssin teemaosiot MOOC-oppimisympäristössä:
Johdanto
1. Lue tämä
2. Mitä on matematiikka?
3. Mitä on matematiikan osaaminen?
4. Prosessitavoitteet
5. Arviointi matematiikan tekemisen taitona
6. Yhteisöllinen oppiminen (sis. harjoituksen 1)
7. Ongelmanratkaisun vaiheet
8. Ongelmanratkaisu ja itsesäätely
9. Ongelmanratkaisun opettamisesta
10. Matemaattisen ajattelun kielentäminen (sis. harjoituksen 2)
11. Perusteleminen ja todistaminen
12. Esitysmuodot
13. Dynaamiset esitysmuodot (sis. harjoituksen 3)
14. Koulumatematiikan tarina
15. Matemaattinen mallintaminen
16. Matematiikka yhteiskunnassa
17. Arvioinnin kehittämäiskohteet
18. Formatiivista arviointia kehittämässä (sis. harjoituksen 4)
19. TEORIAOSAN PÄÄTTÄVÄ TESTI
20. TODISTUS
21. Tekijät
22. Bonusmateriaali: Ohjelmointi ja algoritmit
23. Bonusmateriaali: Talousmatematiikkaa - Lainat
Kurssin teemaosiot MOOC-oppimisympäristössä.

Kohderyhmä

Matematiikan aineenopettajat ja erityisopettajat lukiossa sekä alan opiskelijat.

Kurssin teoriaosa on avoinna kaikille kiinnostuneille riippumatta siitä, onko parhaillaan opetustyössä. Teoriaosaan voivat osallistua siis myös mm. opiskelijat, työttömät, hoitovapaalla olevat ja muut matematiikan opetuksesta kiinnostuneet. Opetuksen kehittäjällä on oltava opetusryhmä käytettävissä.

Tavoitteet

Kurssisuoritus perustuu kahteen osaamismerkkiin:

Teoriaosaaja-osaamismerkin saaja

✓ Tuntee matematiikan prosessitavoitteiden sisällöt ja ymmärtää niiden merkityksen lukiomatematiikan oppimistavoitteina.
✓ Tuntee laajasti erilaisia keinoja tukea matematiikan osaamisen kehittymistä ja myönteistä suhtautumista matematiikkaan kielentämisen, yhteisöllisyyden, eri esitysmuotojen, todistamistyyppisen ajattelun, ohjelmoinnillisen ajattelun ja arvioinnin keinoin. 
✓ Hahmottaa  matematiikan merkityksen sekä yhteiskunnallisessa että historiallisessa kontekstissa ja ymmärtää yhteiskunnassa tapahtuvan kehityksen vaikutuksen koulumatematiikkaan.

Opetuksen kehittäjä -osaamismerkin saaja

✓ Osaa huomioida matematiikan prosessitavoitteet omassa opetuksessaan opetuksen tavoitteina, mutta myös keinoina kohti syvempää ymmärrystä ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan.
✓  Hahmottaa oman opetuksen kehittämisen ja tutkivan työotteen merkityksen voimavaroina opetustyössä.
✓ Osaa kehittää omaa opetustaan tutkimustiedon, henkilökohtaisen reflektion ja vertaisryhmässä tapahtuvan pohdinnan pohjalta.

Kesäkauden 2022 verkko-opinnot (9.5.-14.8.2022)

Kesällä 2022 ei ole tarjolla ohjattua kurssitoteutusta. Voit kuitenkin halutessasi tutustua päättyneillä kevään kurssialueilla materiaaleihin. Osasta kursseja on mahdollista myös suorittaa teoriaopintoja ja jatkaa syksyllä käytännön osuudesta. Kevään kurssialueet ja ohjeet kesäkauden opiskelumahdollisuuksiin on listattu tähän julkaisuun.

Syksyn 2022 verkko-opinnot (22.8.-13.11.2022)

Syksyn viimeiset ohjattuna toteutettavat verkko-opinnot MOOC-alustalla alkavat 22.8.2022. Kurssin verkko-oppimisympäristö avautuu osallistujille viikkoa aiemmin orientaatioviikon alkaessa 15.8. Kurssisuoritukset tulee olla palautettuna 13.11. mennessä. Kurssilla voi sen ollessa käynnissä edetä joko yhteisessä, joustavassa aikataulussa tai aloittaa opinnot haluamanaan ajankohtana ja edetä omassa tahdissa. Kurssin suorittamiseen ei sisälly mitään tiettyyn kellonaikaan sidottua pakollista osuutta. Kurssia seuraa kahden viikon arviointiperiodi 14.-27.11., jonka aikana ohjaajat arvioivat kurssisuorituksia ja pyytävät palautuksiin tarvittaessa täydennyksiä. Mahdolliset halutut materiaalit ja kouluttautumisesta saatava todistus on hyvä ottaa talteen kurssialustalta itselle, sillä MOOC-oppimisympäristö sulkeutuu 31.12.2022, hankkeen päättyessä.

Kurssista on mahdollista vaihtoehtoisesti suorittaa pelkkä teoriaosaajan merkki, mutta kurssitodistus ja opintopisteet myönnetään vain kokonaan suoritetusta kurssista (teoria + opetuksen kehitys). Palautusaikataulut koskevat koko kurssin suoritusta. Teoriaosuus ei ole aikataulutettu.

Ennakkoilmoittaudu LUMATIKKA-kursseille tästä linkistä. Ennakkoon ilmoittautuneet saavat ohjeet kurssialueelle liittymiseen noin viikkoa ennen kurssien alkamista. 

Valmistaudu koulutukseen

Kurssialueelle liittyminen

  1. Jos käytät Helsingin yliopiston MOOC-alustaa ensimmäistä kertaa, luo itsellesi käyttäjätunnus. Jos olet aiemmin osallistunut alustan kautta jollekin muulle kurssille, voit käyttää tuolloin luomaasi käyttäjätunnusta.
  2. Vahvista käyttäjätunnus sähköpostissa. Vahvistusviestin saapumisessa voi olla viivettä tai viesti voi herkästi mennä roskapostiin. Teknisissä ongelmissa ole yhteydessä info@lumatikka.luma.fi tai suoraan MOOC-ylläpitoon moodle@helsinki.fi.
  3. Liity kurssialueelle suoran linkin kautta. Ensimmäisen liittymiskerran jälkeen kurssi tulee näkyviin MOOCissa Valikko-sivulle.

Muita linkkivinkkejä

Vinkkejä koulutukseen valmistautumiseen
Usein kysyttyjä kysymyksiä

Osallistujien palautetta kurssista

“Mielestäni kurssin videot, tekstit ja harjoitukset ovat mielenkiintoisia sekä huolella tehtyjä ja valittuja. Ainakin itse opin niistä paljon uutta, jota pystyn soveltamaan opetus- ja ohjaustyössäni.”

lukio- ja korkeakouluopettaja

Aiheesta blogissamme ja muualla

15.1.2019
LUMATIKKA-blogi 14.10.2019
LUMATIKKA-podcasast: Kisällioppiminen lukiomatikassa – Piia Vikberg

Oppimateriaali: Päivi Portaankorva-Koivisto – Väitellen lisää matikkapuhetta luokkaan!

Kurssin toteuttajat

Kurssivastaava

Saana Kinnunen

LUMA-keskuksen hankesuunnittelija
Itä-Suomen yliopisto
saana.​kinnunen​@uef.fi

Muut kurssin tekijät

Antti Viholainen

Lasse Eronen

Lauri Hellstén

Martina Aaltonen

Laura Tuohilampi

Dimitri Tuomela


Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. Alla rättigheter förbehålles.

Top