Lukio

LUMATIKKA 2: Lukiomatikkaa opiskelijakeskeisesti ja mielekkäästi (6 op)

Seuraava kurssikerta alkaa elokuussa 2021! Ilmoittautuminen on käynnissä 23.4.-23.8. tällä sivulla.

Kurssin sisältö

Kurssilla käsitellään sekä lyhyen että pitkän matematiikan oppimiseen ja opettamiseen liittyviä ajankohtaisia haasteita. Keskeisiä teemoja ovat matematiikan oppimista tukevien teknologisten sovellusten tekninen ja pedagogisesti mielekäs käyttö opetuksessa sekä opiskelijoiden syvällisen matemaattisen ymmärryksen ja matemaattisen itseluottamuksen kehittymisen tukeminen. Kurssilla käsitellään myös erilaisia vaihtoehtoja arviointiin lukion matematiikassa sekä keinoja oppilaiden kiinnostuksen ja motivaation herättämiseen ja ylläpitoon matematiikkaa kohtaan.

Kohderyhmä

Matematiikan aineenopettajat ja erityisopettajat lukiossa sekä alan opiskelijat.

Kurssin teoriaosa on avoinna kaikille kiinnostuneille riippumatta siitä, onko parhaillaan opetustyössä. Teoriaosaan voivat osallistua siis myös mm. opiskelijat, työttömät, hoitovapaalla olevat ja muut matematiikan opetuksesta kiinnostuneet. Opetuksen kehittäjällä on oltava opetusryhmä käytettävissä.

Tavoitteet

Kurssisuoritus perustuu kahteen osaamismerkkiin:

Teoriaosaaja-osaamismerkin saaja

✓ Tuntee matematiikan prosessitavoitteiden sisällöt ja ymmärtää niiden merkityksen lukiomatematiikan oppimistavoitteina.
✓ Tuntee laajasti erilaisia keinoja tukea matematiikan osaamisen kehittymistä ja myönteistä suhtautumista matematiikkaan kielentämisen, yhteisöllisyyden, eri esitysmuotojen, todistamistyyppisen ajattelun, ohjelmoinnillisen ajattelun ja arvioinnin keinoin. 
✓ Hahmottaa  matematiikan merkityksen sekä yhteiskunnallisessa että historiallisessa kontekstissa ja ymmärtää yhteiskunnassa tapahtuvan kehityksen vaikutuksen koulumatematiikkaan.

Opetuksen kehittäjä -osaamismerkin saaja

✓ Osaa huomioida matematiikan prosessitavoitteet omassa opetuksessaan opetuksen tavoitteina, mutta myös keinoina kohti syvempää ymmärrystä ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan.
✓  Hahmottaa oman opetuksen kehittämisen ja tutkivan työotteen merkityksen voimavaroina opetustyössä.
✓ Osaa kehittää omaa opetustaan tutkimustiedon, henkilökohtaisen reflektion ja vertaisryhmässä tapahtuvan pohdinnan pohjalta.

Kurssista on vaihtoehtoisesti mahdollista suorittaa pelkästään teoriaosaajan merkki. Allakuvatut suoritusaikataulut koskevat vain opetusken kehittäjiä. Teoriaopinnoissa voi edetä omassa tahdissa kurssin aloitus- ja päättymispäivämäärän sisällä. Opintopisteet ja kurssitodistus myönnetään vain kokonaan suoritetusta kurssista (teoria + opetuksen kehitys).

Aikataulu

Syksyn 2021 verkko-opinnot (30.8.-28.11.2021)

Syksyn verkko-opinnot alkavat 30.8. ja päättyvät 28.11.2021. Tällä aikavälillä kursseilla on suositeltavaa edetä yhteisessä, mutta joustavassa aikataulussa. Kurssin suorittamiseen ei sisälly mitään tiettyyn kellonaikaan sidottua pakollista osuutta. Kurssia seuraa arviointiperiodi, jonka aikana ohjaajat arvioivat kurssisuorituksia ja pyytävät palautuksiin tarvittaessa täydennyksiä.

Kursseille voi ilmoittautua ennakkoon 23.4.-23.8.2021 ilmoittautumissivun kautta. Ennakkoon ilmoittautuneet saavat ohjeet kurssialueelle liittymiseen noin viikkoa ennen kurssien alkamista.

Kevään 2021 verkko-opinnot (11.1.-18.4.2021)

Kurssi on päättynyt 18.4.2021. Kurssin materiaaleihin voi itsenäisesti tutustua kevään kurssialueella, mutta palautuksia ei oteta vastaan kesän aikana. Mikäli kurssiin sisältyy ns. “teoriaosaajan merkki”, voi teoriaopintoja tehdä kesän aikana ja ilmoittautua syksyllä jatkamaan opintoja “opetuksenkehittäjäksi”.

Jos käytät Helsingin yliopiston MOOC-alustaa ensimmäistä kertaa, luo itsellesi käyttäjätunnus. Jos olet aiemmin osallistunut alustan kautta jollekin muulle kurssille, voit käyttää tuolloin luomaasi käyttäjätunnusta.

Kun olet vahvistanut käyttäjätunnuksen, liity kurssialueelle alla olevan linkin kautta. Ensimmäisen kerran jälkeen kurssi tulee näkyviin Omat kurssini -sivulla välilehdelle 2021. Teknisissä ongelmissa ole yhteydessä info@lumatikka.luma.fi tai suoraan MOOC-ylläpitoon moodle@helsinki.fi.

Pääset kurssialueelle tästä linkistä. Kurssilla on edellä kuvattu teoriaosuus.

Valmistaudu koulutukseen

Vinkkejä koulutukseen valmistautumiseen
Usein kysyttyjä kysymyksiä

Osallistujien palautetta kurssista

“Mielestäni kurssin videot, tekstit ja harjoitukset ovat mielenkiintoisia sekä huolella tehtyjä ja valittuja. Ainakin itse opin niistä paljon uutta, jota pystyn soveltamaan opetus- ja ohjaustyössäni.”

lukio- ja korkeakouluopettaja

Aiheesta blogissamme ja muualla

15.1.2019
LUMATIKKA-blogi 14.10.2019
LUMATIKKA-podcasast: Kisällioppiminen lukiomatikassa – Piia Vikberg

Oppimateriaali: Päivi Portaankorva-Koivisto – Väitellen lisää matikkapuhetta luokkaan!

Kurssin toteuttajat

Antti Viholainen

Matematiikan didaktiikan tutkijatohtori
Itä-Suomen yliopisto
antti.viholainen@uef.fi

Lasse Eronen

Matematiikan yliopistotutkija
Itä-Suomen yliopisto
lasse.eronen@uef.fi

Lauri Hellstén

FM, matematiikan opettaja
Espoon yhteislyseon lukio
lauri.k.hellsten@gmail.com

Martina Aaltonen

Matematiikan tutkijatohtori
Helsingin yliopisto
martina.aaltonen@helsinki.fi

Laura Tuohilampi

matematiikan didaktiikan yliopistonlehtori, Matikkanälkä-ideologian kehittäjä
Helsingin yliopisto
laura.tuohilampi@helsinki.fi

Dimitri Tuomela

matematiikan tohtorikoulutettava
Oulun yliopisto
dimitri.tuomela@oulu.fi


Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. Alla rättigheter förbehålles.