(1) Kaikille yhteinen osa

Idealamppu

LUMATIKKA-koulutuksen kaikille yhteinen osa on laajuudeltaan kolme opintopistettä ja avaa LUMATIKKA-kurssien sarjan. Osa on suositeltavaa suorittaa ennen muita koulutuksen osia, mutta ei välttämätöntä.


LUMATIKKA 1: Matematiikan polulla varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle (3 op)

Syksyn 2019 kurssi on käynnissä – tervetuloa koulutukseen!

Kuvaus

Monet tahot kantavat huolta matemaattis-luonnontieteellisten osaajien tarpeen kasvusta ja koulujärjestelmän kyvystä tuottaa näitä osaajia tulevina vuosina. Myös oppijoiden keskuudessa matematiikan tärkeys ymmärretään, mutta silti matematiikka ei usein kuulu suosituimpien oppiaineiden joukkoon.

LUMATIKKA-ohjelman kaikille yhteisessä osassa lähestymme näitä haasteita ratkaisukeskeisesti. Uskomme vahvasti, että opetuksen tavoiteorientoitunut ongelmalähtöisyys ja kaiken tasoisten oppijoiden osaamisen vahvistaminen ovat tärkeitä osatekijöitä matikkainnostuksen lisäämisessä!

Kohderyhmä

Matematiikan parissa työskentelevä opetushenkilöstö varhaiskasvattajista toisen asteen opettajiin ja erityisopettajiin. Kurssin teoriaosa on avoinna kaikille kiinnostuneille riippumatta siitä, onko parhaillaan opetustyössä. Teoriaosaan voivat osallistua siis myös mm. opiskelijat, työttömät, hoitovapaalla olevat ja muut matematiikan opetuksesta kiinnostuneet.

Tavoitteet

LUMATIKKA 1 -kurssilla

> opit hyödyntämään ongelmalähtöisyyttä opetuksessasi entistä monipuolisemmin
> saat työkaluja eriyttämiseen ja kaiken tasoisten oppijoiden osaamisen vahvistamiseen
> saat runsaasti uusia näkökulmia olemassa olevan oppimateriaalin hyödyntämiseen.

Toteutustapa ja laajuus

LUMATIKKA 1 -kurssin laajuus on kolme opintopistettä (kuormitus noin 81 tuntia; 1 op vastaa  27 h opiskelua).

Voit suorittaa kurssin täysin verkossa. Koulutus sisältää:

> TEORIAOSAAJA: perehtymistä verkkomateriaaliin sekä materiaaliin liittyviä tehtäviä (1,5 op)
> OPETUKSEN KEHITTÄJÄ: kokeilut omassa opetuksessa sisältäen suunnittelun ja raportoinnin (1,5 op).
Huom! Tarvitset opetusryhmän tämän osuuden suorittamiseen.

ALOITA KURSSIN VERKKO-OPINNOT TÄSTÄ!

Kurssin verkko-opintoihin ei tarvitse erillistä ilmoittautumista tai kurssiavainta.
Jos käytät Helsingin yliopiston MOOC-alustaa ensimmäistä kertaa, luo itsellesi käyttäjätunnus. Jos olet aiemmin osallistunut alustan kautta jollekin muulle kurssille, voit käyttää tuolloin luomaasi käyttäjätunnusta.

AIKATAULU JA ILMOITTAUTUMINEN LÄHIPÄIVÄÄN

Lisäksi järjestämme marraskuussa 2019 Joensuussa ja Helsingissä lähitapaamisen (3 h), jossa voit vaihtaa ajatuksia kurssin aiheisiin liittyen kouluttajien ja kollegoiden kanssa. Lähitapaamisiin osallistuminen on vapaaehtoista, mutta etukäteisilmoittautuminen vaaditaan 29.10. mennessä.

LUMATIKKA 1: Matematiikan polulla varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle – Osallistujat suunnittelevat opetuskokeilua koulutuspäivässä syksyllä 2018
Valmistaudu koulutukseen
Kouluttaja

Mika Koponen

matematiikan opettaja, opettajankouluttaja
Helsingin yliopisto, mika.koponen@helsinki.fi


Kaikki oikeudet muutoksiin pidätettän.