(1) Kaikille yhteinen osa

Idealamppu

LUMATIKKA-koulutuksen kaikille yhteinen osa avaa LUMATIKKA-kurssien sarjan, ja se on suositeltavaa suorittaa ennen muita koulutuksen osia.


LUMATIKKA 1: Matematiikan polulla varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle (3 op)

Kuvaus

Monet tahot kantavat huolta matemaattis-luonnontieteellisten osaajien tarpeen kasvusta ja koulujärjestelmän kyvystä tuottaa näitä osaajia tulevina vuosina. Myös oppijoiden keskuudessa matematiikan tärkeys ymmärretään, mutta silti matematiikka ei usein kuulu suosituimpien oppiaineiden joukkoon.

LUMATIKKA-ohjelman kaikille yhteisessä osassa lähestymme näitä haasteita ratkaisukeskeisesti. Uskomme vahvasti, että opetuksen tavoiteorientoitunut ongelmalähtöisyys ja kaiken tasoisten oppijoiden osaamisen vahvistaminen ovat tärkeitä osatekijöitä matikkainnostuksen lisäämisessä!

Kohderyhmä

Matematiikan parissa työskentelevä opetushenkilöstö varhaiskasvattajista toisen asteen opettajiin ja erityisopettajiin. Kurssin teoriaosa on avoinna kaikille kiinnostuneille riippumatta siitä, onko parhaillaan opetustyössä. Teoriaosaan voivat osallistua siis myös mm. opiskelijat, työttömät, hoitovapaalla olevat ja muut matematiikan opetuksesta kiinnostuneet.

Tavoitteet

LUMATIKKA 1 -kurssilla

> opit hyödyntämään ongelmalähtöisyyttä opetuksessasi entistä monipuolisemmin
> saat työkaluja eriyttämiseen ja kaiken tasoisten oppijoiden osaamisen vahvistamiseen
> saat runsaasti uusia näkökulmia olemassa olevan oppimateriaalin hyödyntämiseen.

Toteutustapa ja laajuus

LUMATIKKA 1 -kurssin laajuus on kolme opintopistettä (kuormitus noin 81 tuntia; 1 op vastaa  27 h opiskelua).

Voit suorittaa kurssin täysin verkossa. Koulutus sisältää:

> TEORIAOSAAJA (1,5 op): perehtymistä verkkomateriaaliin sekä materiaaliin liittyviä tehtäviä
> OPETUKSEN KEHITTÄJÄ (1,5 op): kokeilut omassa opetuksessa sisältäen suunnittelun ja raportoinnin. Huom! Tarvitset opetusryhmän tämän osuuden suorittamiseen.

Lisäksi järjestämme marraskuussa 2019 Joensuussa ja Helsingissä lähitapaamisen (3 h), jossa voit vaihtaa ajatuksia kurssin aiheisiin liittyen kouluttajien ja kollegoiden kanssa. Lähitapaamisiin osallistuminen on vapaaehtoista, mutta etukäteisilmoittautuminen vaaditaan.

AIKATAULU JA ILMOITTAUTUMINEN
Valmistaudu koulutukseen
TÄSTÄ PÄÄSET KURSSIN VERKKOYMPÄRISTÖÖN!
Kouluttajat

Mika Koponen

matematiikan opettaja, opettajankouluttaja
Helsingin yliopisto, mika.koponen@helsinki.fi

Minna Hirvonen

Tutkimusavustaja, Helsingin yliopisto, minna.m.hirvonen@helsinki.fi


LUMATIKKA 1: Matematiikan polulla varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle – Osallistujat suunnittelevat opetuskokeilua koulutuspäivässä syksyllä 2018