(1) Kaikille yhteinen osa

IdealamppuLUMATIKKA-koulutuksen kaikille yhteinen osa (3 op) avaa LUMATIKKA-kurssien sarjan, ja se on suositeltavaa suorittaa ennen muita koulutuksen osia.


Kuvaus

Monet tahot kantavat huolta matemaattis-luonnontieteellisten osaajien tarpeen kasvusta ja koulujärjestelmän kyvystä tuottaa näitä osaajia tulevina vuosina. Myös oppijoiden keskuudessa matematiikan tärkeys ymmärretään, mutta silti matematiikka ei usein kuulu suosituimpien oppiaineiden joukkoon.

LUMATIKKA-ohjelman kaikille yhteisessä osassa lähestymme näitä haasteita ratkaisukeskeisesti. Uskomme vahvasti, että opetuksen tavoiteorientoitunut ongelmalähtöisyys ja kaiken tasoisten oppijoiden osaamisen vahvistaminen ovat tärkeitä osatekijöitä matikkainnostuksen lisäämisessä!

Kohderyhmä

Matematiikan parissa työskentelevä opetushenkilöstö varhaiskasvattajista toisen asteen opettajiin ja erityisopettajiin.

Tavoitteet

Kaikille yhteissä osassa

> opit hyödyntämään ongelmalähtöisyyttä entistä monipuolisemmin opetuksessasi.
> saat työkaluja eriyttämiseen ja kaiken tasoisten oppijoiden osaamisen vahvistamiseen.
> saat runsaasti uusia näkökulmia olemassa olevan oppimateriaalin hyödyntämiseen.

Toteutustapa ja laajuus

Kaikille yhteisen osan laajuus on kolme opintopistettä (kuormitus noin 81 tuntia; 1 op vastaa  27 h opiskelua).

Voit suorittaa kurssin täysin verkossa, koulutus sisältää:

> perehtymistä verkkomateriaaliin sekä materiaaliin liittyviä tehtäviä
> kokeilut omassa opetuksessa, sis. suunnittelun ja raportoinnin

Lisäksi järjestämme kysynnän mukaan muutamalla paikkakunnalla syksyn 2019 aikana kaksi lähitapaamista, jossa voit vaihtaa ajatuksia kurssin aiheisiin liittyen kouluttajien ja kollegoiden kanssa. Lähitapaamisiin osallistuminen on vapaaehtoista.

AIKATAULU, PAIKKAKUNNAT JA ILMOITTAUTUMINEN
VALMISTAUDU KOULUTUKSEEN

 

Kuva: LUMATIKKA – kaikille yhteinen osa syksyllä 2018
Kouluttajat

Laura Tuohilampi

Laura Tuohilampi

matematiikan opettaja, opettajankouluttaja,
Matikkanälkä-ideologian luoja
Helsingin yliopisto
Twitter-logo

Mika Koponen

matematiikan opettaja, opettajankouluttaja
Helsingin yliopisto

 


Verkkokurssin kurssiympäristöön (kevät 2019)
Sulautetun kurssin kurssiympäristöön (kevät 2019)

Ohjeet kurssiympäristöihin kirjautumisesta on lähetetty kurssin alkaessa ilmoittautuneille. Jos et ole saanut ohjesähköpostia, ole yhteydessä info@lumatikka.luma.fi.