Varhaiskasvatus ja esiopetus

LUMATIKKA 2: Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen matematiikkaa lapsilähtöisesti

LUMATIKKA 2: Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen matematiikkaa lapsilähtöisesti -kurssin oppimisympäristöön Digicampuksessa pääset tästä linkistä. Ohjeet Digicampukseen kirjautumisesta ja itserekisteröitymisestä sekä muita opiskeluvinkkejä löydät sivulta Itseopiskelukurssit. Tältä sivulta löydät tarkemman kuvauksen kurssin sisällöistä ja suorittamisesta.

Kurssin sisältö

Lela asui meressä. Kerran kalakuningas antoi Lelalle taikajuomaa, ja Lela muuttui heti kalasta ihmiseksi! Hän nousi maan pinnalle ja kierteli ympäriinsä. Maalla hän kohtasi toinen toistaan ihmeellisempiä asioita! Lopulta Lela löysi itsensä päiväkodista, joka oli kaikkein ihmeellisin paikka…

Päiväkodissa oli taas tullut lelujen keräämisen hetki. Lapset olivat rakentaneet linnan käyttäen erivärisiä legoja ja puupalikoita. Lela keräsi siniset, punaiset ja keltaiset rakennusosat omiin laatikoihin. Niksu keräsi legot ja palikat omiin laatikoihinsa. Voit arvata, että maan päällä kaikki oli aivan erilaista kuin meren pohjassa – myös lelujen kerääminen! Miten lelut voidaan kerätä monella tapaa? Joka päivä päiväkodista löytyi uusia ihmeellisiä asioita!

Niksu kuusi sormea pystyssä. Lela symboli 6 piirretty paperille.
Lelan ja Niksun seikkailut kurssialueella on kuvittanut Emilia Erfving.

Tällä LUMATIKKA-kurssilla saat konkreettisia ideoita siitä, miten lasten matemaattista ajattelua voidaan kehittää esimerkiksi yllä kuvattujen arjen tilanteiden kautta. Kurssilla tutustutaan Lela-hahmon kautta varhaiskasvatukseen kuuluviin matemaattisiin sisältöihin, kuten suhteisiin, mittaamiseen, tilastointiin ja ohjelmointiin. Matematiikkaa eheytetään liikuntaan ja ympäristökasvatukseen sekä esitellään lapsen ajattelun kehitykseen ja opetussuunnitelmiin pohjautuen.

Kurssilla käydään läpi uusimman tutkimustiedon valossa myös matematiikan opettamisen ikäkausipedagogiikkaa sekä matematiikan oppimisen tukemista. Tavoitteena on antaa työkaluja lapsilähtöiseen, ilmiöpohjaiseen ja havainnollistavaan matematiikan perustaitojen opetukseen päiväkodin arjessa. Lelan matematiikkaseikkailu päiväkodissa -kirjaseen voit tutustua myös täältä.

Kurssin teemaosiot Digicampus-oppimisympäristössä: 1. Johdanto 2. Lelan matematiikkaseikkailu päiväkodissa 3. Arjen matematiikkaa 4. Aika 5. Opetusta ohjaavat asiakirjat 6. Mittaaminen 7. Ajattelun kehittyminen 8. Esimatemaattiset taidot 9. Matemaattisen ajattelun kielentäminen 10. Lukukäsite  11. Ikäkausipedagogiikka  12. Geometria 13. Tilastot 14. Matemaattisten taitojen tukeminen 15. Ongelmanratkaisutaidot 16. Matematiikan merkitys yhteiskunnassa  17. Ohjelmointi ja algoritmit 18. Kurssin materiaalit talteen 19. TEORIAOSAAJA (sis. kokoavan testin) 20. OPETUKSEN KEHITTÄJÄ 21. DIPLOMI 22. Tekijät
Kurssin teemaosiot Digicampus-oppimisympäristössä.

Kohderyhmä

Kurssi on suunnattu varhaiskasvatuksen opettajille ja varhaiskasvatuksen sosionomeille. Lisäksi kurssi voi olla hyödyllinen myös matematiikan parissa työskenteleville lastenhoitajille ja alan opiskelijoille. Kurssimateriaaleihin voi tutustua kuitenkin kuka tahansa varhaismatemaattisten taitojen opetuksesta kiinnostunut. 

Suorittaminen

Itseopiskelukurssin voi aloittaa haluamanaan ajankohtana ja edetä omassa tahdissa. Kurssin suoritus perustuu teoriaosion ja opetuksen kehittäjä -osion suorittamiseen. Teoriaosio sisältää kurssimateriaaleihin tutustumista ja niihin liittyvien teoriatestien tekemisen. Opetuksen kehittäjä -osion tarkoitus on, että suunnittelet ja teet kurssin päätteeksi opetuskokeilun, joka syventää teoreettista osaamistasi ja siirtää sitä käytännön tasolle. Voit teettää opetuskokeilun työn ohessa omassa opetusryhmässäsi. Jos et ole parhaillaan työelämässä, hyödynnä opetuskokeiluun esimerkiksi kollegasi ryhmää tai teetä kokeilu vaikkapa sukulaislapselle. Kun suoritat molemmat osiot, saat kurssista myös diplomin.

Oman opiskelun helpottamiseksi voit tutustua kurssin suorittamiseen kuluvaan suuntaa-antavaan aika-arvioon:

Arvioitu suoritusaika Tehtävä
20 hTeoriaosuuteen tutustuminen ja teoriatesti
10 hOpetuksen kehittäjä -materiaaleihin tutustuminen ja opetuskokeilun suunnitelman tekeminen
15 hOpetuskokeilun toteuttaminen ja reflektointi sekä esitelmän tekeminen työyhteisön kehittämiseksi

Teoriaosaaja:

✓ osaa hyödyntää erilaisia arjen tilanteita lasten matemaattisen ajattelun tukemisessa.

✓ hahmottaa, miten matematiikka näyttäytyy varhaiskasvatuksen opetussuunnitelmien ja ajattelun kehityksen näkökulmasta.

✓ tiedostaa varhaiskasvatuksen ja myöhempien matemaattisten taitojen välisen yhteyden.

✓ tuntee pedagogisesti mielekkäitä tapoja opettaa seuraavia matemaattisia teemoja: lukukäsite, mittaaminen, geometria, ajan käsite, ohjelmointi ja suhdekäsitteet.

Opetuksen kehittäjä:

✓ osaa tukea alle kouluikäisten lasten matemaattisen ajattelun kehittymistä varhaiskasvatuksen/esiopetuksen pedagogisessa toiminnassa.

✓ hahmottaa oman työn kehittämisen ja tutkivan työotteen merkityksen voimavaroina opetus- ja kasvatustyössään.

✓ osaa kehittää omaa opetustaan tutkimustiedon, henkilökohtaisen reflektion ja työyhteisössä tapahtuvan pohdinnan pohjalta.

Maistiainen kurssista

Osallistujien palautetta kurssista

Suoritin varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen matikkaa -osion ja innoistuin siitä hirveästi. Opiskelu oli kivaa ja pystyin suoraan hyödyntämään melkein kaikkea oppimaani omaan käytännön opetukseen.

varhaiskasvatuksen opettaja

Kurssin anti on ollut monipuolinen ja hyödyllinen. Sen myötä olen pohtinut matematiikan opettamiseen ja oppimiseen liittyviä asioita ja saanut omaan työhöni monta toteuttamiskelpoista hyvää, oivaltavaa ideaa ja tehtävää toteutettavaksi yhdessä lasten kanssa.

esikoulun opettaja

Kurssin tekijät

Pääsuunnittelutiimi

Martina Aaltonen
Emilia Manninen
Heidi Filppa
Anni Jyrinsalo
Maria Larionova
Salla Jansson
Jonna Kangas
Ann-Catherine Henriksson
Inkeri Sundqvist
Eveliina Hietakymi

Muu suunnittelu- ja ohjaustiimi

Johanna Hirvi
Eva Staffans
Jyrki Reunamo
Teemu Hokkanen
Susanna Toikka
Alisa Uusi-Kilponen

Top