Ohjelmointi

LUMATIKKA 3: Ohjelmoinnin merkitys matematiikan opetuksessa

LUMATIKKA 3: Ohjelmoinnin merkitys matematiikan opetuksessa -kurssin oppimisympäristöön Digicampuksessa pääset tästä linkistä. Ohjeet Digicampukseen kirjautumisesta ja itserekisteröitymisestä sekä muita opiskeluvinkkejä löydät sivulta Itseopiskelukurssit. Tältä sivulta löydät tarkemman kuvauksen kurssin sisällöistä ja suorittamisesta.

Kuvaus

Kurssin tavoitteena on näyttää, miten ohjelmointitaito auttaa ratkaisemaan matematiikan ongelmia, jotka olisivat vaikeita tai kokonaan saavuttamattomissa perinteisin menetelmin.

Ohjelmoinnin perusteiden osaaminen tekee tietokoneesta tehokkaan ongelmanratkaisun työvälineen. Tietokoneen etuna on sen huima laskentanopeus, minkä ansiosta ohjelmoija voi automatisoida matemaattisen ilmiön tutkimisen. Kurssilla tutustutaan käytännön esimerkkien kautta siihen, miten ohjelmointi tuo lisää mahdollisuuksia koulun matematiikan aiheisiin.

Kurssin teemaosiot Digicampus-oppimisympäristössä: 1. Johdanto 2. Teoriaosaaja: Ohjelmoinnin harjoittelu 3. Opetuksen kehittäjä: Ohjelmoinnin opetuskokeilu  4. DIPLOMI 5. Tekijät.
Kurssin teemaosiot Digicampus-oppimisympäristössä.

Kohderyhmä

Kurssi ja sen materiaalit on suunnattu yläkoulun ja lukion matematiikan opettajille. Myös luokanopettajat vuosiluokilla 5–6 voivat osallistua kurssille oman ammatillisen kehittymisen näkökulmasta huomioiden kurssin varsinaisen kohderyhmän. Lisäksi alan opiskelijoille voi olla hyötyä kurssin materiaaleista. Kurssimateriaaleihin voi tutustua kuitenkin kuka tahansa ohjelmoinnin opetuksesta kiinnostunut. 

Suorittaminen

Itseopiskelukurssin voi aloittaa haluamanaan ajankohtana ja edetä omassa tahdissa. Kurssin suoritus perustuu teoriaosion ja opetuksen kehittäjä -osion suorittamiseen. Teoriaosion saa suoritettua tutustumalla teoriaosuuden materiaaleihin ja tekemällä ohjelmointitehtäviä. Opetuksen kehittäjä -osion tarkoitus on, että suunnittelet ja teet kurssin päätteeksi opetuskokeilun, joka syventää teoreettista osaamistasi ja siirtää sitä käytännön tasolle. Voit teettää opetuskokeilun työn ohessa omassa opetusryhmässäsi. Jos et ole parhaillaan työelämässä, hyödynnä opetuskokeiluun esimerkiksi kollegasi ryhmää tai teetä kokeilu vaikkapa sukulaislapselle. Kun suoritat molemmat osiot, saat kurssista myös diplomin.

Oman opiskelun helpottamiseksi voit tutustua kurssin suorittamiseen kuluvaan suuntaa-antavaan aika-arvioon:

Arvioitu suoritusaika      Tehtävä
12 hTeoriaosuuteen tutustuminen, Tie koodariksi -tehtävät ja reflektio
10 hOpetuskokeilun suunnittelu ja toteutus

Teoriaosaaja:

✓ osaa Python-ohjelmointikielen alkeet, jotka opitaan Tie koodariksi -palvelun avulla.

✓ hahmottaa yleiskuvan siitä, mikä on ohjelmoinnin merkitys matematiikassa.

✓ tuntee esimerkkejä ohjelmointitehtävistä, joita voi hyödyntää oppitunneilla.

Opetuksen kehittäjä:

✓ osaa soveltaa ohjelmointia matematiikan opetuksessaan.

✓ hahmottaa oman opetuksen kehittämisen ja luovan työotteen merkityksen voimavaroina opetus- ja kasvatustyössä.

✓ osaa kehittää omaa opetustaan tutkimustiedon ja henkilökohtaisen reflektion pohjalta.

Osallistujien palautetta kurssista

“Kiitoksia, “pakotettu” tutustuminen ohjelmoinnin perusteisiin vuosien tauon jälkeen olikin raikastava kokemus. Aion tehdä loputkin tehtävistä ja ajattelin ilmoittautua myös keväällä Pythonin peruskurssille oppilaitoksessani. Kiitos.”

Ammattikorkeakoulun opettaja

Maistiainen kurssista

Kurssin tekijät

Pääsuunnittelutiimi

Antti Laaksonen
Veera Lupunen
Inkeri Sundqvist

Muu suunnittelu- ja ohjaustiimi

Eveliina Hietakymi
Virpi Sumu
Susanna Toikka
Alisa Uusi-Kilponen

Top