Matematiikkaa kehollisesti ja liikkuen

LUMATIKKA 3: Matematiikkaa kehollisesti ja liikkuen

LUMATIKKA 3: Matematiikkaa kehollisesti ja liikkuen -kurssin oppimisympäristöön Digicampuksessa pääset tästä linkistä. Ohjeet Digicampukseen kirjautumisesta ja itserekisteröitymisestä sekä muita opiskeluvinkkejä löydät sivulta Itseopiskelukurssit. Tältä sivulta löydät tarkemman kuvauksen kurssin sisällöistä ja suorittamisesta.

Kurssikuvaus

Kehollisuudella, liikkumisella ja ulkoilulla voidaan tuoda matematiikan tunneille lisää innostusta ja motivaatiota sekä kokonaan uusia näkökulmia keskeisiin opintosuunnitelman teemoihin. Kurssi antaa muun muassa ideoita ja toimintamalleja matematiikan tuntien pitämiseen luokkahuoneen ulkopuolella. Mitä helposti toteutettavia mahdollisuuksia mobiiliteknologia tuo, ja miten oman liikkuvan oppitunnin voi suunnitella?

Tanssin ja kehollisen kokemuksen kautta avautuu myös paljon mahdollisuuksia matematiikassa tärkeään luovuuteen sekä tuttujen matemaattisten käsitteiden katsomiseen uusista näkökulmista. Suoran yhtälö hahmottuu koordinaatistoon ryhmässä suunniteltavan koreografian avulla, lumihiutaletanssissa pääsee symmetrian kokemaan itse symmetrisen kuvion osana ja jaollisuuden salat avautuvat taputusleikissä, naurunremakan lomassa. Matematiikka hahmottuu syvällisemmin, kun keho ja mieli toimivat yhdessä.

Kurssin teemaosiot Digicampus-oppimisympäristössä: 1. Johdanto 2. Matematiikka ja keho 3. Liikkuva matematiikan oppitunti 4. Matematiikka ja tanssi 5. Matematiikka, mielikuvitus ja mielikuvat 6. Matematiikka ja kehollinen käsitteenmuodostus 7. Oma liikunnallinen matikkatuokio 8. DIPLOMI 9. Tekijät
Kurssin teemaosiot Digicampus-oppimisympäristössä.

Kohderyhmä

Kurssi soveltuu kaikille matematiikkaa opettaville varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Myös alan opiskelijoille on hyötyä kurssin materiaaleista. Kurssimateriaaleihin voi tutustua kuitenkin kuka tahansa, joka on kiinnostunut matematiikan opetuksen ja liikunnan integroinnista. 

Suorittaminen

Itseopiskelukurssin voi aloittaa haluamanaan ajankohtana ja edetä omassa tahdissa. Kurssin suoritus perustuu teoriaosion ja opetuksen kehittäjä -osion suorittamiseen. Teoriaosio sisältää kurssimateriaaleihin tutustumista ja niihin liittyvien pohdintatehtävien tekemisen. Opetuksen kehittäjä -osion tarkoitus on, että suunnittelet ja teet kurssin päätteeksi opetuskokeilun, joka syventää teoreettista osaamistasi ja siirtää sitä käytännön tasolle. Voit teettää opetuskokeilun työn ohessa omassa opetusryhmässäsi. Jos et ole parhaillaan työelämässä, hyödynnä opetuskokeiluun esimerkiksi kollegasi ryhmää tai teetä kokeilu vaikkapa sukulaislapselle. Kun suoritat molemmat osiot, saat kurssista myös diplomin.

Oman opiskelun helpottamiseksi voit tutustua kurssin suorittamiseen kuluvaan suuntaa-antavaan aika-arvioon:

Arvioitu suoritusaika Tehtävä
10 hTeoriaosuuteen tutustuminen ja siihen liittyvien tehtävien tekeminen
10 hOpetuskokeilun suunnittelu ja toteutus

Teoriaosaaja:

✓ tuntee laajasti eri toimintamalleja matematiikan tuntien pitämiseen luokkahuoneen ulkopuolella.

✓ tunnistaa kehollisuuden ja mielikuvien hyödyt matematiikan oppimisessa.

✓ ymmärtää, kuinka liikuntatuokiot vaikuttavat aivoihin ja oppimiseen sekä kuinka liikkumisella voidaan tuoda matematiikan tunneille lisää innostusta ja motivaatiota.

Opetuksen kehittäjä:

✓ osaa soveltaa liikkuvien ja kehollisten harjoitteiden käyttöä tukemaan oppijoiden matemaattisen ajattelun kehittymistä.

✓ hahmottaa oman opetuksen kehittämisen ja luovan työotteen merkityksen voimavaroina opetus- ja kasvatustyössä.

✓ osaa kehittää omaa opetustaan tutkimustiedon ja henkilökohtaisen reflektion pohjalta.

Maistiainen kurssista

Osallistujien palautetta kurssista

“Lämmin kiitos. Sain paljon uusia ideoita ja ihanaa käyttökelpoista materiaalia.”

Esikoulun opettaja

Kurssin tekijät

Pääsuunnittelutiimi

Saara Lehto
Martina Aaltonen
Susanna Toikka
Alisa Uusi-Kilponen
Anssi Korhonen

Muu suunnittelu- ja ohjaustiimi

Eveliina Hietakymi
Lasse Eronen

Top