Matematiikka ja taide

LUMATIKKA3: Matematiikka ja taide

LUMATIKKA3: Matematiikka ja taide -kurssin oppimisympäristöön Digicampuksessa pääset tästä linkistä. Ohjeet Digicampukseen kirjautumisesta ja itserekisteröitymisestä sekä muita opiskeluvinkkejä löydät sivulta Itseopiskelukurssit. Tältä sivulta löydät tarkemman kuvauksen kurssin sisällöistä ja suorittamisesta.
Ikosaedri

Kurssikuvaus

Kurssilla esitellään monipuolisesti matematiikan sekä taiteen ja kulttuurin yhteyksiä. Kurssin rikkaasta ideapankista voit ammentaa uusia ideoita esimerkiksi kuvataidetta, käsitöitä, musiikkia ja matematiikkaa yhdisteleviin monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin. Tule kurssille viihtymään kappaleiden rakentelun, pintojen virkkaamisen, laatoitusten värittämisen, fraktaalien tuottamisen ja solmujen solmimisen parissa.

Kurssin teemaosiot Digicampus-oppimisympäristössä: 1. Johdanto 2. Fraktaalit 3. Laatoitukset 4. Kultaiset suhteet 5. Origameja ja muuta paperitaidetta 6. Muodot 7. Solmut 8. Pallo- ja hyperbolinen geometria 9. Tikkurakennelmat 10. Matemaattiset esineet 11. Projektiivinen geometria 12. Matematiikka ja musiikki 13. Matematiikka populaarikulttuurissa 14. Matikka ja taide -linkkivinkit 15. Oma matikka & taide -tuokio 16. DIPLOMI 17. Tekijät.
Kurssin teemaosiot Digicampus-oppimisympäristössä.
Kolmioista rakennettu Pythagoraan etana. Kuvat Martina Aaltonen & co.
Kolmioista rakennettu Pythagoraan etana.
Kuva Martina Aaltonen & co.
Tähti yhdellä leikkauksella. Kuva Veikko Somerpuro.

Kohderyhmä

Kurssi soveltuu varhaiskasvatuksen ja luokanopettajille sekä matematiikan, kuvataiteen ja käsityön aineenopettajille kaikilla asteilla. Ihanteellista on, jos kurssille osallistuu tiede- ja taideaineiden opettajia, joilla on mahdollisuus ideoida yhteistyötä omassa koulussaan tai päiväkodissaan. Myös alan opiskelijoille on hyötyä kurssin materiaaleista. Kurssimateriaaleihin voi tutustua kuitenkin kuka tahansa, joka on kiinnostunut matematiikan opetuksen ja taiteiden yhtymäkohdista.

Suorittaminen

Itseopiskelukurssin voi aloittaa haluamanaan ajankohtana ja edetä omassa tahdissa. Kurssin suoritus perustuu teoriaosion ja opetuksen kehittäjä -osion suorittamiseen. Teoriaosio sisältää kurssimateriaaleihin tutustumista. Opetuksen kehittäjä -osion tarkoitus on, että suunnittelet ja teet kurssin päätteeksi opetuskokeilun, joka syventää teoreettista osaamistasi ja siirtää sitä käytännön tasolle. Voit teettää opetuskokeilun työn ohessa omassa opetusryhmässäsi. Jos et ole parhaillaan työelämässä, hyödynnä opetuskokeiluun esimerkiksi kollegasi ryhmää tai teetä kokeilu vaikkapa sukulaislapselle. Kun suoritat molemmat osiot, saat kurssista myös diplomin.

Oman opiskelun helpottamiseksi voit tutustua kurssin suorittamiseen kuluvaan suuntaa-antavaan aika-arvioon:

Arvioitu suoritusaika    Tehtävä
10 hTeoriaosuuden oppimateriaaleihin tutustuminen
10 hOpetuskokeilun suunnittelu, toteutus ja reflektointi

Teoriaosaaja:

✓ tuntee laajasti eri toimintamalleja taidetta ja matematiikkaa yhdistelevien monialaisten opintokokonaisuuksien pitämiseen.

✓ tunnistaa taiteen moninaisuuden ja monipuoliset hyödyt matematiikan oppimisessa.

✓ ymmärtää, kuinka taiteen tekeminen vaikutaa aivoihin ja oppimiseen sekä kuinka taiteella voidaan tuoda matematiikan tunneille lisää innostusta ja motivaatiota.

Opetuksen kehittäjä:

✓ osaa soveltaa taidetuokion ideaa matematiikan opetuksessaan.

✓ hahmottaa oman opetuksen kehittämisen ja luovan työotteen merkityksen voimavaroina opetus- ja kasvatustyössä.

✓ osaa kehittää omaa opetustaan tutkimustiedon ja henkilökohtaisen reflektion pohjalta.

Maistiainen kurssista

Osallistujien palautetta kurssista

“Kiitos, hieno kokonaisuus ja hyviä vinkkejä jatkoon :)”

Varhaiskasvatuksen opettaja

Kiitos todella hyvästä kurssikokonaisuudesta, tästä on ollut valtavasti hyötyä. Odotan innolla ensi lukuvuotta, jolloin pääsen rakentamaan omaa matematiikan opetusta alusta saakka näillä opeilla.

kurssin osallistuja

Kurssin tekijät

Pääsuunnittelutiimi

Martina Aaltonen

Muu suunnittelu- ja ohjaustiimi

Eveliina Hietakymi
Kirsi Peltonen
Taneli Luotoniemi
Susanna Toikka
Alisa Uusi-Kilponen
Anssi Korhonen

Top