Luokat 7–9

LUMATIKKA 2: Luokkien 7–9 matematiikkaa oppilaslähtöisesti ja toiminnallisesti

LUMATIKKA 2: Luokkien 7–9 matematiikkaa oppilaslähtöisesti ja toiminnallisesti -kurssin oppimisympäristöön Digicampuksessa pääset tästä linkistä. Ohjeet Digicampukseen kirjautumisesta ja itserekisteröitymisestä sekä muita opiskeluvinkkejä löydät sivulta Itseopiskelukurssit. Tältä sivulta löydät tarkemman kuvauksen kurssin sisällöistä ja suorittamisesta.

Kurssin sisältö

Kurssin punaisena lankana on matematiikan käsitteellisen ja menetelmällisen osaamisen tukeminen. Uusia rikastuttajia ja haasteita ovat ohjelmointi, teknologia ja monitieteisyys.  Kurssi on jaettu kymmeneen aihealueeseen, joiden kautta lähestymme matematiikan opetusta ja yhteisen osan pohjustamaa matikkainnostuksen lisäämistä.

Kurssin teemaosiot Digicampus-oppimisympäristössä: 1. Johdanto 2. Opettaja havainnollistaa matematiikkaa (sis. harjoituksen 1) 3. Arviointi tavoitteiden tukena 4. Yhteisöllinen oppiminen 5. Oppilaat toimimaan! 6. Matemaattisen ajattelun kielentäminen (sis. harjoituksen 2) 7. Ongelmanratkaisun vaiheet 8. Ongelmanratkaisu ja itsesäätely 9. Ongelmanratkaisun opettamisesta 10. Koulumatematiikan tarina 11. Mallintaminen 12. Mallintaminen matematiikan opetuksessa 13. Laskutaito 14. Ohjelmointi ja algoritmit 15. Matematiikka yhteiskunnassa (sis. harjoituksen 3) 16. Monialaiset oppimiskokonaisuudet 17. Formatiivista arviointia kehittämässä (sis. harjoituksen 4) 18. TEORIAOSAN PÄÄTTÄVÄ TESTI 19. DIPLOMI 20. Tekijät
Kurssin teemaosiot Digicampus-oppimisympäristössä.

Kohderyhmä

Kurssi on suunnattu matematiikan aineenopettajille ja erityisopettajille sekä kaksoispäteville luokanopettajille, jotka opettavat myös matematiikkaa peruskoulun luokille 7–9. Lisäksi kurssi voi olla hyödyllinen myös alan opiskelijoille. Kurssimateriaaleihin voi tutustua kuitenkin kuka tahansa matemaattisten taitojen perusopetuksesta kiinnostunut. 

Suorittaminen

Itseopiskelukurssin voi aloittaa haluamanaan ajankohtana ja edetä omassa tahdissa. Kurssin suoritus perustuu teoriaosion ja opetuksen kehittäjä -osion suorittamiseen. Teoriaosio sisältää kurssimateriaaleihin tutustumista ja niihin liittyvien teoriatestien tekemisen. Opetuksen kehittäjä -osion tarkoitus on, että suunnittelet ja toteutat kurssin aikana neljä opetuskokeiluharjoitusta, jotka syventävät teoreettista osaamistasi ja siirtävät saamiasi oppeja käytännön tasolle. Voit teettää opetuskokeilun työn ohessa omassa opetusryhmässäsi. Jos et ole parhaillaan työelämässä, hyödynnä opetuskokeiluun esimerkiksi kollegasi ryhmää tai teetä kokeilu vaikkapa sukulaislapselle. Kun suoritat molemmat osiot, saat kurssista myös diplomin.

Oman opiskelun helpottamiseksi voit tutustua kurssin suorittamiseen kuluvaan suuntaa-antavaan aika-arvioon:

Arvioitu suoritusaikaTekijä
 25 hOpetuksen kehittäjä -harjoitukset oppilaiden kanssa ja niiden reflektointi   
 15 hTeoriaosuuteen tutustuminen ja teoriatesti

Teoriaosaaja:

✓ tuntee monipuolisesti keinoja tukea oppilaiden käsitteellisen ja menetelmällisen osaamisen kehittymistä ja myönteistä suhtautumista matematiikkaan toiminnallisuuden, yhteisöllisen tiedonrakentelun ja ajattelun kielentämisen keinoin.

✓ tuntee ongelmanratkaisun, mallintamisen ja ohjelmoinnillisen ajattelun roolin koulumatematiikassa ja osaa huomioida nämä omassa opetuksessaan.

✓ hahmottaa koulumatematiikan sekä sen yhteiskunnallisessa että historiallisessa kontekstissa.

✓ ymmärtää arvioinnin merkityksen oppimisen ohjaamisessa ja tukemisessa.

Opetuksen kehittäjä:

✓ osaa rakentaa käsitteellistä ymmärtämistä tukevia ja oppilaita motivoivia opetustuokioita.

✓ osaa suunnitella ja toteuttaa aidosti monipuolista arviointia, joka on yhteydessä oppimiseen ja opetukseen.

✓ hahmottaa oman työn kehittämisen ja tutkivan työotteen merkityksen voimavaroina opetus- ja kasvatustyössään.

✓ osaa kehittää omaa opetustaan tutkimustiedon, henkilökohtaisen reflektion ja työyhteisössä tapahtuvan pohdinnan pohjalta.

Maistiainen kurssista

Osallistujien palautetta kurssista

“Verkkokoulutus on ollut parhaiten järjestetty mitä olen tehnyt verkossa. Tehtävät selkeitä, videot informatiivisia (eivät liian pitkiä). Lisämateriaalit erittäin hyödyllisiä. Minun onnekseni kollegani (joka matemaattisten aineiden opettaja) on ollut yhteistyötahona opetustuokioita suunnitellessa (itse olen erityisopettaja). Opetustuokioiden ja kurssin ideat ovat lisänneet keskusteluani sekä matematiikan että yleisesti oppimisesta muidenkin koulumme matematiikan opettajien kanssa. Tämä on aivan loistava koulutus, jota suosittelen itseni kaltaisille aiheesta kiinnostuneille (tutkivaa oppimista voi soveltaa ihan kaikkiin aineisiin).”

peruskoulun yläluokkien erityisopettaja

“Olen ottanut talteen kaikki koulutuksen materiaalit ja tehtävät ja aion tehdä niitä oppilaiden kanssa jatkossakin.”

peruskoulun yläluokkien matematiikan aineenopettaja

Kurssin tekijät

Pääsuunnittelutiimi

Päivi Portaankorva-Koivisto
Henna Hiltunen
Martina Aaltonen
Jenny Kolström
Melike Öz
Lauri Hellstén
Laura Tuohilampi
Inkeri Sundqvist
Eveliina Hietakymi

Muu suunnittelu- ja ohjaustiimi

Dimitri Tuomela
Saana Kinnunen
Susanna Toikka
Alisa Uusi-Kilponen

Top