Ammatillinen koulutus

LUMATIKKA2: Ammatillisen koulutuksen matematiikkaa opiskelijakeskeisesti

LUMATIKKA 2: Ammatillisen koulutuksen matematiikkaa opiskelijakeskeisesti -kurssin oppimisympäristöön Digicampuksessa pääset tästä linkistä. Ohjeet Digicampukseen kirjautumisesta ja itserekisteröitymisestä sekä muita opiskeluvinkkejä löydät sivulta Itseopiskelukurssit. Tältä sivulta löydät tarkemman kuvauksen kurssin sisällöistä ja suorittamisesta.

Kurssin sisältö

Ammatillisessa koulutuksessa matematiikkaa opettaville suunnatussa kurssissa keskitymme käytännönläheisiin menetelmiin ja välineisiin, jotka auttavat sinua kehittämään omaa opetustasi! Keskeisiä teemoja ovat opiskelijalähtöisyys ja tuki kaiken tasoisille oppijoille, havainnollistaminen ja konkretia, kielentämistä ja yhteisöllisyyttä tukevat työtavat, digitaaliset työvälineet ja ohjelmistot sekä arviointikäytänteet.

Sisältö:  Johdanto:  MODUULI 1: Opiskelijalähtöinen tuki  MODUULI 2: Havainnollisuus ja toiminnallisuus matematiikan opetuksessa MODUULI 3: Matemaattisen ajattelun kielentäminen MODUULI 4: Kielitietoinen opettaja MODUULI 5: Opitaan yhdessä MODUULI 6: Konkretiaa matematiikkaan kokemuksista! MODUULI 7: Digitaaliset työvälineet MODUULI 8: Arviointia kehittämässä . DIPLOMI Tekijät
Kurssin teemamoduulit Digicampus-oppimisympäristössä.

Kohderyhmä

Kurssi on suunnattu ammatillisessa koulutuksessa matematiikkaa opettaville opettajille ja erityisopettajille. Lisäksi kurssi voi olla hyödyllinen myös opettajaopiskelijoille. Kurssimateriaaleihin voi tutustua kuitenkin kuka tahansa ammatillisen koulutuksen matematiikan opetuksesta kiinnostunut.

Suorittaminen

Itseopiskelukurssin voi aloittaa haluamanaan ajankohtana ja edetä omassa tahdissa. Kurssin suoritus perustuu teoriaosion ja opetuksen kehittäjä -osion suorittamiseen. Osiot on jaoteltu moduuleihin siten, että jokaisessa moduulissa on sekä teoriaa että yksi käytännön opetuskokeilu. Teoriaosion saa suoritettua tutustumalla teoriaosuuden materiaaleihin ja tekemällä niihin liittyvät tehtävät. Opetuksen kehittäjä -osion tarkoitus on, että suunnittelet ja teet kurssin aikana opetuskokeiluharjoituksia, jotka syventävät teoreettista osaamistasi ja siirtävät sitä käytännön tasolle. Voit teettää opetuskokeilut työn ohessa omassa opetusryhmässäsi. Jos et ole parhaillaan työelämässä, hyödynnä opetuskokeiluun esimerkiksi kollegasi ryhmää tai teetä kokeilu vaikkapa sukulaislapselle. Kun suoritat molemmat osiot, saat kurssista myös diplomin.

Oman opiskelun helpottamiseksi voit tutustua kurssin suorittamiseen kuluvaan suuntaa-antavaan aika-arvioon:

  Arvioitu suoritusaika                                      Moduuli
10 hModuuli 1: Opiskelijalähtöinen tuki
8 hModuuli 2: Havainnollisuus ja toiminnallisuus matematiikan opetuksessa
8 hModuuli 3: Matemaattisen ajattelun kielentäminen
4 hModuuli 4: Kielitietoinen opettaja    
8 hModuuli 5: Opitaan yhdessä  
8 hModuuli 6: Konkretiaa matematiikkaan kokemuksista!
10 hModuuli 7: Digitaaliset työvälineet  
8 hModuuli 8: Arviointia kehittämässä  

Teoriaosaaja:

✓ tuntee työkaluja matematiikan opetuksen eriyttämiseen ja monen tasoisten oppijoiden osaamisen vahvistamiseen sekä matemaattisen osaamisen arviointiin.

✓ ymmärtää, miten matematiikkaa voi integroida opiskelijan omaan ammattialaan huomioiden opiskelijalähtöisen tuen ja konkreettiset työtavat.
✓ osaa ideoida konkreettisia työtapoja keskeisten matematiikan sisältöjen havainnollistamiseen.

Opetuksen kehittäjä:

✓ osaa suunnitella ja toteuttaa monipuolista ja yhteisölliseen työskentelytapaan pohjautuvaa matematiikan opetusta, jossa hyödynnetään niin konkreettisia kuin digitaalisiakin työvälineitä ja opiskelijan omaa ammattialaa. Osaa hyödyntää monipuolisesti arvioinnin eri keinoja oppimisen tavoitteiden tukena.

✓  hahmottaa oman opetuksen kehittämisen ja tutkivan työotteen merkityksen voimavaroina opetustyössä.

✓ osaa kehittää omaa opetustaan tutkimustiedon, henkilökohtaisen reflektion ja vertaisryhmässä tapahtuvan pohdinnan pohjalta.

Maistiainen kurssista

Osallistujien palautetta kurssista

Kurssi oli kokonaisuutena mielenkiintoinen, ja jo pelkästään videoita katsomalla sai paljon hyviä ideoita.

matemaattisten aineiden opettaja ammatillisessa oppilaitoksessa

Kurssin tekijät

Pääsuunnittelutiimi

Eero Talonen
Kari Mikkola
Hanna Kinnari-Korpela
Kirsi-Maria Rinneheimo
Ulla Miekkala
Inkeri Sundqvist

Muu suunnittelu- ja ohjaustiimi

Eveliina Hietakymi
Sissi Huhtala
Seppo Janhonen
Minna Vähäsalo
Kaisa-Leena Ahlroth
Susanna Toikka
Alisa Uusi-Kilponen
Ville Koljonen

Top