Aikataulu ja ilmoittautuminen

KESÄ 2019 | SOMMAREN 2019

KESÄKURSSIEN ILMOITTAUTUMINEN ON KÄYNNISSÄ! Tiedustelut ja tekninen tuki: info@lumatikka.luma.fi.

LUMATIKKA 1: KAIKILLE YHTEINEN KURSSI

Matematiikan polulla varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle (3 op)

Toteutustapa: Kurssi suoritetaan verkossa oman aikataulun puitteissa.

Ajankohta: Kurssialusta aukeaa 3.6.2019, jonka jälkeen kurssin voi aloittaa ja suorittaa haluamanaan ajankohtana. Ohjausta kurssilla tarjotaan hankkeen päättymiseen saakka (joulukuu 2019).

Ilmoittautuminen:

Kurssin verkko-opintoihin ei tarvitse ilmoittautua, vaan voit ALOITTAA KURSSIN VERKKO-OPINNOT TÄSTÄ!

Jos käytät Helsingin yliopiston MOOC-alustaa ensimmäistä kertaa, luo itsellesi käyttäjätunnus. Jos olet aiemmin osallistunut alustan kautta jollekin muulle kurssille, voit käyttää tuolloin luomaasi käyttäjätunnusta.

LUMATIKKA 2: LUOKKA-ASTEKOHTAISET KURSSIT

Varhaiskasvatus ja esiopetus (6 op)

Toteutustapa: Kurssi suoritetaan verkossa.

Ajankohta: Kurssialusta on avoinna 3.6.–4.8.2019, jona aikana voit omassa aikataulussa tutustua materiaaleihin ja suorittaa verkkotehtäviä.

Ilmoittautuminen:

ILMOITTAUDU KURSSIN VERKKO-OPINTOIHIN! Ilmoittautuminen on auki 15.4.-30.6.2019.


SYKSY 2019 | HÖSTEN 2019

SYKSYN KOULUTUSTEN ILMOITTAUTUMINEN ON KÄYNNISSÄ! TIEDUSTELUT JA TEKNINEN TUKI: INFO@LUMATIKKA.LUMA.FI

Kaikki syksyllä järjestettävät LUMATIKKA-koulutukset on mahdollista suorittaa täysin verkossa. Järjestämme vapaaehtoisia tapaamisia joidenkin kurssien aiheisiin liittyen tukemaan verkko-opiskelua. Lähikoulutuspäiviin on mahdollista osallistua, vaikka ei osallistuisikaan verkkokurssille – ja päinvastoin. Kurssikuvauksissa ilmoitetut laajuudet (opintopisteet) perustuvat verkkototeutukseen, ja kokonainen kurssisuoritus edellyttää verkko-opintojen suorittamista. Jos haluat suorittaa sekä verkko- että kontaktiopintoja, ilmoittaudu molempiin erikseen!

ANMÄLAN TILL HÖSTENS KURSER HAR ÖPPNATS! FÖRFRÅGNINGAR OCH TEKNISK SUPPORT: INFO@LUMATIKKA.LUMA.FI

Alla LUMATIKKA-kurser som ordnas i höst kan avläggas i sin helhet på nätet. På en del kurser hålls även frivilliga träffar som är avsedda att stöda nätstudierna. Det är möjligt att delta i närstudiedagarna utan att vara med på nätkursen – och omvänt. Den kursomfång (antalet studiepoäng) som anges i varje kursbeskrivning motsvarar nätstudierna på kursen, som avlagts i sin helhet, och en godkänd kursprestation förutsätter att nätstudierna är avlagda i sin helhet. 

LUMATIKKA 1: KAIKILLE YHTEINEN KURSSI | DEN FÖR ALLA GEMENSAMMA KURSEN

Matematiikan polulla varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle (3 op)

Toteutustapa: Verkkokurssin voi suorittaa oman aikataulun puitteissa. Verkko-opintojen lisäksi kurssin sisältöön liittyvä vapaaehtoinen lähikoulutuspäivä (3 h) järjestetään syksyllä 2019 Joensuussa ja Helsingissä.

Ajankohta: Verkkoalusta aukeaa 3.6.2019, jonka jälkeen kurssin voi aloittaa ja suorittaa haluamanaan ajankohtana. Ohjausta kurssilla tarjotaan hankkeen päättymiseen saakka (joulukuu 2019).

Helsinki
ti 12.11.2019 klo 9-12

Joensuu
ke 13.11.2019 klo 9-12

Ilmoittautuminen:

Kurssin verkko-opintoihin ei tarvitse ilmoittautua, vaan voit ALOITTAA KURSSIN VERKKO-OPINNOT TÄSTÄ!

Jos käytät Helsingin yliopiston MOOC-alustaa ensimmäistä kertaa, luo itsellesi käyttäjätunnus. Jos olet aiemmin osallistunut alustan kautta jollekin muulle kurssille, voit käyttää tuolloin luomaasi käyttäjätunnusta.

ILMOITTAUDU KURSSIN LÄHIKOULUTUKSIIN! Ilmoittautuminen on auki 31.5.-27.10.2019. Kurssiryhmät toteutetaan, jos ilmoittautuneita on vähintään 15.

LUMATIKKA 1: På matematikstigen från småbarnspedagogiken till andra stadiet (3 sp)

Genomförande: Kursen kan avläggas i sin helhet på nätet inom ramen för deltagares egna tidtabell. Utöver distansstudierna arrangeras frivilliga närstudiedagar (2 x 3 h) kring temana på kursen i Helsingfors. Närmare information på gång!

Tidpunkt: Kursplattformen öppnas 2.9.2019, därefter deltagare kan börja och genomföra kursen vid en lämplig tidpunkt.

Helsingfors
Anmälas senare (2 x 3 h).

ANMÄL DIG TILL KURSEN HÄR! Närstudiedagarna ordnas om tillräckligt många anmält sig till dem.

LUMATIKKA 2: LUOKKA-ASTEKOHTAISET KURSSIT | DE ÅRSKURSSPECIFIKA KURSERNA

Varhaiskasvatus ja esiopetus (6 op)

Toteutustapa: Verkkokurssin voi suorittaa oman aikataulun puitteissa. Verkko-opintojen lisäksi kurssin sisältöön liittyviä vapaaehtoisia lähikoulutuspäiviä (2 x 3h) järjestetään syksyllä 2019 Joensuussa ja Helsingissä.

Ajankohta: Verkkoalusta aukeaa 2.9.2019, jonka jälkeen kurssin voi aloittaa ja suorittaa haluamanaan ajankohtana.

Helsinki
ti 10.9.2019 klo 13-16
ti 12.11.2019 klo 13-16

Joensuu
ke 11.9.2019 klo 13-16
ke 13.11.2019 klo 13-16

Ilmoittautuminen:

ILMOITTAUDU KURSSIN VERKKO-OPINTOIHIN! Ilmoittautuminen on auki 27.5.2019 alkaen ja jatkuu hankkeen päättymiseen saakka (joulukuu 2019).

ILMOITTAUDU KURSSIN LÄHIKOULUTUKSIIN! Ilmoittautuminen on auki 31.5.-25.8.2019. Kurssiryhmät toteutetaan, jos ilmoittautuneita on vähintään 15.

Småbarnspedagogik och förskolan (6 sp)

Genomförande: Kursen kan avläggas i sin helhet på nätet inom ramen för deltagares egna tidtabell. Utöver distansstudierna arrangeras frivilliga närstudiedagar (3 x 3 h) kring temana på kursen i Åbo och Helsingfors.

Tidpunkt: Kursplattformen öppnas 2.9.2019, därefter deltagare kan börja och genomföra kursen vid en lämplig tidpunkt.

Åbo
tor 12.9.2019 kl 13-16
tor 17.10.2019 kl 13-16
tor 14.11.2019 kl 13-16

Helsingfors
ons 11.9.2019 kl 13-16
fre 18.10.2019 kl 13-16
fre 15.11.2019 kl 13-16

ANMÄL DIG TILL KURSEN HÄR! Närstudiedagarna ordnas om tillräckligt många anmält sig till dem.

Peruskoulun luokat 1-6 (6 op)

Toteutustapa: Verkkokurssin voi suorittaa oman aikataulun puitteissa. Verkko-opintojen lisäksi kurssin sisältöön liittyviä vapaaehtoisia lähikoulutuspäiviä (2 x 3h) järjestetään syksyllä 2019 Joensuussa ja Helsingissä.

Ajankohta: Verkkoalusta aukeaa 2.9.2019, jonka jälkeen kurssin voi aloittaa ja suorittaa haluamanaan ajankohtana.

Helsinki
ti 10.9. klo 13-16
ti 12.11. klo 13-16

Joensuu
to 12.9. klo 13-16 to 14.11. klo 13-16

Ilmoittautuminen:

ILMOITTAUDU KURSSIN VERKKO-OPINTOIHIN! Ilmoittautuminen on auki 27.5.2019 alkaen ja jatkuu hankkeen päättymiseen saakka (joulukuu 2019).

ILMOITTAUDU KURSSIN LÄHIKOULUTUKSIIN! Ilmoittautuminen on auki 31.5.-25.8.2019. Kurssiryhmät toteutetaan, jos ilmoittautuneita on vähintään 15.

Årskurserna 1-6 (6 sp)

Genomförande: Kursen kan avläggas i sin helhet på nätet inom ramen för deltagares egna tidtabell. Utöver distansstudierna arrangeras frivilliga närstudiedagar (3 x 3 h) kring temana på kursen i Vasa och Helsingfors.

Tidpunkt: Kursplattformen öppnas 2.9.2019, därefter deltagare kan börja och genomföra kursen vid en lämplig tidpunkt.

Vasa
ons 25.9.2019 kl 14-17
ons 23.10.2019 kl 14-17
ons 27.11.2019 kl 14-17

Helsingfors
mån 23.9.2019 kl 14-17
mån 21.10.2019 kl 14-17
tis 26.11.2019 kl 14-17

ANMÄL DIG TILL KURSEN HÄR! Närstudiedagarna ordnas om tillräckligt många anmält sig till dem.

Peruskoulun luokat 7-9 (6 op)

Toteutustapa: Verkkokurssin voi suorittaa oman aikataulun puitteissa. Verkko-opintojen lisäksi kurssin sisältöön liittyviä vapaaehtoisia lähikoulutuspäiviä (2 x 3h) järjestetään syksyllä 2019 Joensuussa ja Helsingissä.

Ajankohta: Verkkoalusta aukeaa 2.9.2019, jonka jälkeen kurssin voi aloittaa ja suorittaa haluamanaan ajankohtana.

Helsinki
ma 9.9. klo 13-16
ma 11.11. klo 13-16

Joensuu
ke 11.9. klo 13-16
ke 13.11. klo 13-16

Ilmoittautuminen:

ILMOITTAUDU KURSSIN VERKKO-OPINTOIHIN! Ilmoittautuminen on auki 27.5.2019 alkaen ja jatkuu hankkeen päättymiseen saakka (joulukuu 2019).

ILMOITTAUDU KURSSIN LÄHIKOULUTUKSIIN! Ilmoittautuminen on auki 31.5.-25.8.2019. Kurssiryhmät toteutetaan, jos ilmoittautuneita on vähintään 15.

Årskurserna 7-9 (6 sp)

Genomförande: Kursen kan avläggas i sin helhet på nätet inom ramen för deltagares egna tidtabell. Utöver distansstudierna arrangeras frivilliga närstudiedagar (2 x 3 h) kring temana på kursen i Helsingfors.

Tidpunkt: Kursplattformen öppnas 2.9.2019, därefter deltagare kan börja och genomföra kursen vid en lämplig tidpunkt.

Helsingfors
tor 12.9.2019 kl 13-16
tor 10.10.2019 kl 13-16
ons 13.11.2019 kl 13-16

ANMÄL DIG TILL KURSEN HÄR! Närstudiedagarna ordnas om tillräckligt många anmält sig till dem.

Lukio (6 op)

Toteutustapa: Verkkokurssin voi suorittaa oman aikataulun puitteissa. Verkko-opintojen lisäksi kurssin sisältöön liittyviä vapaaehtoisia lähikoulutuspäiviä (2 x 3h) järjestetään syksyllä 2019 Joensuussa ja Helsingissä.

Ajankohta: Kurssialusta aukeaa 2.9.2019, jonka jälkeen kurssin voi aloittaa ja suorittaa haluamanaan ajankohtana.

Helsinki
ti 10.9.2019 klo 13-16
ti 12.11.2019 klo 13-16

Joensuu
ke 11.9.2019 klo 13-16
ke 13.11.2019 klo 13-16

Ilmoittautuminen:

ILMOITTAUDU KURSSIN VERKKO-OPINTOIHIN! Ilmoittautuminen on auki 27.5.2019 alkaen ja jatkuu hankkeen päättymiseen saakka (joulukuu 2019).

ILMOITTAUDU KURSSIN LÄHIKOULUTUKSIIN! Ilmoittautuminen on auki 31.5.-25.8.2019. Kurssiryhmät toteutetaan, jos ilmoittautuneita on vähintään 15.

Ammatillinen koulutus (6 op)

Toteutustapa: Kurssi suoritetaan täysin verkossa oman aikataulun puitteissa. Kurssiin ei liity lähikoulutuspäiviä syksyllä 2019.

Ajankohta: Kurssialusta aukeaa 2.9.2019, jonka jälkeen kurssin voi aloittaa ja suorittaa haluamanaan ajankohtana.

Ilmoittautuminen:

ILMOITTAUDU KURSSIN VERKKO-OPINTOIHIN! Ilmoittautuminen on auki 27.5.2019 alkaen ja jatkuu hankkeen päättymiseen saakka (joulukuu 2019).

LUMATIKKA 3: VALINNAISET KURSSIT | DE VALFRIA KURSERNA

Ohjelmoinnin merkitys matematiikan opetuksessa (2 op)

Toteutustapa: Kurssi suoritetaan täysin verkossa. Kurssiin ei liity lähikoulutuspäiviä syksyllä 2019.

Ajankohta: 2.9.-5.12.2019.

Ilmoittautuminen:

ILMOITTAUDU KURSSIN VERKKO-OPINTOIHIN! Ilmoittautuminen on auki 27.5.-1.9.2019.

Ymmärrystä ongelmanratkaisuun (2 op)

Toteutustapa: Kurssi suoritetaan täysin verkossa. Kurssiin ei liity lähikoulutuspäiviä syksyllä 2019.

Ajankohta: 2.9.-5.12.2019.

Ilmoittautuminen:

ILMOITTAUDU KURSSIN VERKKO-OPINTOIHIN! Ilmoittautuminen on auki 27.5.-1.9.2019.

Projektit opetuksen polkimena (2 op)

Toteutustapa: Kurssi suoritetaan täysin verkossa.

Ajankohta: Kurssialusta aukeaa 2.9.2019, jonka jälkeen “teoriaosuuden” voi suorittaa omassa tahdissa haluamanaan ajankohtana. Harjoitteluosuus suoritetaan 2.9.-5.12.2019

Ilmoittautuminen:

ILMOITTAUDU KURSSIN VERKKO-OPINTOIHIN! Ilmoittautuminen on auki 27.5.-1.9.2019.

Huom! Kurssi toteutetaan yhteistyössä LUMA Suomi -kehittäimisohjelman ja StarT-toiminnan kanssa. Katso LUMA Suomen koulutuskalenteri osallistuaksesi mahdollisesti toteutettaviin lähipäiviin.

Automaattinen arviointi STACK (2 op)

Toteutustapa: Kurssiin sisältyy verkkotyöskentelyä sekä 6 h työpaja Tampereella tai Helsingissä.

Ajankohta: Verkkokurssi 7.10.-5.12.2019.

Helsinki
pe 25.10. klo 9-16

Tampere
pe 1.11. klo 9-16

Ilmoittautuminen:

ILMOITTAUDU KURSSIN VERKKO-OPINTOIHIN! Ilmoittautuminen on auki 27.5.-1.9.2019.

ILMOITTAUDU KURSSIN LÄHIKOULUTUKSIIN! Ilmoittautuminen on auki 31.5.-13.10.2019. Kurssiryhmät toteutetaan, jos ilmoittautuneita on vähintään 15.

Matematiikkaa kehollisesti ja liikkuen (2 op)

Toteutustapa: Kurssin voi suoritettaa täysin verkossa. Verkko-opintojen lisäksi järjestetään vapaaehtoinen lähitapaaminen (4 h) Tampereella ja Helsingissä.

Ajankohta: Verkkokurssi 28.10.-5.12.2019.

Tampere
ti 29.10. klo 12-16

Helsinki
pe 1.11. klo 12-16

Ilmoittautuminen:

ILMOITTAUDU KURSSIN VERKKO-OPINTOIHIN! Ilmoittautuminen on auki 27.5.-1.9.2019.

ILMOITTAUDU KURSSIN LÄHIKOULUTUKSIIN! Ilmoittautuminen on auki 31.5.-13.10.2019. Kurssiryhmät toteutetaan, jos ilmoittautuneita on vähintään 15.

Algoritmisen ajattelun kehittäminen (2 op)

Toteutustapa: Kurssi suoritetaan täysin verkossa. Kurssiin ei liity lähikoulutuspäiviä syksyllä 2019.

Ajankohta: 28.10.-5.12.2019.

Ilmoittautuminen:

ILMOITTAUDU KURSSIN VERKKO-OPINTOIHIN! Ilmoittautuminen on auki 27.5.-1.9.2019.

Rakennetaan matemaattisia esineitä (2 op)

Toteutustapa: Kurssin voi suorittaa täysin verkossa. Verkko-opintojen lisäksi järjestetään vapaaehtoisia lähitapaamisia (2 x 3 h) Espoossa.

Ajankohta: Verkkokurssi 28.10.-5.12.2019

Espoo
pe 15.11. klo 13-16
pe 22.11. klo 13-16

Ilmoittautuminen:

ILMOITTAUDU KURSSIN VERKKO-OPINTOIHIN! Ilmoittautuminen on auki 27.5.-1.9.2019.

ILMOITTAUDU KURSSIN LÄHIKOULUTUKSIIN! Ilmoittautuminen on auki 31.5.-13.10.2019. Kurssiryhmät toteutetaan, jos ilmoittautuneita on vähintään 15.

Problemlösning med problemsekvenser (2 sp)

Genomförande: Kursen kan avläggas i sin helhet på nätet. Utöver distansstudierna arrangeras tre frivilliga närstudiedagar (1 x 6 h, 2 x 3 h) kring temana på kursen i Vasa.

Tidpunkt: Distansstudier 30.9-5.12.2019

Vasa
tor 3.10.2019 kl 9-16
tor 24.10.2019 kl 9-12
tis 26.11.2019 kl 13-16

ANMÄL DIG TILL KURSEN HÄR! Närstudiedagarna ordnas om tillräckligt många anmält sig till dem.

Programmering (2 sp)

Genomförande: Kursen avläggas i sin helhet på nätet.

Tidpunkt: 7.10-5.12.2019

ANMÄL DIG TILL KURSEN HÄR!

Matematik som verktyg i naturvetenskap (2 sp)

Genomförande: Kursen kan avläggas i sin helhet på nätet. Utöver distansstudierna arrangeras två frivilliga närstudiedagar (á 3 h) kring temana på kursen i Vasa.

Tidpunkt: Distansstudier 21.10-5.12.2019

Vasa
tor 24.10.2019 kl 13-16
tis 26.11.2019 kl 9-12

ANMÄL DIG TILL KURSEN HÄR! Närstudiedagarna ordnas om tillräckligt många anmält sig till dem.

Projektinlärning (2 sp)

Genomförande: Kursen kan avläggas i sin helhet på nätet. Utöver distansstudierna arrangeras en frivillig närstudiedag (6 h) kring temana på kursen i Vasa. Närmare information på gång!

Tidpunkt: Distansstudier 28.10-5.12.2019

Vasa
Anmälas senare.

ANMÄL DIG TILL KURSEN HÄR! Närstudiedagarna ordnas om tillräckligt många anmält sig till dem.

Yhteistyö Joustavaan matematiikkaan -hankkeen kanssa

Teemme yhteistyötä matematiikan opetuksen ja oppimisen täydennyskoulutusohjelma Joustavaan matematiikkaan kanssa. Voit sisällyttää myös JoMa-ohjelman valinnaiskursseja osaksi 15 opintopisteen koulutuskokonaisuutta. Kurssipalautetta täyttäessäsi mainitse, että suoritus tulee osaksi LUMATIKKA-kokonaisuutta. Tutustu JoMan valinnaiskurssien tarjontaan!Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. | Alla rättigheter förbehålles.