Ilmoittautuminen

ILMOITTAUTUMINEN KEVÄÄN 2019 KURSSEILLE KÄYNNISSÄ! VARAA PAIKKASI

Kaikkien asteiden opettajille ja kasvattajille yhteiseltä kurssilta
Luokka-astekohtaisilta kursseiltamme
Joltain valinnaisista kursseistamme!

NU KAN DU ANMÄLA DIG TILL KURSERNA SOM ORDNAS VÅREN 2019! KOM MED

på kursen som är gemensam för lärarna och fostrarna på alla utbildningsstadier
på våra årskursspecifika kurser
på någon av våra valfria kurser (undervisningen är på finska eller engelska)


nron 1 symboliKaikille yhteinen osa (3 op)
Gemensam del för alla (3 sp)

Ensimmäinen toteutus (S2018) / Första kursomgång (H2018)

Toinen toteutus (K2019) / Andra kursomgång (V2019)

Kolmas toteutus (S2019) / Tredje kursomgång (H2019)


nro 1.1 symboliEnsimmäinen toteutus: syksy 2018
Första kursomgång: hösten 2018


nro 1.2 symboliToinen toteutus: kevät 2019
Andra kursomgång: våren 2019

Ilmoittautuminen suomenkieliselle kurssille on päättynyt. Ole yhteydessä info@lumatikka.luma.fi vapaista kurssipaikoista.

ANMÄL DIG HÄR (undervisning på svenska)
Anmälan är öppen 15.11.2018-11.2.2019


nron 1.3 symboliKolmas toteutus: syksy 2019
Tredje kursomgång: hösten 2019


nron 2 symboliLuokka-astekohtainen osa
Årskursspecifik del

Ensimmäinen toteutus (K2019) / Första kursomgång (V2019)

Toinen toteutus (S2019) / Andra kursomgång (H2019)


nron 2.1. symboliEnsimmäinen toteutus: kevät 2019
Första kursomgång: våren 2019

Varhaiskasvatus ja esiopetus / Småbarnsfostran och förskolan

Suomenkielinen koulutus 25.2.2019 – 12.5.2019
Utbildningen på svenska 25.2.2019 – 12.5.2019


Peruskoulun luokat 1-6 / Årskurserna 1-6

Suomenkielinen koulutus 4.2.2019 – 19.5.2019
Utbildningen på svenska 11.3.2019 – 26.5.2019


Peruskoulun luokat 7-9 / Årskurserna 7-9

Suomenkielinen koulutus 21.1.2019 – 19.5.2019
Utbildningen på svenska 4.2.2019 – 31.5.2019


Lukio

Suomenkielinen koulutus 4.2.2019 – 12.5.2019


Ammattillinen koulutus

Suomenkielinen koulutus 7.1.2019 – 19.5.2019


nron 2.2. symboliToinen toteutus: syksy 2019
Andra kursomgång: hösten 2019


Valinnainen osa
Valfri del

AJANKOHTAISET VALINNAISET KURSSIT – AKTUELLA VALFRIA KURSER

Algoritmit ja ohjelmointi

– Algoritmisen ajattelun kehittäminen

– Ohjelmoinnin merkitys matematiikan opetuksessa


Matematiikkaa kehollisesti ja liikkuen


Matematiikka ja taide

– Rakennetaan matemaattisia esineitä

– Crystal Flowers in Halls of Mirrors

– Spatial Structures


Projektit opetuksen polkimena


TULOSSA 2019 – PÅ KOMMANDE UNDER 2019

Algoritmit ja ohjelmointi

– Algoritmisen ajattelun kehittäminen

– Ohjelmoinnin merkitys matematiikan opetuksessa


Automaattinen arviointi – STACK


Matematiikka ja taide

– Origameilla oivalluksia oppimiseen

– Rakennetaan matemaattisia esineitä


Matematiikkaa kehollisesti ja liikkuen


Ongelmanratkaisu 0-6


Projektit opetuksen polkimena


Matematik som verktyg i naturvetenskap


Problemlösning med problemsekvenser


Programmering


Projektinlärning


Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. Alla rättigheter förbehålles.