Aikataulu ja ilmoittautuminen

KEVÄT 2019 | VÅREN 2019

KEVÄÄN KURSSIEN ILMOITTAUTUMINEN ON KÄYNNISSÄ! Mikäli haluat osallistua kurssille, jonka ilmoittautuminen on jo päättynyt, lähetä viestiä osoitteeseen info@lumatikka.luma.fi!

VERKKOKOULUTUKSET | NÄTUTBILDNINGAR

OSA 3: VALINNAISET KURSSIT | DEL 3: VALFRIA KURSER

Matematiikkaa kehollisesti ja liikkuen

Toteutustapa: Kurssin voi suorittaa täysin verkossa. Lähikoulutuspäivään osallistuminen on vapaaehtoista.

Ajankohta: TI 23.4. – SU 26.5.2019

Vapaaehtoinen toiminnallinen työpaja (työpajat ovat samansisältöiset, valitse paikkakunnista toinen):

Helsinki (Keskusta)
MA 29.4. klo 10-16

Tampere (Kauppi)
TO 2.5. klo 10-16

ILMOITTAUDU Ilmoittautuminen on auki 1.11.2018 – 22.4.2019.

Algoritmisen ajattelun kehittäminen

Toteutustapa: Kurssin voi suorittaa täysin verkossa. Kurssisuoritus edellyttää aloituswebinaariin osallistumisen tai tallenteen seuraamisen jälkikäteen. Kurssi sisältää lähitapaamisen, jonka suorittaminen on vapaaehtoista, mutta suositeltavaa.

Ajankohta: MA 1.4. – PE 31.5.2019.

Aloituswebinaari: KE 3.4. klo 13-16.

Vapaaehtoinen lähitapaaminen Helsingin yliopiston Kumpulan kampuksella: KE 15.5. klo 12-16.

Ilmoittautuminen on päättynyt 31.3.2019. Vapaita kurssipaikkoja voi tiedustella osoitteesta info@lumatikka.luma.fi.

Ohjelmoinnin merkitys matematiikan opetuksessa

Kurssin voi suorittaa täysin verkossa. Sisältää vapaaehtoisen lähitapaamisen.

Ajankohta: MA 15.4. – PE 31.5.2019

Vapaaehtoinen aloitustapaaminen Helsingin yliopiston Kumpulan kampuksella: KE 17.4. klo 12-16

Ilmoittautuminen on päättynyt 7.4.2019. Vapaita kurssipaikkoja voit tiedustella info@lumatikka.luma.fi.


KESÄ 2019 | SOMMAREN 2019

KESÄKURSSIEN ILMOITTAUTUMINEN ON KÄYNNISSÄ! Tiedustelut ja tekninen tuki: info@lumatikka.luma.fi.

VERKKOKOULUTUKSET | NÄTUTBILDNINGAR

OSA 1 | DEL 1

Kaikille yhteinen osa

Toteutustapa: Kurssi suoritetaan täysin verkossa oman aikataulun puitteissa.

Ajankohta: Kurssialusta aukeaa 3.6.2019, jonka jälkeen kurssin voi aloittaa ja suorittaa haluamanaan ajankohtana.

ILMOITTAUDU KURSSIN VERKKO-OPINTOIHIN! Ilmoittautuminen on auki 15.4.2019 alkaen ja jatkuu hankkeen päättymiseen asti (joulukuu 2019).

OSA 2: LUOKKA-ASTEKOHTAISET KURSSIT | DEL 2: ÅRSKURSSPECIFIKA KURSER

Varhaiskasvatus ja esiopetus

Toteutustapa: Kurssi suoritetaan täysin verkossa.

Ajankohta: Kurssialusta on avoinna 3.6.–4.8.2019, jona aikana voit omassa aikataulussa tutustua materiaaleihin ja suorittaa verkkotehtäviä.

ILMOITTAUDU KURSSIN VERKKO-OPINTOIHIN! Ilmoittautuminen on auki 15.4.-30.6.2019.

KONTAKTIKOULUTUKSET | KONTAKTUTBILDNINGAR

OSA 3: VALINNAISET KURSSIT | DEL 3: VALFRIA KURSER

Origameilla oivalluksia oppimiseen

Toteutustapa ja ajankohta: Kaksi toiminnallista työpajaa Jyväskylässä KE 5.6.2019 klo 9-12 & 13-16. Voit ilmoittautua molempiin tai jompaan kumpaan. Lisäksi raportointia kurssin verkkoalustalla.

ILMOITTAUDU KURSSIN KONTAKTIOPINTOIHIN! Ilmoittautuminen on auki 15.4.-26.5.2019.

GeoGebran hyödyntäminen lukiomatematiikan opetuksessa

Toteutustapa ja ajankohta: Työpajamuotoinen tapaaminen Jyväskylässä KE 5.6.2019 klo 9:30-12:30. Työpajan jälkeen klo 13:30-14:30 GeoGebran tutkimusjohtajan luento aiheesta “Instructional technology supporting STEAM skills in students of all ages”.

ILMOITTAUDU KURSSIN KONTAKTIOPINTOIHIN! Ilmoittautuminen on auki 15.4.-26.5.2019.


SYKSY 2019 | HÖSTEN 2019

TILAA muistutukset ilmoittautumisaikojen alkamisesta suoraan sähköpostiisi! | PRENUMERERA på påminnelser om anmälningstider direkt till din e-post!
VERKKOKOULUTUS | NÄTUTBILDNING

VERKKOKOULUTUKSET | NÄTUTBILDNINGAR

OSA 1 | DEL 1

Kaikille yhteinen osa

Toteutustapa: Kurssi suoritetaan täysin verkossa oman aikataulun puitteissa.

Ajankohta: Kurssialusta aukeaa 3.6.2019, jonka jälkeen kurssin voi aloittaa ja suorittaa haluamanaan ajankohtana.

ILMOITTAUDU KURSSIN VERKKO-OPINTOIHIN! Ilmoittautuminen on auki 16.4.2019 alkaen ja jatkuu hankkeen päättymiseen saakka (joulukuu 2019).

Verkko-opintojen lisäksi kurssin sisältöön liittyviä vapaaehtoisia lähikoulutuspäiviä (2 x 3h) järjestetään syksyllä 2019 kysynnän mukaan Joensuussa ja Helsingissä. Lisätietoa tulossa myöhemmin!

Den för alla gemensamma delen

Genomförande: Kursen kan avläggas i sin helhet på nätet inom ramen för deltagares egna tidtabell.

Tidpunkt: Kursplattformen öppnas 2.9.2019, därefter deltagare kan börja och genomföra kursen vid en lämplig tidpunkt.

Förhandsanmälan börjar i maj 2019.

Utöver distansstudierna arrangeras närstudiedagar (2 x 3 h) kring temana på kursen i Helsingfors. Närmare information på gång!

OSA 2: LUOKKA-ASTEKOHTAISET KURSSIT | DEL 2: ÅRSKURSSPECIFIKA KURSER

Varhaiskasvatus ja esiopetus

Toteutustapa: Kurssi suoritetaan täysin verkossa oman aikataulun puitteissa.

Ajankohta: Kurssialusta aukeaa 2.9.2019, jonka jälkeen kurssin voi aloittaa ja suorittaa haluamanaan ajankohtana.

Ennakkoilmoittautuminen alkaa arviolta toukokuussa 2019.

Verkko-opintojen lisäksi kurssin sisältöön liittyviä lähikoulutuspäiviä (2 x 3h) järjestetään syksyllä 2019 kysynnän mukaan Joensuussa ja Helsingissä. Lisätietoa tulossa myöhemmin!

Småbarnsfostran och förskolan

Genomförande: Kursen kan avläggas i sin helhet på nätet inom ramen för deltagares egna tidtabell.

Tidpunkt: Kursplattformen öppnas 2.9.2019, därefter deltagare kan börja och genomföra kursen vid en lämplig tidpunkt.

Förhandsanmälan börjar i maj 2019.

Utöver distansstudierna arrangeras närstudiedagar (3 x 3 h) kring temana på kursen i Åbo och Helsingfors. Närmare information på gång!

Peruskoulun luokat 1-6

Toteutustapa: Kurssi suoritetaan täysin verkossa oman aikataulun puitteissa.

Ajankohta: Kurssialusta aukeaa 2.9.2019, jonka jälkeen kurssin voi aloittaa ja suorittaa haluamanaan ajankohtana.

Ennakkoilmoittautuminen alkaa arviolta toukokuussa 2019.

Verkko-opintojen lisäksi kurssin sisältöön liittyviä lähikoulutuspäiviä (2 x 3h) järjestetään syksyllä 2019 kysynnän mukaan Joensuussa ja Helsingissä. Lisätietoa tulossa myöhemmin!

Årskurserna 1-6

Genomförande: Kursen kan avläggas i sin helhet på nätet inom ramen för deltagares egna tidtabell.

Tidpunkt: Kursplattformen öppnas 2.9.2019, därefter deltagare kan börja och genomföra kursen vid en lämplig tidpunkt.

Förhandsanmälan börjar i maj 2019.

Utöver distansstudierna arrangeras närstudiedagar (3 x 3 h) kring temana på kursen i Vasa och Helsingfors. Närmare information på gång!

Peruskoulun luokat 7-9

Toteutustapa: Kurssi suoritetaan täysin verkossa oman aikataulun puitteissa.

Ajankohta: Kurssialusta aukeaa 2.9.2019, jonka jälkeen kurssin voi aloittaa ja suorittaa haluamanaan ajankohtana.

Ennakkoilmoittautuminen alkaa arviolta toukokuussa 2019.

Verkko-opintojen lisäksi kurssin sisältöön liittyviä lähikoulutuspäiviä (2 x 3h) järjestetään syksyllä 2019 kysynnän mukaan Joensuussa ja Helsingissä. Lisätietoa tulossa myöhemmin!

Årskurserna 7-9

Genomförande: Kursen kan avläggas i sin helhet på nätet inom ramen för deltagares egna tidtabell.

Tidpunkt: Kursplattformen öppnas 2.9.2019, därefter deltagare kan börja och genomföra kursen vid en lämplig tidpunkt.

Förhandsanmälan börjar i maj 2019.

Utöver distansstudierna arrangeras närstudiedagar (2 x 3 h) kring temana på kursen i Helsingfors. Närmare information på gång!

Lukio

Toteutustapa: Kurssi suoritetaan täysin verkossa oman aikataulun puitteissa.

Ajankohta: Kurssialusta aukeaa 2.9.2019, jonka jälkeen kurssin voi aloittaa ja suorittaa haluamanaan ajankohtana.

Ennakkoilmoittautuminen alkaa arviolta toukokuussa 2019.

Verkko-opintojen lisäksi kurssin sisältöön liittyviä lähikoulutuspäiviä (2 x 3h) järjestetään syksyllä 2019 kysynnän mukaan Joensuussa ja Helsingissä. Lisätietoa tulossa myöhemmin!

Toteutustapa: Kurssi suoritetaan täysin verkossa oman aikataulun puitteissa.

Ajankohta: Kurssialusta aukeaa 2.9.2019, jonka jälkeen kurssin voi aloittaa ja suorittaa haluamanaan ajankohtana.

Ennakkoilmoittautuminen alkaa arviolta toukokuussa 2019.

Verkko-opintojen lisäksi kurssin sisältöön liittyviä lähikoulutuspäiviä (2 x 3h) järjestetään syksyllä 2019 kysynnän mukaan Joensuussa ja Helsingissä. Lisätietoa tulossa myöhemmin!

OSA 3: VALINNAISET KURSSIT | DEL 3: VALFRIA KURSER

Ohjelmoinnin merkitys matematiikan opetuksessa

Kurssin voi suorittaa täysin verkossa.

Ajankohta: 2.9.-5.12.2019.

Ennakkoilmoittautuminen alkaa arviolta toukokuussa 2019.

Ymmärrystä ongelmanratkaisuun

Toteutustapa: Kurssi suoritetaan täysin verkossa.

Ajankohta: 2.9.-5.12.2019.

Ennakkoilmoittautuminen alkaa arviolta toukokuussa 2019.

Projektit opetuksen polkimena

Toteutustapa: Kurssi suoritetaan täysin verkossa.

Ajankohta: Kurssialusta aukeaa 2.9.2019, jonka jälkeen “teoriaosuuden” voi suorittaa omassa tahdissa haluamanaan ajankohtana. Harjoitteluosuus suoritetaan 2.9.-5.12.2019

Ennakkoilmoittautuminen alkaa arviolta toukokuussa 2019.

Huom! Kurssi toteutetaan yhteistyössä LUMA Suomi -kehittäimisohjelman ja StarT-toiminnan kanssa. Katso LUMA Suomen koulutuskalenteri osallistuaksesi mahdollisesti toteutettaviin lähipäiviin.

Matematiikkaa kehollisesti ja liikkuen

Toteutustapa: Kurssi suoritetaan täysin verkossa.

Ajankohta: 28.10.-5.12.2019.

Ennakkoilmoittautuminen alkaa arviolta toukokuussa 2019.

Algoritmisen ajattelun kehittäminen

Toteutustapa: Kurssi suoritetaan täysin verkossa.

Ajankohta: 28.10.-5.12.2019.

Ennakkoilmoittautuminen alkaa arviolta toukokuussa 2019.

Automaattinen arviointi STACK

Toteutustapa: Kurssin voi suoritettaa täysin verkossa. Kysynnän perusteella järjestetään lähitapaaminen (6 h) Tampereella. Lisätietoa tulossa myöhemmin!

Ajankohta: 28.10.-5.12.2019.

Ennakkoilmoittautuminen alkaa arviolta toukokuussa 2019.

Rakennetaan matemaattisia esineitä

Toteutustapa: Kurssin voi suorittaa täysin verkossa. Kysynnän perusteella järjestetään lähitapaamisia (á 3 h) Espoossa. Lisätietoa tulossa myöhemmin!

Ajankohta: 28.10.-5.12.2019

Ennakkoilmoittautuminen alkaa arviolta toukokuussa 2019.

Problemlösning med problemsekvenser

Genomförande: Kursen kan avläggas i sin helhet på nätet. Utöver distansstudierna arrangeras närstudiedagar (2 x 6 h) kring temana på kursen i Vasa. Närmare information på gång!

Tidpunkt: 28.10-5.12.2019

Förhandsanmälan börjar i maj 2019.

Matematik som verktyg i naturvetenskap

Genomförande: Kursen kan avläggas i sin helhet på nätet. Utöver distansstudierna arrangeras en närstudiedag (6 h) kring temana på kursen i Vasa. Närmare information på gång!

Tidpunkt: 28.10-5.12.2019

Förhandsanmälan börjar i maj 2019.

Projektinlärning

Genomförande: Kursen kan avläggas i sin helhet på nätet. Utöver distansstudierna arrangeras en närstudiedag (6 h) kring temana på kursen i Vasa. Närmare information på gång!

Tidpunkt: 28.10-5.12.2019

Förhandsanmälan börjar i maj 2019.

Programmering

Genomförande: Kursen kan avläggas i sin helhet på nätet. Utöver distansstudierna arrangeras en närstudiedag (6 h) kring temana på kursen i Vasa. Närmare information på gång!

Tidpunkt: 28.10-5.12.2019

Förhandsanmälan börjar i maj 2019.

Yhteistyö Joustavaan matematiikkaan -hankkeen kanssa

Teemme yhteistyötä matematiikan opetuksen ja oppimisen täydennyskoulutusohjelma Joustavaan matematiikkaan kanssa. Voit sisällyttää myös JoMa-ohjelman valinnaiskursseja osaksi 15 opintopisteen koulutuskokonaisuutta. Kurssipalautetta täyttäessäsi mainitse, että suoritus tulee osaksi LUMATIKKA-kokonaisuutta. Tutustu JoMan valinnaiskurssien tarjontaan!

KONTAKTIKOULUTUKSET | KONTAKTUTBILDNINGAR

Kaikki syksyllä järjestettävät LUMATIKKA-koulutukset on mahdollista suorittaa täysin verkossa. Järjestämme vapaaehtoisia tapaamisia joidenkin kurssien aiheisiin liittyen tukemaan verkko-opiskelua. Lähikoulutuspäiviin on mahdollista osallistua, vaikka ei osallistuisikaan verkkokurssille – ja päinvastoin. Kurssikuvauksissa ilmoitetut laajuudet (opintopisteet) perustuvat verkkototeutukseen, ja kokonainen kurssisuoritus edellyttää verkko-opintojen suorittamista.

Lisätietoja lähitapaamisten aikatauluista tulossa pian!Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. | Alla rättigheter förbehålles.