Aikataulu ja ilmoittautuminen

SYKSY 2019 | HÖSTEN 2019

SYKSYN KOULUTUSTEN ILMOITTAUTUMINEN ON KÄYNNISSÄ! TIEDUSTELUT JA TEKNINEN TUKI: INFO@LUMATIKKA.LUMA.FI

Kaikki syksyllä järjestettävät LUMATIKKA-koulutukset on mahdollista suorittaa täysin verkossa. Järjestämme vapaaehtoisia tapaamisia joidenkin kurssien aiheisiin liittyen tukemaan verkko-opiskelua. Lähikoulutuspäiviin on mahdollista osallistua, vaikka ei osallistuisikaan verkkokurssille – ja päinvastoin. Kurssikuvauksissa ilmoitetut laajuudet (opintopisteet) perustuvat verkkototeutukseen, ja kokonainen kurssisuoritus edellyttää verkko-opintojen suorittamista. Jos haluat suorittaa sekä verkko- että kontaktiopintoja, ilmoittaudu molempiin erikseen!

ANMÄLAN TILL HÖSTENS KURSER HAR ÖPPNATS! FÖRFRÅGNINGAR OCH TEKNISK SUPPORT: INFO@LUMATIKKA.LUMA.FI

Alla LUMATIKKA-kurser som ordnas i höst kan avläggas i sin helhet på nätet. På en del kurser hålls även frivilliga träffar som är avsedda att stöda nätstudierna. Det är möjligt att delta i närstudiedagarna utan att vara med på nätkursen – och omvänt. Den kursomfång (antalet studiepoäng) som anges i varje kursbeskrivning motsvarar nätstudierna på kursen, som avlagts i sin helhet, och en godkänd kursprestation förutsätter att nätstudierna är avlagda i sin helhet. 

LUMATIKKA 1: KAIKILLE YHTEINEN KURSSI | DEN FÖR ALLA GEMENSAMMA KURSEN

Matematiikan polulla varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle (3 op)

Toteutustapa: Verkkokurssin voi suorittaa oman aikataulunsa puitteissa. Verkko-opintojen lisäksi kurssin sisältöön liittyvä vapaaehtoinen lähikoulutuspäivä (3 h) järjestetään syksyllä 2019 Joensuussa ja Helsingissä.

Ajankohta: Verkkoalusta aukeaa 3.6.2019, jonka jälkeen kurssin voi aloittaa ja suorittaa haluamanaan ajankohtana. Ohjausta kurssilla tarjotaan hankkeen päättymiseen saakka (joulukuu 2019).

Helsinki
ti 12.11.2019 klo 9–12

Joensuu
ke 13.11.2019 klo 9–12

Ilmoittautuminen:
Kurssin verkko-opintoihin ei tarvitse ilmoittautua, vaan voit ALOITTAA KURSSIN VERKKO-OPINNOT TÄSTÄ!

Jos käytät Helsingin yliopiston MOOC-alustaa ensimmäistä kertaa, luo itsellesi käyttäjätunnus. Jos olet aiemmin osallistunut alustan kautta jollekin muulle kurssille, voit käyttää tuolloin luomaasi käyttäjätunnusta.

ILMOITTAUDU KURSSIN LÄHIKOULUTUKSIIN! Ilmoittautuminen on auki 31.5.–27.10.2019. Kurssiryhmät toteutetaan, jos ilmoittautuneita on vähintään 15.

På matematikstigen från småbarnspedagogiken till andra stadiet (3 sp)

Genomförande: Kursen kan avläggas i sin helhet på nätet inom ramen för deltagares egna tidtabell. Utöver distansstudierna arrangeras en frivillig närstudiedag (3 h) kring temana på kursen i Helsingfors. Närmare information på gång!

Tidpunkt: Kursplattformen öppnas 2.9.2019, därefter kan deltagare börja och genomföra kursen vid en lämplig tidpunkt.

Helsingfors
tor 10.10 kl 9-12

ANMÄL DIG TILL KURSEN HÄR! Närstudiedagen ordnas om tillräckligt många anmält sig till den.

LUMATIKKA 2: LUOKKA-ASTEKOHTAISET KURSSIT | DE ÅRSKURSSPECIFIKA KURSERNA

Varhaiskasvatus ja esiopetus (6 op)

Toteutustapa: Verkkokurssin voi suorittaa oman aikataulunsa puitteissa. Verkko-opintojen lisäksi kurssin sisältöön liittyviä vapaaehtoisia lähikoulutuspäiviä (2 × 3 h) järjestetään syksyllä 2019 Joensuussa ja Helsingissä.

Ajankohta: Verkkoalusta aukeaa 2.9.2019, jonka jälkeen kurssin voi aloittaa ja suorittaa haluamanaan ajankohtana.

Helsinki
ti 10.9.2019 klo 13–16
ti 12.11.2019 klo 13–16

Joensuu
ke 11.9.2019 klo 13–16
ke 13.11.2019 klo 13–16

Ilmoittautuminen:
ILMOITTAUDU KURSSIN VERKKO-OPINTOIHIN! Ilmoittautuminen on auki 27.5.2019 alkaen ja jatkuu hankkeen päättymiseen saakka (joulukuu 2019).

ILMOITTAUDU KURSSIN LÄHIKOULUTUKSIIN! Ilmoittautuminen on auki 31.5.–25.8.2019. Kurssiryhmät toteutetaan, jos ilmoittautuneita on vähintään 15.

Småbarnspedagogiken och förskolan (6 sp)

Genomförande: Kursen kan avläggas i sin helhet på nätet inom ramen för deltagares egna tidtabell. Utöver distansstudierna arrangeras frivilliga närstudiedagar (3 × 3 h) kring temana på kursen i Åbo och Helsingfors.

Tidpunkt: Kursplattformen öppnas 2.9.2019, därefter kan deltagare börja och genomföra kursen vid en lämplig tidpunkt.

Åbo
tor 12.9.2019 kl 13–16
tor 17.10.2019 kl 13–16
tor 14.11.2019 kl 13–16

Helsingfors
ons 11.9.2019 kl 13–16
fre 18.10.2019 kl 13–16
fre 15.11.2019 kl 13–16

ANMÄL DIG TILL KURSEN HÄR! Närstudiedagarna ordnas om tillräckligt många anmält sig till dem.

Peruskoulun luokat 1–6 (6 op)

Toteutustapa: Verkkokurssin voi suorittaa oman aikataulunsa puitteissa. Verkko-opintojen lisäksi kurssin sisältöön liittyviä vapaaehtoisia lähikoulutuspäiviä (2 × 3 h) järjestetään syksyllä 2019 Joensuussa ja Helsingissä.

Ajankohta: Verkkoalusta aukeaa 2.9.2019, jonka jälkeen kurssin voi aloittaa ja suorittaa haluamanaan ajankohtana.

Helsinki
ti 10.9. klo 13–16
ti 12.11. klo 13–16

Joensuu
to 12.9. klo 13–16
to 14.11. klo 13–16

Ilmoittautuminen:
ILMOITTAUDU KURSSIN VERKKO-OPINTOIHIN! Ilmoittautuminen on auki 27.5.2019 alkaen ja jatkuu hankkeen päättymiseen saakka (joulukuu 2019).

ILMOITTAUDU KURSSIN LÄHIKOULUTUKSIIN! Ilmoittautuminen on auki 31.5.–25.8.2019. Kurssiryhmät toteutetaan, jos ilmoittautuneita on vähintään 15.

Årskurserna 1–6 (6 sp)

Genomförande: Kursen kan avläggas i sin helhet på nätet inom ramen för deltagares egna tidtabell. Utöver distansstudierna arrangeras frivilliga närstudiedagar (3 × 3 h) kring temana på kursen i Vasa och Helsingfors.

Tidpunkt: Kursplattformen öppnas 2.9.2019, därefter kan deltagare börja och genomföra kursen vid en lämplig tidpunkt.

Vasa
ons 25.9.2019 kl 14–17
ons 23.10.2019 kl 14–17
ons 27.11.2019 kl 14–17

Helsingfors
mån 23.9.2019 kl 14–17
mån 21.10.2019 kl 14–17
tis 26.11.2019 kl 14–17

ANMÄL DIG TILL KURSEN HÄR! Närstudiedagarna ordnas om tillräckligt många anmält sig till dem.

Peruskoulun luokat 7–9 (6 op)

Toteutustapa: Verkkokurssin voi suorittaa oman aikataulunsa puitteissa. Verkko-opintojen lisäksi kurssin sisältöön liittyviä vapaaehtoisia lähikoulutuspäiviä (2 × 3 h) järjestetään syksyllä 2019 Joensuussa ja Helsingissä.

Ajankohta: Verkkoalusta aukeaa 2.9.2019, jonka jälkeen kurssin voi aloittaa ja suorittaa haluamanaan ajankohtana.

Helsinki
ma 9.9. klo 13–16
ma 11.11. klo 13–16

Joensuu
ke 11.9. klo 13–16
ke 13.11. klo 13–16

Ilmoittautuminen:
ILMOITTAUDU KURSSIN VERKKO-OPINTOIHIN! Ilmoittautuminen on auki 27.5.2019 alkaen ja jatkuu hankkeen päättymiseen saakka (joulukuu 2019).

ILMOITTAUDU KURSSIN LÄHIKOULUTUKSIIN! Ilmoittautuminen on auki 31.5.–25.8.2019. Kurssiryhmät toteutetaan, jos ilmoittautuneita on vähintään 15.

Årskurserna 7–9 (6 sp)

Genomförande: Kursen kan avläggas i sin helhet på nätet inom ramen för deltagares egna tidtabell. Utöver distansstudierna arrangeras frivilliga närstudiedagar (2 × 3 h) kring temana på kursen i Helsingfors.

Tidpunkt: Kursplattformen öppnas 2.9.2019, därefter kan deltagare börja och genomföra kursen vid en lämplig tidpunkt.

Helsingfors
tor 12.9.2019 kl 13–16
tor 10.10.2019 kl 13–16
ons 13.11.2019 kl 13–16

ANMÄL DIG TILL KURSEN HÄR! Närstudiedagarna ordnas om tillräckligt många anmält sig till dem.

Lukio (6 op)

Toteutustapa: Verkkokurssin voi suorittaa oman aikataulunsa puitteissa. Verkko-opintojen lisäksi kurssin sisältöön liittyviä vapaaehtoisia lähikoulutuspäiviä (2 × 3 h) järjestetään syksyllä 2019 Joensuussa ja Helsingissä.

Ajankohta: Kurssialusta aukeaa 2.9.2019, jonka jälkeen kurssin voi aloittaa ja suorittaa haluamanaan ajankohtana.

Helsinki
ti 10.9.2019 klo 13–16
ti 12.11.2019 klo 13–16

Joensuu
ke 11.9.2019 klo 13–16
ke 13.11.2019 klo 13–16

Ilmoittautuminen:
ILMOITTAUDU KURSSIN VERKKO-OPINTOIHIN! Ilmoittautuminen on auki 27.5.2019 alkaen ja jatkuu hankkeen päättymiseen saakka (joulukuu 2019).

ILMOITTAUDU KURSSIN LÄHIKOULUTUKSIIN! Ilmoittautuminen on auki 31.5.–25.8.2019. Kurssiryhmät toteutetaan, jos ilmoittautuneita on vähintään 15.

Ammatillinen koulutus (6 op)

Toteutustapa: Kurssi suoritetaan täysin verkossa oman aikataulun puitteissa. Kurssiin ei liity lähikoulutuspäiviä syksyllä 2019.

Ajankohta: Kurssialusta aukeaa 2.9.2019, jonka jälkeen kurssin voi aloittaa ja suorittaa haluamanaan ajankohtana.

Ilmoittautuminen:
ILMOITTAUDU KURSSIN VERKKO-OPINTOIHIN! Ilmoittautuminen on auki 27.5.2019 alkaen ja jatkuu hankkeen päättymiseen saakka (joulukuu 2019).

LUMATIKKA 3: VALINNAISET KURSSIT | DE VALFRIA KURSERNA

Ohjelmoinnin merkitys matematiikan opetuksessa (2 op)

Toteutustapa: Kurssi suoritetaan täysin verkossa. Kurssiin ei liity lähikoulutuspäiviä syksyllä 2019.

Ajankohta: 2.9.–5.12.2019.

Ilmoittautuminen:
ILMOITTAUDU KURSSIN VERKKO-OPINTOIHIN! Ilmoittautuminen on auki 27.5.–1.9.2019.

Ymmärrystä ongelmanratkaisuun (2 op)

Toteutustapa: Kurssi suoritetaan täysin verkossa. Kurssiin ei liity lähikoulutuspäiviä syksyllä 2019.

Ajankohta: 2.9.–5.12.2019.

Ilmoittautuminen:
ILMOITTAUDU KURSSIN VERKKO-OPINTOIHIN! Ilmoittautuminen on auki 27.5.–1.9.2019.

Projektit opetuksen polkimena (2 op)

Toteutustapa: Kurssi suoritetaan täysin verkossa. Kurssiin ei liity lähikoulutuspäiviä syksyllä 2019.

Ajankohta: Kurssialusta aukeaa 2.9.2019, jonka jälkeen teoriaosuuden voi suorittaa omassa tahdissaan haluamanaan ajankohtana, kuitenkin 1.6.2020 mennessä. Harjoitteluosuus suoritetaan 2.9.–5.12.2019

Ilmoittautuminen:
ILMOITTAUDU KURSSIN VERKKO-OPINTOIHIN! Ilmoittautuminen on auki 27.5.–1.9.2019.

Automaattinen arviointi STACK (2 op)

Toteutustapa: Kurssiin sisältyy verkkotyöskentelyä sekä työpaja (6 h) Tampereella tai Helsingissä.

Ajankohta: Verkkokurssi 7.10.–5.12.2019.

Helsinki
pe 25.10. klo 9–16

Tampere
pe 1.11. klo 9–16

Ilmoittautuminen:
ILMOITTAUDU KURSSIN VERKKO-OPINTOIHIN! Ilmoittautuminen on auki 27.5.–1.9.2019.

ILMOITTAUDU KURSSIN LÄHIKOULUTUKSIIN! Ilmoittautuminen on auki 31.5.–13.10.2019. Kurssiryhmät toteutetaan, jos ilmoittautuneita on vähintään 15.

Matematiikkaa kehollisesti ja liikkuen (2 op)

Toteutustapa: Kurssin voi suoritettaa täysin verkossa. Verkko-opintojen lisäksi järjestetään vapaaehtoinen lähitapaaminen (4 h) Tampereella ja Helsingissä.

Ajankohta: Verkkokurssi 28.10.–5.12.2019.

Tampere
ti 29.10. klo 12–16

Helsinki
pe 1.11. klo 12–16

Ilmoittautuminen:
ILMOITTAUDU KURSSIN VERKKO-OPINTOIHIN! Ilmoittautuminen on auki 27.5.–1.9.2019.

ILMOITTAUDU KURSSIN LÄHIKOULUTUKSIIN! Ilmoittautuminen on auki 31.5.–13.10.2019. Kurssiryhmät toteutetaan, jos ilmoittautuneita on vähintään 15.

Algoritmisen ajattelun kehittäminen (2 op)

Toteutustapa: Kurssi suoritetaan täysin verkossa. Kurssiin ei liity lähikoulutuspäiviä syksyllä 2019.

Ajankohta: 28.10.–5.12.2019.

Ilmoittautuminen:
ILMOITTAUDU KURSSIN VERKKO-OPINTOIHIN! Ilmoittautuminen on auki 27.5.–1.9.2019.

Rakennetaan matemaattisia esineitä (2 op)

Toteutustapa: Kurssin voi suorittaa täysin verkossa. Verkko-opintojen lisäksi järjestetään vapaaehtoisia lähitapaamisia (2 × 3 h) Espoossa.

Ajankohta: Verkkokurssi 28.10.–5.12.2019

Espoo
pe 15.11. klo 13–16
pe 22.11. klo 13–16

Ilmoittautuminen:
ILMOITTAUDU KURSSIN VERKKO-OPINTOIHIN! Ilmoittautuminen on auki 27.5.–1.9.2019.

ILMOITTAUDU KURSSIN LÄHIKOULUTUKSIIN! Ilmoittautuminen on auki 31.5.–13.10.2019. Kurssiryhmät toteutetaan, jos ilmoittautuneita on vähintään 15.

Problemlösning med problemsekvenser (2 sp)

Genomförande: Kursen kan avläggas i sin helhet på nätet. Utöver distansstudierna arrangeras tre frivilliga närstudiedagar (1 × 6 h, 2 × 3 h) kring temana på kursen i Vasa.

Tidpunkt: Distansstudier 30.9–5.12.2019

Vasa
tor 3.10.2019 kl 9–16
tor 24.10.2019 kl 9–12
tis 26.11.2019 kl 13–16

ANMÄL DIG TILL KURSEN HÄR! Närstudiedagarna ordnas om tillräckligt många anmält sig till dem.

Programmering (2 sp)

Genomförande: Kursen avläggas i sin helhet på nätet.

Tidpunkt: 7.10–5.12.2019

ANMÄL DIG TILL KURSEN HÄR!

Matematik som verktyg i naturvetenskap (2 sp)

Genomförande: Kursen kan avläggas i sin helhet på nätet. Utöver distansstudierna arrangeras två frivilliga närstudiedagar (à 3 h) kring temana på kursen i Vasa.

Tidpunkt: Distansstudier 21.10–5.12.2019

Vasa
tor 24.10.2019 kl 13–16
tis 26.11.2019 kl 9–12

ANMÄL DIG TILL KURSEN HÄR! Närstudiedagarna ordnas om tillräckligt många anmält sig till dem.

Projektlärande (2 sp)

Genomförande: Kursen kan avläggas i sin helhet på nätet. Utöver distansstudierna arrangeras en frivillig närstudiedag (6 h) kring temana på kursen i Vasa. Närmare information på gång!

Tidpunkt: Distansstudier 1.11.–15.12.2019

Helsingfors
tor 7.11 kl 14-17
ons 4.12 kl 14-17

ANMÄL DIG TILL KURSEN HÄR! Närstudiedagarna ordnas om tillräckligt många anmält sig till dem.

Yhteistyö Joustavaan matematiikkaan -hankkeen kanssa

Teemme yhteistyötä matematiikan opetuksen ja oppimisen täydennyskoulutusohjelma Joustavaan matematiikkaan kanssa. Voit sisällyttää myös JoMa-ohjelman valinnaiskursseja osaksi 15 opintopisteen koulutuskokonaisuutta. Kurssipalautetta täyttäessäsi mainitse, että suoritus tulee osaksi LUMATIKKA-kokonaisuutta. Tutustu JoMan valinnaiskurssien tarjontaan!Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. | Alla rättigheter förbehålles.