Crystal Flowers

IdealamppuLUMATIKKA-koulutuksen valinnaisessa osassa voit koota tarjolla olevista kursseista itseäsi kiinnostavan kokonaisuuden.


Crystal Flowers in Halls of Mirrors (10 op)

Toteutetaan tammi-toukokuussa 2019.

Kurssi järjestetään osana Aalto-yliopiston Matematiikan ja systeemitieteiden laitoksen opintoja. Kurssi ei vaadi taustatietoja alalta. Opetus ja materiaalit kurssilla ovat englanniksi. Kurssille voidaan ottaa 10 osallistujaa LUMATIKKA-ohjelmasta.

Kuvaus

During the course, participant groups will build a prominent mathematically themed art exhibition targeted to a wide audience in collaboration with EMMA – Espoo Museum of Modern Art. Through the art projects, participants deepen their understanding of various geometric and topological phenomena, and find new interpretations of them. This transdisciplinary course integrates mathematics with visual arts, design and architecture.

Lisätietoja kurssin sisällöstä Aalto-yliopiston kurssisivuilla.

Kohderyhmä

Kurssi soveltuu varhaiskasvattajille, luokanopettajille ja matematiikan aineenopettajille kaikilla asteilla samoin kuin kuvataide- ja käsityökasvattajille. Ihanteellisinta on, jos kurssille osallistuu tiede- ja taideaineiden opettajia, joilla on mahdollisuus ideoida yhteistyötä omassa koulussaan.

Tavoitteet

Saat ideoita opetukseesi viimeisimpään matematiikan tutkimukseen perustuen sekä valmiuksia integroida matematiikkaa, kuvataidetta ja käsitöitä monialaiseen ilmiölähtöiseen opetukseen.

Toteutustapa ja laajuus

Kurssin kuormitus on noin 270 h (laajuus 10 op; yksi opintopiste vastaa noin 27 tuntia opiskelua). Vastuuhenkilön kanssa erikseen sopimalla kurssista on myös mahdollista suorittaa pienempiä osia.

Kurssi koostuu seuraavista elementeistä:

> 24 luentoa (yht. 72 h) Aalto-yliopiston tiloissa Otaniemessä
> näyttelykohteen suunnittelu ja rakentaminen Espoon Kulttuurikeskuksessa yhteistyössä EMMAn kanssa sekä kurssitehtävät ja niistä raportointi (noin 200 h).

Vastuuhenkilö

Kirsi PeltonenKirsi Peltonen
Aalto-yliopisto
kirsi.peltonen@aalto.fi