Algoritminen ajattelu

LUMATIKKA 3: Algoritmisen ajattelun kehittäminen (2 op)

Tervetuloa mukaan vielä syksyllä 2022 - ohjeet kurssi-ilmoittautumiseen löydät alta!

Kurssikuvaus

Kurssin tavoitteena on valottaa algoritmisen ajattelun kehittymistä jatkumona yli eri kouluasteiden, varhaisista kokemuksista lukioon asti. Erilaisten kokemusten kautta oppilaille kehittyy keinoja ottaa haltuun uusia teknologioita ja digitaalisia palveluita. Tällä kurssilla haetaan (oppiainerajatkin ylittävää) kehystä ohjelmoinnin ja algoritmisen ajattelun opettamiseen unohtamatta kuitenkaan oppiainekohtaisia harjoitteita.

Kurssin teemaosiot MOOC-oppimisympäristössä:
Etusivu ja yleinen keskustelualue
1. Johdanto: Miksi ohjelmointia?
2. Ohjelmoinnin peruskäsitteitä
3. Ohjelmoinnin harjoittelu
4. Algoritmit ja algoritminen ajattelu
5. Ohjelmoinnin opettaminen
6. Ohjelmontikielet j a-ympäristöt
7. Algoritmit arkielämässä
8. Algoritmisen ajattelun harjoittelu
9. Ohjelmoinnin opetuksen suunnittelu
10. Eriyttäminen ja harrastaminen
11. Tietoliikenne, tietoturva ja data
12. Oppimisen ympäristöt ja verkostot
13. Kurssin lopetus
14. Salainen alue (valinnainen)
Kurssin teemaosiot MOOC-oppimisympäristössä.

Kohderyhmä

Kurssi on suunnattu esiopetuksen, perusopetuksen ja lukion opettajille ja erityisopettajille. Myös alan opiskelijoille on hyötyä kurssimateriaaleista.

Kurssin tavoitteet

Kurssin osallistuja
✓ on kehittänyt omaa algoritmista ajatteluaan sekä ymmärrystään tieto- ja viestintäteknologian toimintaperiaatteista
✓ on kehittänyt valmiuksiaan opettaa algoritmista ajattelua ja ohjelmointia eri luokka-asteille sopivalla tavalla
✓ on saanut runsaasti (niin vasta-alkajat kuin kokeneetkin) konkreettisia ohjeita, leikkejä, harjoituksia, projekteja, oppimismateriaaleja ja uusia ideoita opetuksessaan kokeiltavaksi
✓ on saanut ensikosketuksen ohjelmointiin visuaalisen ohjelmointikielen avulla sekä saanut mahdollisuuden tekstipohjaiseen ohjelmointiin tutustumiseen ja sen harjoittelemiseen
✓ ymmärtää millä tavalla ohjelmointi tukee matematiikan taitojen kehittymistä sekä millä tavalla ohjelmoinnin harjoittelu edistää opetussuunnitelmien laaja-alaisen osaamisen tavoitteita
✓ hahmottaa miltä oppijan oppimispolku ohjelmoinnin opetuksessa näyttää, lähtien varhaiskasvatuksesta aina toisen asteen loppuun saakka
✓ on saanut ideoita ohjelmoinnin hyödyntämiseksi muissakin oppiaineissa kuin pelkästään matematiikassa
✓ on saanut hyvät valmiudet perehtyä aiheeseen itsenäisesti ja siten syventää osaamistaan

Kurssin toteutustapa

Kurssi koostuu johdannosta sekä kolmesta varsinaisesta osasta:
1) Opettajan näkökulma
2) Oppijan näkökulma
3) Oppimisen ympäristöt ja verkostot.
Kurssin suoritusta rytmittää tavoiteaikataulu. Kullekin varsinaiselle osalle on varattu noin kolme viikkoa suoritusaikaa.

Kurssitehtävinä on mm.
✓ Oppimateriaaleihin tutustumista verkkoympäristössä
✓ Ohjelmointi- ja muiden verkkotehtävien tekemistä
✓ Pohdintatehtäviä ja verkkokeskusteluja
✓ Tuntisuunnitelmien laatimista

Kesäkauden 2022 verkko-opinnot (9.5.-14.8.2022)

Kesällä 2022 ei ole tarjolla ohjattua kurssitoteutusta. Voit kuitenkin halutessasi tutustua päättyneillä kevään kurssialueilla materiaaleihin. Osasta kursseja on mahdollista myös suorittaa teoriaopintoja ja jatkaa syksyllä käytännön osuudesta. Kevään kurssialueet ja ohjeet kesäkauden opiskelumahdollisuuksiin on listattu tähän julkaisuun.

Syksyn 2022 verkko-opinnot (22.8.-13.11.2022)

Syksyn viimeiset ohjattuna toteutettavat verkko-opinnot MOOC-alustalla alkavat 22.8.2022. Kurssin verkko-oppimisympäristö avautuu osallistujille viikkoa aiemmin orientaatioviikon alkaessa 15.8. Kurssisuoritukset tulee olla palautettuna 13.11. mennessä. Kurssilla voi sen ollessa käynnissä edetä joko yhteisessä, joustavassa aikataulussa tai aloittaa opinnot haluamanaan ajankohtana ja edetä omassa tahdissa. Kurssin suorittamiseen ei sisälly mitään tiettyyn kellonaikaan sidottua pakollista osuutta. Kurssia seuraa kahden viikon arviointiperiodi 14.-27.11., jonka aikana ohjaajat arvioivat kurssisuorituksia ja pyytävät palautuksiin tarvittaessa täydennyksiä. Mahdolliset halutut materiaalit ja kouluttautumisesta saatava todistus on hyvä ottaa talteen kurssialustalta itselle, sillä MOOC-oppimisympäristö sulkeutuu 31.12.2022, hankkeen päättyessä.

Ennakkoilmoittaudu LUMATIKKA-kursseille tästä linkistä. Ennakkoon ilmoittautuneet saavat ohjeet kurssialueelle liittymiseen noin viikkoa ennen kurssien alkamista. 

Aiheesta blogissamme ja muualla

LUMATIKKA-blogissa linkki videoon, jossa tutkija kertoo työstään bioinformatiikan parissa.
LUMATIKKA-blogissa linkki videoon, jossa tietojenkäsittelytieteen professori avaa lyhyen kurkistuksen internetin ja pilvipalveluiden toimintaan.

Helsingin yliopiston tiedeluokka Linkki

Valmistaudu koulutukseen

Kurssialueelle liittyminen

  1. Jos käytät Helsingin yliopiston MOOC-alustaa ensimmäistä kertaa, luo itsellesi käyttäjätunnus. Jos olet aiemmin osallistunut alustan kautta jollekin muulle kurssille, voit käyttää tuolloin luomaasi käyttäjätunnusta.
  2. Vahvista käyttäjätunnus sähköpostissa. Vahvistusviestin saapumisessa voi olla viivettä tai viesti voi herkästi mennä roskapostiin. Teknisissä ongelmissa ole yhteydessä info@lumatikka.luma.fi tai suoraan MOOC-ylläpitoon moodle@helsinki.fi.
  3. Liity kurssialueelle suoran linkin kautta. Ensimmäisen liittymiskerran jälkeen kurssi tulee näkyviin MOOCissa Valikko-sivulle.

Muita linkkivinkkejä

Vinkkejä koulutukseen valmistautumiseen
Usein kysyttyjä kysymyksiä

Osallistujien palautteita

Tältä kurssilla koen saaneeni paremmat eväät [kuin opettajankoulutuksesta] opettaa ohjelmointia, sanoittaa asioita ja myös innostaa oppilaita. Parhaiten olen oppinut itselleni haastavia ohjelmointiin liittyviä termejä ja käsitteitä tällä kurssilla käytännön tehtävien kautta.

Luokanopettaja

Ohjelmoinnin opiskelu ja oppiminen on tämän ja samaan aikaan käymäni Ohjelmoinnin merkitys matematiikan opetuksessa -kurssin aikana ollut todella mielenkiintoista ja antoisaa. Olen aiemmin jonkin verran jopa vältellyt ohjelmointiin tarttumista, joten nyt pääsin aloittamaan puhtaalta pöydältä, lähes kaikki oli uutta.

Luokanopettaja

Ohjelmointi on minulle jo ennestään tuttua. Halusin kuitenkin tulla kurssille, koska aavistin, että minulla on paljon opittavaa tällä saralla. Opin hyvinkin paljon. Oma ohjelmoinnillinen ajattelu syventyi. Ymmärrän nyt paremmin, kuinka ohjelmointi ja ohjelmoinnillinen ajattelu on meidän arkipäiväistä elämäämme. Olen keksinyt itse tai saanut muilta hyviä ohjelmointiin liittyviä ideoita käytettäviksi omilla tunneillani, erityisesti matematiikan tunneille. Kurssin myötä olen siis panostanut omaan työhöni.

Yläluokkien matemaattisten aineiden opettaja

Kurssin toteuttajat

Kurssivastaava

Veera Lupunen


Tutkimusavustaja
Helsingin yliopisto
veera.lupunen@helsinki.fi

Muut kurssin tekijät

Virpi Sumu

Lea Kutvonen

Tony Puustinen


Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. Alla rättigheter förbehålles.

Top