Algoritminen ajattelu

Idealamppu

LUMATIKKA-koulutuksen valinnaisessa osassa voit koota tarjolla olevista kursseista itseäsi kiinnostavan kuuden opintopisteen laajuisen kokonaisuuden. Valinnaisen osan kurssit ovat itsenäisiä kokonaisuuksia, eikä niiden suorittaminen edellytä kaikille yhteisen osan tai luokka-astekohtaisen osan suorittamista.


LUMATIKKA 3: Algoritmisen ajattelun kehittäminen (2 op)

Seuraava kurssitoteutus alkaa tammikuussa 2020 – ilmoittaudu nyt koulutukseen!

Kurssikuvaus

Kurssin tavoitteena on valottaa algoritmisen ajattelun kehittymistä jatkumona yli eri kouluasteiden, varhaisista kokemuksista lukioon asti. Erilaisten kokemusten kautta oppilaille kehittyy keinoja ottaa haltuun uusia teknologioita ja digitaalisia palveluita. Tällä kurssilla haetaan (oppiainerajatkin ylittävää) kehystä ohjelmoinnin ja algoritmisen ajattelun opettamiseen unohtamatta kuitenkaan oppiainekohtaisia harjoitteita.

Kohderyhmä

Kurssi on suunnattu esiopetuksen, perusopetuksen ja lukion opettajille ja erityisopettajille. Myös alan opiskelijoille on hyötyä kurssimateriaaleista.

Kevään 2020 verkko-opinnot

Kevään kurssialue aukeaa 27.1.2020. Kurssilla edetään yhteisessä, mutta joustavassa tavoiteaikataulussa muiden osallistujien kanssa. Kaikki kurssisuoritukset tulee olla palautettuna 26.4.2020 mennessä. Ennakkoilmoittautuminen päättyy 26.1.2020.

Kurssin tavoitteet

Kurssin osallistuja
✓ on kehittänyt omaa algoritmista ajatteluaan sekä ymmärrystään tieto- ja viestintäteknologian toimintaperiaatteista
✓ on kehittänyt valmiuksiaan opettaa algoritmista ajattelua ja ohjelmointia eri luokka-asteille sopivalla tavalla
✓ on saanut runsaasti (niin vasta-alkajat kuin kokeneetkin) konkreettisia ohjeita, leikkejä, harjoituksia, projekteja, oppimismateriaaleja ja uusia ideoita opetuksessaan kokeiltavaksi
✓ on saanut ensikosketuksen ohjelmointiin visuaalisen ohjelmointikielen avulla sekä saanut mahdollisuuden tekstipohjaiseen ohjelmointiin tutustumiseen ja sen harjoittelemiseen
✓ ymmärtää millä tavalla ohjelmointi tukee matematiikan taitojen kehittymistä sekä millä tavalla ohjelmoinnin harjoittelu edistää opetussuunnitelmien laaja-alaisen osaamisen tavoitteita
✓ hahmottaa miltä oppijan oppimispolku ohjelmoinnin opetuksessa näyttää, lähtien varhaiskasvatuksesta aina toisen asteen loppuun saakka
✓ on saanut ideoita ohjelmoinnin hyödyntämiseksi muissakin oppiaineissa kuin pelkästään matematiikassa
✓ on saanut hyvät valmiudet perehtyä aiheeseen itsenäisesti ja siten syventää osaamistaan

Kurssin toteutustapa

Kurssi koostuu johdannosta sekä kolmesta varsinaisesta osasta:
1) Opettajan näkökulma
2) Oppijan näkökulma
3) Oppimisen ympäristöt ja verkostot.
Kaikki osat ovat avoinna kurssin avautuessa, ja kurssin suoritusta rytmittää tavoiteaikataulu. Kullekin varsinaiselle osalle on varattu noin kaksi-kolme viikkoa suoritusaikaa.

Kurssitehtävinä on mm.

✓ Oppimateriaaleihin tutustumista verkkoympäristössä
✓ Ohjelmointi- ja muiden verkkotehtävien tekemistä
✓ Pohdintatehtäviä ja verkkokeskusteluja
✓ Tuntisuunnitelmien laatimista

Aiheesta muualla

Helsingin yliopiston tiedeluokka Linkki

Valmistaudu koulutukseen

Vinkkejä koulutukseen valmistautumiseen
Usein kysyttyjä kysymyksiä

Kurssin toteuttajat

Virpi Sumu
Tietojenkäsittelytieteen opetusavustaja, tiedeluokka Linkin koordinaattori
Helsingin yliopisto
virpi.sumu@cs.helsinki.fi

Tony Puustinen
Tietojenkäsittelytieteen tutkimusavustaja
Helsingin yliopisto
tony.puustinen@helsinki.fi

Lea Kutvonen
Tietojenkäsittelytieteen yliopistonlehtori, tiedeluokka Linkin johtaja
Helsingin yliopisto
lea.kutvonen@cs.helsinki.fi


Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. Alla rättigheter förbehålles.