Algoritminen ajattelu

LUMATIKKA 3: Algoritmisen ajattelun kehittäminen (2 op)

Syksyn 2021 kurssi-ilmoittautuminen alkaa lähiviikkoina! Tilaa tästä muistutus sähköpostiisi ilmoittautumisen alkamisesta.

Kurssikuvaus

Kurssin tavoitteena on valottaa algoritmisen ajattelun kehittymistä jatkumona yli eri kouluasteiden, varhaisista kokemuksista lukioon asti. Erilaisten kokemusten kautta oppilaille kehittyy keinoja ottaa haltuun uusia teknologioita ja digitaalisia palveluita. Tällä kurssilla haetaan (oppiainerajatkin ylittävää) kehystä ohjelmoinnin ja algoritmisen ajattelun opettamiseen unohtamatta kuitenkaan oppiainekohtaisia harjoitteita.

Kohderyhmä

Kurssi on suunnattu esiopetuksen, perusopetuksen ja lukion opettajille ja erityisopettajille. Myös alan opiskelijoille on hyötyä kurssimateriaaleista.

Aikataulu

Syksyn 2021 verkko-opinnot (30.8.-28.11.2021)

Kurssi alkaa 30.8., ja kurssin tehtäviä voi palauttaa 28.11. saakka. Tämän jälkeen kurssin henkilökunta arvioi palautuksia. Varaudu täydentämään palautuksiasi pyydettäessä vielä muutama viikko määräajan jälkeen. Kurssin aktiivinen suoritusaika on 12 viikkoa työn ohessa. Kurssilla edetään yhteisessä, mutta joustavassa suoritusaikataulussa.

Kurssille voi ilmoittautua etukäteen sähköisellä lomakkeella, jolloin saat sähköpostilla kirjautumistiedot MOOC-alueelle noin viikkoa ennen kurssin alkua. Tilaa tästä muistutus sähköpostiisi ilmoittautumisen alkamisesta.

Kevään 2021 verkko-opinnot (11.1.-18.4.2021)

Kurssin oppimisympäristö on auennut 11.1.2021. Kurssin verkko-opinnoissa edetään yhteisessä, mutta joustavassa tavoiteaikataulussa. Kurssi päättyy 18.4.2021.

Sinun ei tarvitse ilmoittautua erikseen kurssille. Kysymme yhteystietosi kurssin oppimisympäristössä.

Jos käytät Helsingin yliopiston MOOC-alustaa ensimmäistä kertaa, luo itsellesi käyttäjätunnus. Jos olet aiemmin osallistunut alustan kautta jollekin muulle kurssille, voit käyttää tuolloin luomaasi käyttäjätunnusta.

Kun olet vahvistanut käyttäjätunnuksen, liity kurssialueelle alla olevan linkin kautta. Ensimmäisen kerran jälkeen kurssi tulee näkyviin Omat kurssini -sivulle. Teknisissä ongelmissa ole yhteydessä info@lumatikka.luma.fi.

Pääset kurssialustalle tästä linkistä.

Kurssin toteutustapa

Kurssi koostuu johdannosta sekä kolmesta varsinaisesta osasta:
1) Opettajan näkökulma
2) Oppijan näkökulma
3) Oppimisen ympäristöt ja verkostot.
Kaikki osat ovat avoinna kurssin avautuessa, ja kurssin suoritusta rytmittää tavoiteaikataulu. Kullekin varsinaiselle osalle on varattu noin kaksi-kolme viikkoa suoritusaikaa.

Kurssitehtävinä on mm.
✓ Oppimateriaaleihin tutustumista verkkoympäristössä
✓ Ohjelmointi- ja muiden verkkotehtävien tekemistä
✓ Pohdintatehtäviä ja verkkokeskusteluja
✓ Tuntisuunnitelmien laatimista

Kurssin tavoitteet

Kurssin osallistuja
✓ on kehittänyt omaa algoritmista ajatteluaan sekä ymmärrystään tieto- ja viestintäteknologian toimintaperiaatteista
✓ on kehittänyt valmiuksiaan opettaa algoritmista ajattelua ja ohjelmointia eri luokka-asteille sopivalla tavalla
✓ on saanut runsaasti (niin vasta-alkajat kuin kokeneetkin) konkreettisia ohjeita, leikkejä, harjoituksia, projekteja, oppimismateriaaleja ja uusia ideoita opetuksessaan kokeiltavaksi
✓ on saanut ensikosketuksen ohjelmointiin visuaalisen ohjelmointikielen avulla sekä saanut mahdollisuuden tekstipohjaiseen ohjelmointiin tutustumiseen ja sen harjoittelemiseen
✓ ymmärtää millä tavalla ohjelmointi tukee matematiikan taitojen kehittymistä sekä millä tavalla ohjelmoinnin harjoittelu edistää opetussuunnitelmien laaja-alaisen osaamisen tavoitteita
✓ hahmottaa miltä oppijan oppimispolku ohjelmoinnin opetuksessa näyttää, lähtien varhaiskasvatuksesta aina toisen asteen loppuun saakka
✓ on saanut ideoita ohjelmoinnin hyödyntämiseksi muissakin oppiaineissa kuin pelkästään matematiikassa
✓ on saanut hyvät valmiudet perehtyä aiheeseen itsenäisesti ja siten syventää osaamistaan

Aiheesta blogissamme ja muualla

LUMATIKKA-blogissa linkki videoon, jossa tutkija kertoo työstään bioinformatiikan parissa.
LUMATIKKA-blogissa linkki videoon, jossa tietojenkäsittelytieteen professori avaa lyhyen kurkistuksen internetin ja pilvipalveluiden toimintaan.

Helsingin yliopiston tiedeluokka Linkki

Valmistaudu koulutukseen

Vinkkejä koulutukseen valmistautumiseen
Usein kysyttyjä kysymyksiä

Osallistujien palautteita

Tältä kurssilla koen saaneeni paremmat eväät [kuin opettajankoulutuksesta] opettaa ohjelmointia, sanoittaa asioita ja myös innostaa oppilaita. Parhaiten olen oppinut itselleni haastavia ohjelmointiin liittyviä termejä ja käsitteitä tällä kurssilla käytännön tehtävien kautta.

Luokanopettaja

Ohjelmoinnin opiskelu ja oppiminen on tämän ja samaan aikaan käymäni Ohjelmoinnin merkitys matematiikan opetuksessa -kurssin aikana ollut todella mielenkiintoista ja antoisaa. Olen aiemmin jonkin verran jopa vältellyt ohjelmointiin tarttumista, joten nyt pääsin aloittamaan puhtaalta pöydältä, lähes kaikki oli uutta.

Luokanopettaja

Kurssin toteuttajat

Virpi Sumu
Tietojenkäsittelytieteen opetusavustaja
Helsingin yliopisto
virpi.sumu@cs.helsinki.fi

Lea Kutvonen
Tietojenkäsittelytieteen yliopistonlehtori, tiedeluokka Linkin johtaja
Helsingin yliopisto
lea.kutvonen@cs.helsinki.fi

tunnistamaton hahmo

Tony Puustinen
Tietojenkäsittelytieteen tutkimusavustaja
Helsingin yliopisto
tony.puustinen@helsinki.fi

Maria Larionova

Maria Larionova
Tietojenkäsittelytieteen tutkimusavustaja
Helsingin yliopisto
maria.larionova@helsinki.fi


Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. Alla rättigheter förbehålles.