Algoritminen ajattelu

IdealamppuLUMATIKKA-koulutuksen valinnaisessa osassa voit koota tarjolla olevista kursseista itseäsi kiinnostavan 6 op laajuisen kokonaisuuden. Valinnaisen osan kurssit ovat itsenäisiä kokonaisuuksia eikä niiden suorittaminen edellytä kaikille yhteisen osan tai luokka-astekohtaisen osan suorittamista.


Algoritmisen ajattelun kehittäminen (2 op)

Tulossa huhti-toukokuussa 2019!

Kurssikuvaus

Kurssin tavoitteena on valottaa algoritmisen ajattelun kehittymistä jatkumona yli eri kouluasteiden, varhaisista kokemuksista lukioon asti. Erilaisten kokemusten kautta oppilaille kehittyy keinoja ottaa haltuun uusia teknologioita ja digitaalisia palveluita. Tällä kurssilla haetaan (oppiainerajatkin ylittävää) kehystä ohjelmoinnin ja algoritmisen ajattelun opettamiseen, unohtamatta kuitenkaan oppiainekohtaisia harjoitteita.

KOHDERYHMÄ

Kurssi on suunnattu esiopetuksen, perusopetuksen ja lukion opettajille ja erityisopettajille.

LAAJUUS JA TOTEUTUSTAPA

Kurssin kuormitus on noin 60 h (2 op; yksi opintopiste noin 27 tuntia opiskelua).

Kurssi suoritetaan verkossa. Kurssisuoritus edellyttää aloituswebinaariin osallistumisen tai tallenteen seuraamisen. Kurssi sisältää  lähitapaamisen, jonka suorittaminen on vapaaehtoista, mutta suositeltavaa.

Kouluttajat

Virpi Sumu
Opetusavustaja
Helsingin yliopisto
virpi.sumu@helsinki.fi

Aikataulu, paikkakunnat ja ilmoittautuminen

Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. Alla rättigheter förbehålles.