Algoritminen ajattelu

Idealamppu

LUMATIKKA-koulutuksen valinnaisessa osassa voit koota tarjolla olevista kursseista itseäsi kiinnostavan kuuden opintopisteen laajuisen kokonaisuuden. Valinnaisen osan kurssit ovat itsenäisiä kokonaisuuksia, eikä niiden suorittaminen edellytä kaikille yhteisen osan tai luokka-astekohtaisen osan suorittamista.


LUMATIKKA 3: Algoritmisen ajattelun kehittäminen (2 op)

Seuraava kurssitoteutus lokakuussa 2019!

kurssikuvus

Kurssin tavoitteena on valottaa algoritmisen ajattelun kehittymistä jatkumona yli eri kouluasteiden, varhaisista kokemuksista lukioon asti. Erilaisten kokemusten kautta oppilaille kehittyy keinoja ottaa haltuun uusia teknologioita ja digitaalisia palveluita. Tällä kurssilla haetaan (oppiainerajatkin ylittävää) kehystä ohjelmoinnin ja algoritmisen ajattelun opettamiseen unohtamatta kuitenkaan oppiainekohtaisia harjoitteita.

Kohderyhmä

Kurssi on suunnattu esiopetuksen, perusopetuksen ja lukion opettajille ja erityisopettajille.

Laajuus ja toteutustapa

Kurssin laajuus on 2 op eli noin 54 tuntia työskentelyä (1 op vastaa laskennallisesti 27 tuntia opiskelua).

Kurssi suoritetaan verkossa. Kurssisuoritus edellyttää aloituswebinaariin osallistumista tai tallenteen seuraamisen jälkikäteen.

Aikataulu ja ilmoittautuminen
Valmistaudu koulutukseen
Kouluttajat

Virpi Sumu
Opetusavustaja
Helsingin yliopisto
virpi.sumu@helsinki.fi

Tony Puustinen
Tutkimusavustaja
Helsingin yliopisto
tony.puustinen@helsinki.fi

Kurssiympärisytöön (Kevät 2019)

Kirjautumisohjeet on lähetetty ilmoittautuneille sähköpostilla. Jos et ole saanut kurssiavainta, ole yhteydessä info@lumatikka.luma.fi.


Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. Alla rättigheter förbehålles.